7 min. čtení 27. července 2023
mince do komínků

EY Banking Survey 2023: Téměř polovina Čechů neinvestuje, hlavní překážkou je nedostatek financí

Autor Petr Janeček

EY Česká republika, Senior manager oddělení consultingu

Petr se zabývá poradenstvím pro finanční instituce se zaměřením na kapitálové trhy, treasury, a compliance.

7 min. čtení 27. července 2023
Související témata Financial Services Consulting

Průzkum společnosti EY poskytuje vhled do investičního chování Čechů a Slováků.

Spoření a investice hrají zásadní roli v zajištění dlouhodobé finanční stability a zhodnocování finančních prostředků. Dnešní dynamické finanční prostředí poskytuje širokou škálu aplikací, produktů nebo služeb pro jednoduché spoření a investování. Dle EY Consumer Banking Survey 2023 investuje v České republice 56 % respondentů. Ostatní vidí problém zejména v nedostatku peněžních prostředků. Představa, že pro investování potřebuje člověk větší objem peněz je však mylná.

Letošní EY Consumer Banking Survey se stejně jako v minulosti zaměřil na české banky a zkoumal, co na nich jejich zákazníci nejvíce oceňují a na čem by pro změnu měly banky ještě zapracovat. Průzkum se zabýval například preferencemi klientů v oblastech zákaznického servisu a způsobů komunikace s bankou, dále jejich platebními návyky nebo investičním chováním. (V předchozím článku jsme se věnovali zejména tématu zákaznické zkušenosti.)

Lidé se chtějí zabezpečit na důchod

Průzkum ukazuje, že více než polovina respondentů investuje. V Česku investuje 56 % respondentů a na Slovensku 57 %. Nutno podotknout, že pouze 24 % Čechů a 32 % Slováků investuje pravidelně. Nárazově pak investuje 18 % Čechů a 10 % Slováků a zbytek tyto přístupy kombinuje.

Kolik lidí investuje?

56 %

Čechů

57 %

Slováků

Hlavním důvodem, proč lidé v Čechách investují, je obecně potenciál na lepší zhodnocení prostředků než na běžném účtu, na kterém vlivem inflace peníze ztrácí na hodnotě. Z těch, co investují, to říká 52 % Čechů a 49 % Slováků. V těsném závěsu je pro ně finanční zabezpečení se na důchod. To platí pro 43 % Čechů a 44 % Slováků.

Zvýšená potřeba zabezpečit se na penzi je důsledkem různých faktorů. Statistika ukazuje, že se dožíváme delšího věku, obyvatelstvo tím pádem stárne. Zajistit tak dlouhodobě udržitelný důchodový systém v jeho současné podobě s velkou pravděpodobností nebude možné. Nepříjemné a komplikované téma důchodové reformy se neúspěšně řeší již velmi dlouho. Není tedy divu, že lidé vnímají určitou dávku nejistoty, zda pro ně bude v důchodovém systému dostatek peněz a jak kvalitní život jim může zajistit. Lidé se tak přirozeně začínají více spoléhat sami na sebe. Připravovaná legislativní aktivita tzv. „dlouhodobého investičního produktu“ (DIP) by mohla zatraktivnit stávající investiční možnosti za účelem finančního zabezpečení na důchod.

Zajímavé také je, že 20 % Čechů bere investování jako svůj koníček. Mezi další důvody pro investování patří zajištění dětí, vnoučat a rodiny nebo třeba příznivá situace na trhu.

Ti, co investují, se nejčastěji uchylují k investicím do podílových fondů, akcií a nemovitostí. Do podílových fondů investuje v Česku i na Slovensku 44 %, a to převážně na dobu 3-5 let. Pravděpodobně se jedná o podílové fondy, které nabízí naprostá většina bankovních domů v Česku i na Slovensku.

Investice do podílových fondů, akcií a nemovitostí lze považovat za více rizikové. Minimálně při porovnání s držbou peněz na běžném nebo spořícím účtu, případně v porovnání s nákupem státních dluhopisů. Vždy však záleží, jakou averzi k riziku investoři mají. Platí zde zlaté investiční pravidlo, kdy investor vybírá mezi výnosem, likviditou a rizikem. Získat z jedné investice maximální výnos, vysokou likviditu a nulové riziko nelze. Vzhledem k rozdílným požadavkům každého investora nelze říct, jaká je ideální investice.

Zde je důležitá role bank a jejich poradců, kteří by měli dbát na to, aby byli klienti dostatečně edukováni a měli jednoduchý přístup k informacím o různých možnostech investování, ale i jejich rizicích a nákladech souvisejících s investováním. Zároveň by měli klienti porozumět svým vlastním potřebám a ochotě nést riziko.

Podílové fondy

 

Podílový fond je investiční nástroj, který shromažďuje peníze od většího množství investorů a investuje je do různých aktiv. Investoři si tak nakupují "podíly" ve fondu, čímž získávají vlastnický podíl na portfoliu aktiv daného fondu.

Lidé neinvestují z důvodu nedostatku finančních prostředků

Těch, co neinvestují, je v Česku 44 %, na Slovensku 43 %. Hlavním důvodem jejich zdrženlivosti je pro 59 % Čechů a pro 53 % Slováku nedostatek peněžních prostředků. Pro investování však stačí i velmi nízké částky. U různých fintechových řešení lze investovat již od 100 korun, u podílových fondů například od 300 korun. Pokud mají lidé zájem se zajistit na důchod, měli by se zaměřit zejména na svůj optimální investiční horizont a začít investovat co nejdříve i s málem, ale pravidelně a využít tak výhod složeného úročení.

Složené úročení

 

Složené úročení je koncept finančního výnosu, který je založen na principu přidávání úroků k původním penězům a následnému úročení těchto peněz. Jedná se o metodu, která umožňuje peněžním prostředkům růst exponenciálně s časem.

Spoření a rodinný rozpočet

Průzkum dále zjišťoval, kolik si jsou Češi a Slováci schopni měsíčně uspořit. Totiž 62 % Čechů si není schopno odložit více než 5 000 Kč měsíčně. Více než 1 000 Kč pak není schopno odložit 27 % Čechů. Na Slovensku je situace o něco horší. Více než 199 EUR si není schopno odložit 66 % respondentů a více než 49 EUR 29 % respondentů. Více než čtvrtina lidí tak ušetří měsíčně méně než 1 000 korun. S tím souvisí i téma rozpočtování, jelikož 38 % Čechů a 53 % Slováků tvrdí, že u nich vzhledem k současné situaci vznikla potřeba sestavovat a řídit rodinný rozpočet. K tomu dozajisté přispěla vysoká inflace (11,1 %, květen 2023, zdroj: ČNB) a s tím související růst úrokových sazeb.

Kolik lidí si nemůže dát stranou více než 5000 Kč nebo 199 EUR?

62 %

27 % Čechů si není schopno dát stranou více než 1000 Kč

66 %

29 % Slováků si není schopno dát stranou více než 49 EUR

Pomoci svým klientům s osobním nebo rodinným rozpočtem, správným nastavením spoření a investic, které bude ve výsledku předcházet krizovým situacím nejen jednotlivců, ale i rodin, může pro banky představovat zajímavou příležitost. V důsledku si tak banky zajistí portfolio retailových klientů, které je stabilní a finančně zdravé. Poptávka po těchto službách na trhu dozajisté je. Otázkou je, jakou formu by tyto služby měly mít. Z průzkumu vyplývá, že více než čtvrtina lidí v Česku i na Slovensku využívá pro řízení rozpočtu stále jen tužku a papír a pouze 5 % k tomu využívá služeb bankovního poradce. Například bankovní mobilní aplikaci, která by pomáhala s rodinným rozpočtem, by si ale stáhlo 50 % Čechů a 58 % Slováků.

Nový rozměr investování

Nástup technologií výrazně změnil investiční prostředí a učinil ho přístupnějším i pro jednotlivce s omezenými finančními zdroji. Díky vzestupu digitálních investičních platforem a robotických poradců může i pár stokorun měsíčně poskytnout přístup k rozmanité škále investičních produktů. Tyto platformy nabízejí pohodlí, transparentnost a často poskytují vzdělávací zdroje, které jednotlivcům umožňují činit informovaná investiční rozhodnutí. Investování navíc není pouze o peněžních ziscích. Může také sloužit jako prostředek podpory odvětví, které jsou v souladu s našimi hodnotami. Koncepty, jako je společensky odpovědné investování, investování s pozitivním dopadem a udržitelné investování, získaly na popularitě a umožňují jednotlivcům pozitivně ovlivňovat společnost a životní prostředí a zároveň dosahovat finančních výnosů.

O průzkumu:

Průzkum Consumer Banking Survey 2023 pro EY realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Kvantitativní sběr dat proběhl v únoru 2023, a to jako on-line dotazníkové šetření na 1000 respondentech z ČR a 500 respondentech z SK ve věku 18–65 let v kvótním výběru podle pohlaví, věku a kraje.

Shrnutí

Závěrem lze říci, že úspory a investice hrají klíčovou roli při dosahování finanční stability a zajištění budoucí prosperity. Navzdory složité povaze tohoto tématu by měli prozkoumat investiční příležitosti i jednotlivci s omezeným rozpočtem. Provedením důkladného průzkumu, vyhledáním odborného poradenství a vy-užitím inovativních investičních platforem se mohou jednotlivci s různým finančním zá-zemím vydat na cestu k finanční stabilitě, optimálně k finančnímu růstu a realizaci svých dlouhodobých cílů. Zároveň se zde otevírá prostor pro banky, které by měly podpořit své klienty nejen v investicích a spoření, ale také při sestavování a řízení osobních a rodinných rozpočtů. Článek byl publikován v magazínu Bankovnictví.

 

Poznámka:

Tento text je pouze pro informační účely a neposkytuje žádnou investiční radu. Všechny informace v tomto textu jsou obecného charakteru a neměly by být považovány za konkrétní investiční doporučení. Před přijetím finančních rozhodnutí vždy konzultujte s odborníkem nebo finančním poradcem, který zhodnotí vaši individuální situaci a cíle. Nezaručujeme přesnost, úplnost nebo aktualitu informací v tomto textu, a proto nenese autor nebo poskytovatel žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které by mohly vzniknout v důsledku spoléhání se na tyto informace.

O tomto článku

Autor Petr Janeček

EY Česká republika, Senior manager oddělení consultingu

Petr se zabývá poradenstvím pro finanční instituce se zaměřením na kapitálové trhy, treasury, a compliance.

Související témata Financial Services Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)