Tisková zpráva

5. října 2020 Praha, CZ

Křepelka jmenován partnerem v auditu. Povyšovalo se i na Associate Partnery

Společnost EY jmenovala s účinností od 1. října 2020 nového partnera auditu.

Společnost EY jmenovala s účinností od 1. října 2020 nového partnera auditu. Na pozici byl jmenován Jiří Křepelka. Na pozici Associate Partner byli povýšeni Marianna Avalova, Tomáš Němeček, Karel Hronek, Ondřej Polívka a Radek Matuštík. Kvůli pandemii covid-19 se jmenování do nových pozic, které tradičně probíhá v červenci, přesunulo na začátek podzimu.

Jiří Křepelka

Jiří Křepelka je nově jmenován partnerem EY v oddělení auditu. Má dlouholetou zkušenost s projekty pro české i zahraniční společnosti. Specializuje se na klienty z oblasti energetiky, síťových odvětví, obchodu a distribuce elektřiny, nové a zelené energie, vodohospodářství, nakládání s odpady a v souvisejících odvětvích. Kromě auditních a jiných ověřovacích služeb se věnuje například IFRS nebo účetnímu poradenství. Jiří je absolventem Univerzity Karlovy oboru hospodářská politika a evropská ekonomická integrace, držitelem certifikace ACCA a je statutárním auditorem u Komory auditorů České republiky. Je ženatý a má jednu dceru. Ve chvílích volna rád cestuje do míst spojených s důležitými milníky české historie, relaxuje při joggingu a plavání.

Marianna Avalova

Marianna Avalova byla povýšena do pozice Associate Partner v EY oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy. Marianna vede oddělení regulatorního poradenství pro finanční instituce v tomto regionu. Její tým pokrývá oblasti obezřetnostní regulace, ochrany spotřebitele a investora, licencování, procesy v oblasti řízení nefinančních rizik a regulatorní aspekty velkých transformačních projektů. Mezi její klienty patří banky, leasingové a pojišťovací společnosti a fondy. Marianna je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a v minulosti působila na CFO a CRO pozici české finanční společnosti. Je vdaná a má jednu dceru. Volný čas ráda tráví s rodinou a přáteli, věnuje se golfu a lyžování a svojí kočce domácí.

Tomáš Němeček

Tomáš Němeček povýšil na pozici Associate Partner v EY oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy. Tomáš vede tým řízení kreditních rizik, který se v regionu specializuje na měření úvěrových rizik, zlepšování procesů řízení těchto rizik, digitalizaci úvěrových procesů a zavádění inovativních metod. Má mezinárodní zkušenosti z projektů v Evropě, USA a na Blízkém východě. Tomáš vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Univerzitě Karlově a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Na své domovské Matematicko-fyzikální fakultě již více než 10 let vede přednášky o řízení rizik. Je ženatý a má jednoho syna. Volný čas tráví nejraději s rodinou, cestováním a sportem. Je fanouškem NFL a hráčem NFL Fantasy ligy.

Karel Hronek

Karel Hronek povýšil na pozici Associate Partner v daňovém oddělení. Zaměřuje se na oblast mezinárodního zdanění a na poskytování daňového poradenství finančním institucím. Je členem Komory daňových poradců ČR. Karel vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je ženatý a má jednu dceru. Hraje tenis, běhá, je milovníkem italské kuchyně a rád čte knihy s vojenskou tematikou.

Ondřej Polívka

Ondřej Polívka nyní z pozice Associate Partner týmu daňového poradenství radí klientům v oblasti lidských zdrojů. Zabývá se především mezinárodní mobilitou zaměstnanců, jejich odměňováním a zdaněním a vedením mzdové agendy. Ondřej vystudoval obory hospodářská politika a personální management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je ženatý a má dvě děti. Většinu volného času věnuje rodině a jeho vášní je také silniční i horská cyklistika a sjezdové lyžování. 

Radek Matuštík

Radek Matuštík nově působí na pozici Associate Partner v týmu daňového poradenství. Specializuje se na daň z příjmů právnických osob, daňové spory a zastupování klientů ve správním soudnictví a investiční fondy. Radek na Masarykově univerzitě v Brně studoval veřejnou ekonomii a práva. Je členem České advokátní komory a Komory daňových poradců ČR. Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase se stará o rodinou farmu. Zajímá se o architekturu a československé dějiny.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz