5 min. čtení 20. dubna 2022
retail summit warehouse

Nové výzvy pro retail: nároční spotřebitelé, moderní technologie i světové dění

Autor Petr Knap

EY Česká republika, vedoucí partner pro oblast automotive a výrobního sektoru v České republice a partner pro automobilový sektor v regionu střední a východní Evropy

Petr studuje organizace a jejich řízení a následně zlepšuje způsoby jejich fungování. Je ženatý a má dvě dcery. Rád hraje tenis, volejbal nebo šachy a také se věnuje turistice a osobnostnímu rozvoji.

5 min. čtení 20. dubna 2022

Je to jen pár týdnů zpátky, co jsme se domnívali, že ta nejpřísnější covidová opatření jsou za námi a růst, který nás v porovnání se dvěma posledními roky čeká, bude významný. Tato očekávání se do reality částečně propíšou, zřejmě ale pouze z globálního pohledu. 

Minimálně tuzemská situace a obecně situace v Evropě bohužel nakonec tak snadná a bezproblémová nebude. V cestě hladkému pozitivnímu vývoji stojí hned několik nepříjemných faktorů.

 • S pandemií covid-19 jsme se sice dokázali poměrně úspěšně vypořádat a do budoucna ji budeme moci vnímat jako běžnou nemoc a součást našich životů, otázkou nicméně je, jaká nastane světová situace, co se týče přístupu Číny. V zemi (podle oficiální údajů) v posledních týdnech přibylo více nakažených než v posledních dvou letech, a navíc zůstává velkou neznámou, jakou roli tento světový hráč zaujme v aktuální světové politické situaci.

 • Nezaměstnanost se v rámci zemí OECD na konci roku 2021 pohybovala kolem 5,5 %, v Česku pak okolo 3,5 %. Trend napovídá, že v blízké budoucnosti tento ukazatel poroste, což bude pro jednotlivé státy znamenat jednu z několika významných výzev.

 • Další překážkou a nepřehlédnutelnou brzdou je inflace. Ve Spojených státech se vyhoupla na čtyřicetileté maximum – 7,5 %. V Česku v březnu zrychlila na 12,7 %, což představuje rekordní nárůst cen od roku 1998. Doufejme, že se její růst zastaví pod 15 %, i když některé ze scénářů předpovídají, že vystoupá i výrazně nad tuto hranici.

 • Válka na Ukrajině. Faktor, který bezpochyby nelze opomenout. Bohužel nevíme, jak dlouho bude samotný konflikt trvat. Co ale víme s téměř stoprocentní jistotou je, že s tím související krize bude velmi dlouhá a vleklá. Kromě jiného také otestuje, jak agilní jsou dodavatelské řetězce jednotlivých společností.

   
     EY na Retail Summitu 2022

 • Informace publikované v tomto článku zazněly na prestižním setkání zástupců retailu a jejich dodavatelů Retail Summit 2022.
 • Za EY vystoupil v panelu na téma „ODOLNÝ DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC – NOVÉ PARADIGMA OBCHODU“ vedoucí partner pro oblast výrobního sektoru a automotive Petr Knap, a to například vedle generální ředitelky Tesco Stores ČR Katariny Navrátilové, majoritního majitele společnosti Kofola ČeskoSlovensko Jannise Samarase a mnoha dalších.
 • Retail Summit patří mezi tři největší setkání retailu, tedy hráčů B2C trhu, v Evropě a účastní se ho retaileři i výrobci a domácí i mezinárodní firmy a to jak z kamenných, tak i z internetových obchodů.

 

Současné dění ovlivňuje nejen firmy a jejich dodavatelské řetězce po celém světě, ale i samotné spotřebitele, jejichž chování se poměrně výrazně proměnilo. Pandemie naučila lidi více dbát o své fyzické zdraví – v dlouhodobém horizontu se na něj zaměří 67 % lidí, jak vyplývá z EY Future Consumer Indexu z října 2021. 75 % se navíc obává o své finance a 74 % lidí by si nepřiplatilo za udržitelnější produkty ani služby.

Dodavatelské řetězce se tak aktuálně musejí potýkat s kombinací všech zmíněných okolností. Následující tabulka zobrazuje, jaké vlivy na ně působí a jak se promítají do zásobování a obecně do fungování společností. 

Nová doba

Externí vlivy v kombinaci s rostoucími očekáváními zákazníků ukazují na pět hlavních oblastí, ve kterých nesmějí společnosti ani jejich dodavatelské řetězce zaostat.

 1. Digitální logistika
  Zaznamenat lze i výraz Logistika 4.0. Tato oblast v zásadě shrnuje to, jakým způsobem jsou společnosti schopné efektivně pracovat s daty a novými technologiemi. Jednou z klíčových věcí je dobře nastavený systém tzv. kontrolní věže, která synchronizuje celý rytmus v rámci dodavatelského řetězce a zároveň umožňuje reagovat na externí vlivy a kolísající míru poptávky, která v poslední době vykazuje znatelně větší nestálost, než tomu bylo dříve.

 2. Růst e-commerce a vyšší očekávání spotřebitelů
  Obchod prostřednictvím virtuálního prostředí nabral zvláště v době pandemie velmi rychlé tempo. „Aktuálně se oblast e-commerce vyvíjí velmi dramaticky, ať už mluvíme o defenzivním nástroji pro některé kamenné hráče, kteří se museli flexibilně přizpůsobit, nebo o ofenzivním nástroji pro ty, kteří rostou primárně prostřednictvím internetového obchodu,“ říká vedoucí partner pro oblast výrobního sektoru a automotive v regionu střední a východní Evropy Petr Knap.

 3. Rozšiřování oblastí spolupráce
  Společnosti stále častěji vstupují do partnerských vztahů s dalšími logistickými firmami tak, aby ruku v ruce nabízely kvalitní služby v celé šíři poptávaných logistických služeb. Např. skladovací společnosti poskytující základní přepravní služby se propojují s dodavatelem tzv. „poslední míle“. Dohromady tak mohou poskytnout komplexní službu podnikům z oblasti e-commerce.

 4. Autonomní a ekologická logistika
  V oblasti logistiky můžeme autonomii a „zelené“ smýšlení vnímat v pozadí už delší dobu – od různých variant hybridů a výhledově až po palivové články a vodík. Zatím jde o náznaky a testovací provozy, nicméně do budoucna je třeba počítat s tím, že v této oblasti je možné očekávat velký rozvoj.

 5. Technologický pokrok
  V neposlední řadě je třeba zaměřit se na technologická řešení podpořená novými nástroji. Společnosti dnes pracují s pokročilými nástroji pro oblast plánování a prognózování. Stále častěji se využívají kolaborativní přístupy a více agilně založené plánovací nástroje, které současně umožňují udržovat zásoby na nižší úrovni a optimalizovat náklady i celkový průtok dodavatelským řetězcem. Někdy se hovoří o tzv. agilním plánování.

Na co se zaměřit?

Odpovědí na čím dál větší nepředvídatelnost výkyvů poptávky a potřebu udržet si kvalitu spotřebitelských zkušeností je jednoznačně flexibilní logistika. Jedině tak mohou firmy zvládnout výzvy v podobě výrazné fluktuace (včetně sezónnosti), nejistoty v poptávce, nároků na kvalitní „last mile“ doručení a reverzní logistiku, která je už dnes základní součástí nabídky a musí fungovat bezchybně.

Pandemie i válka na Ukrajině daly víc než kdy dřív najevo, že potřeba mít dodavatelské řetězce pružné, agilní a elastické, je více než nutná. To se neobejde bez výrazného zlepšení fungování skladových zásob, optimalizace rozvozu, dohledatelnosti produktu v rámci celého řetězce a samozřejmě také efektivního plánování nákladů, výroby i servisu.

Shrnutí

Návyky spotřebitelů se mění a stejně tak i okolnosti, ve kterých musejí společnosti fungovat a do budoucna si udržet relevantní postavení. Klíčová je proto synchronizace technologií, procesu a zejména motivovaných a kompetentních lidí, kteří vždy představují samotné jádro všech řešení. 

O tomto článku

Autor Petr Knap

EY Česká republika, vedoucí partner pro oblast automotive a výrobního sektoru v České republice a partner pro automobilový sektor v regionu střední a východní Evropy

Petr studuje organizace a jejich řízení a následně zlepšuje způsoby jejich fungování. Je ženatý a má dvě dcery. Rád hraje tenis, volejbal nebo šachy a také se věnuje turistice a osobnostnímu rozvoji.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter