Tomáš Němeček
Metody machine learningu a artificial intelligence změní v dohledné době způsob poskytování úvěrů, ale i měření a řízení úvěrových rizik

Tomáš Němeček

EY Česká republika, partner v oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy

Tomáš vede oddělení řízení kreditních rizik pro finanční instituce. Specializuje se na měření a řízení úvěrových rizik, zlepšování procesů řízení kreditních rizik a zavádění inovativních metod.

Oblast zaměření Financial Services Consulting
Kancelář Praha, CZ

Tomáš vede tým specialistů zaměřujících se zejména na měření a řízení úvěrových a operačních rizik, regulatorní aspekty (Basel II – IV), vývoj a validaci modelů rizikových parametrů, výpočet kapitálových požadavků, na metodiku a výpočet opravných položek (IFRS 9), stresové testování a zavádění inovativních metod v oblasti poskytování úvěrů.  

Tomáš vedl úspěšné mezinárodní projekty v Evropě, USA, Rusku a na Blízkém východě. 

Získal magisterský titul z finanční a pojistné matematiky na Univerzitě Karlově v Praze. Statistiku, teorii her a ekonomii studoval i na Humboldtově univerzitě v Berlíně.

Od roku 2003 Tomáš pracoval v poradenské společnosti specializované na finance a řízení finančních rizik a v roce 2011 nastoupil do pražské kanceláře EY.

Kontaktujte nás