Tisková zpráva

23. března 2021 , 17:00 Praha, CZ

Jaroslav Follprecht a Roman Žák se stali vítězi a držiteli titulu EY Podnikatel roku 2020 Plzeňského kraje

Podnikatelská dvojice zakladatelů a majitelů technologické firmy AIMTEC a.s.

Společnost EY vyhlásila letošního vítěze krajské soutěže EY Podnikatel roku Plzeňského kraje, kterým se stali Jaroslav Follprecht a Roman Žák, podnikatelská dvojice zakladatelů a majitelů technologické firmy AIMTEC a.s. Jejich špičková IT řešení je možné nalézt v mnoha výrobních, logistických a distribučních firmách nebo v automobilovém průmyslu po celém světě, mimo jiné v Německu, USA, Mexiku nebo v Číně. Společnost zaměstnává více než 150 lidí a roční obrat přesahuje 370 milionů korun.

Nezávislá porota, jíž předsedal loňský celostátní vítěz a držitel titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky Oliver Dlouhý z Kiwi.com, ocenila u Jaroslava Follprechta a Romana Žáka jejich pracovitost, vytrvalost a vizi, kterou dokázali přetvořit do inovativních digitálních řešení pro své klienty v České republice i ve světě, a rovněž to, že vybudovali úspěšnou, společensky odpovědnou firmu.

„Potvrdilo se, že když budujete firmu po dobu 25 let s jasnou vizí, postavíte ji na hodnotách a obklopíte se skvělými lidmi, tak to funguje. Podařilo se nám vytvořit takový AIMTEC, ve kterém všichni společně posouvají kupředu naši schopnost konkurovat těm nejlepším a za to všem kolegům děkujeme,“ uvedli Jaroslav Follprecht a Roman Žák, zakladatelé firmy AIMTEC a držitelé titulu EY Podnikatel roku 2020 Plzeňského kraje.

„Podnikání a řízení firmy ve dvojici má svá úskalí. Zakladatelé firmy AIMTEC Jaroslav a Roman svým příběhem ukazují, jak lze společně úspěšně budovat firmu přes dvacet let,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice, a dodává: „Do budoucna plánují předat firmu dětem a já držím palce, ať se jim generační výměna rovněž povede.“

„Ocenění podnikatelé jsou jistě inspirací pro mnohé mladé lidi, kteří svoji kariéru třeba teprve začínají. Uplynulý rok byl a stále je pro řadu z nich velmi náročný a nevypočitatelný. O to je jejich úspěch ještě cennější. Je obecnou pravdou, že ocenění jednotlivce je do velké míry úspěchem celého týmu či zaměstnanců. Málokdy se k tomu ale dodává, jak obrovskou odpovědnost podnikatel za své zaměstnance nese. Jedno bez druhého může jen těžko dobře fungovat. To bych ráda připomněla a ocenila, protože v dnešní době to není vůbec jednoduché, natož pak v mnohých případech samozřejmé,“ uvedla Ilona Mauritzová, hejtmanka Plzeňského kraje.

Titul EY Podnikatel roku Plzeňského kraje byl letos udělen potřetí. Loňským vítězem a držitelem titulu se stal Jiří Soukup, zakladatel a majitel rodinné firmy KERAMIKA SOUKUP a.s., jehož společnost je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů obkladů, dlažeb, sanity a podlah na českém i slovenském trhu.

Výsledky celostátního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2020 České republiky budou vyhlášeny 7. dubna 2021. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále v červnu 2021, kde bude bojovat spolu s ostatními národními vítězi z padesáti zemí světa o titul EY Světový podnikatel roku.

Oficiálním vozem soutěže EY Podnikatel roku 2020 je BMW Česká republika. Partnerem soutěže je společnost Raiffeisenbank. Hlavním spoluorganizátorem je deník MF DNES a iDNES.cz. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálními partnery soutěže jsou magazín Forbes a zpravodajský portál Info.cz. Soutěž podporuje agentura CzechInvest a Asociace společenské odpovědnosti. Soutěž se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky.

Profil vítěze:

Jaroslav Follprecht a Roman Žák, AIMTEC a.s.

Jaroslav Follprecht a Roman Žák oba vystudovali Západočeskou univerzitu v Plzni, ale jejich cesty se střetly v Praze, kde v 90. letech pracovali pro stejného zaměstnavatele. Brzy začali přemýšlet o založení vlastní firmy, a nakonec se vrátili zpět do Plzně, kde v roce 1996 vznikla technologická a poradenská společnost Aimtec. Ve vedení oba aktivně působí dodnes – Follprecht je výkonným ředitelem a dohlíží na každodenní chod společnosti, Žák je předsedou představenstva a má na starosti celkovou strategii a vizi.

Aimtec se prostřednictvím svých pěti divizí zaměřuje na efektivní digitalizaci výroby a logistiky u středně velkých výrobních firem, primárně z automobilového průmyslu. Od optimalizace, digitalizace a automatizace veškerých procesů uvnitř firmy, až po integraci dodavatelsko-odběratelských řetězců. Za svou největší konkurenční výhodu považují široký záběr, schopnost propojovat jednotlivé věci a činnosti a také vysokou flexibilitu a rychlost implementace navrhovaných řešení a procesů.

Společnost zaměstnává více než 150 lidí a roční obrat přesahuje 370 milionů korun. Zhruba 60 % obratu pokrývá domácí trh, ale Aimtec se postupně prosazuje také v zahraničí, především v Německu, které Follprecht s Žákem vnímají jako odrazový můstek pro další expanzi do Evropy i mimo ni. Právě geografická expanze je jedním z cílů firmy pro následující roky. Krizový rok 2020 společnost nijak výrazně nezbrzdil, propad v tržbách zaznamenala pouze v dílčích oblastech a projektech. Ve výsledku ale Aimtec dosáhl vyššího zisku, než bylo původně v plánu, částečně také díky efektivním úsporným opatřením, která byla zavedena hned na jaře. Během krize firma úzce spolupracovala s plzeňskou Fakultní nemocnicí, pro kterou nakoupila například mobilní sonografy pro vyšetřování v domácím prostředí pacientů. Dlouhodobě pak Aimtec podporuje například nadační fond Alzheimer a řadu dalších prospěšných projektů. Pravidelně také pořádá AIMTEC Open Race, jeden z největších cyklo maratonů pro širokou veřejnost v okolí a zároveň je jedním z tahounů technologického vzdělávání v regionu – spolupracuje především se středními průmyslovými školami a univerzitou. Spolupráci navazuje i přímo se studenty, řadu z nich následně i zaměstnává. 

Jaroslav Follprecht a Roman Žák se shodují, že firma je pro ně zároveň i velkým koníčkem a zdrojem energie. Svému byznysu věří a do budoucna by firmu rádi předali dětem. Ty už nyní do jejího chodu postupně zapojují.

Držitelé titulu EY Podnikatel roku Plzeňského kraje

2012: Zdeněk Blažek, Replast Holding

2019: Jiří Soukup, KERAMIKA SOUKUP

2020: Jaroslav Follprecht a Roman Žák, AIMTEC

Více informací o EY

EY | Building a better working world

Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. 

© 2021 Ernst & Young, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
ey.com/cz