Tisková zpráva

2. června 2021 , 10:00 Praha, CZ

Průzkum EY FutureConsumer Index odhalil, že strach z pandemie jen tak neustoupí

Téměř polovina lidí si ale myslí, že svět bude lepší!

Možná za to mohou další vlny pandemie, nové varianty viru nebo očekávané ekonomické dopady protiepidemických opatření: již v pořadí šestý průzkum EY FutureConsumer Index odhalil, že se lidé dopadů onemocnění COVID-19 bojí více než dříve. Velké obavy trápí pětinu (19 %) lidí, mírné další tři pětiny a zbývající pětina (22 %) se neobává vůbec. Zároveň spotřebitelé ale říkají, že tato situace promění svět i je samotné: nový koronavirus totiž urychlil změny, které vždy chtěli uskutečnit. A to se odráží například v jejich postojích k online nakupování (55 % dotázaných nakupuje na internetu častěji než dříve), k cenové dostupnosti produktů, k vlastnímu zdraví a k udržitelnosti.

I přes to, že situace momentálně vypadá stabilněji, počty nově nakažených se snižují a dostupnost vakcín je stále větší, jsou obavy lidí vyšší. Respondenti našeho průzkumu se častěji strachují o zdraví své rodiny, o přístup k nezbytným potřebám, o osobní finance a základní svobody,“ vysvětluje Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v ČR.

Pravidelný průzkum společnosti EY, který probíhá ve 20 zemích celého světa včetně ČR, se naposledy konal v říjnu 2020. Globálně se jej účastnilo 14 500 respondentů, v ČR potom dotazník vyplnilo 305 osob ve věku 20 až 45 let. Nejnovější vydání výzkumu, pro které se data sbírala v lednu a v únoru 2021, dokazuje, že po dalších čtyřech měsících trvání pandemie vzrostl procentuální podíl lidí, kteří se domnívají, že budou žít ve strachu z nemoci COVID-19 nejméně ještě rok, z 37 % na 40 %.

Proměna bude podle zákazníků pokračovat i po pandemii

Ruku v ruce s pandemií jdou i velké posuny ve společnosti i zákaznickém chování. Zhruba 59 % lidí oproti říjnovým 53 % nyní uvádí, že jim pandemie významně změnila život. A 64 % z nich se domnívá, že tato proměna v jejich životě bude pokračovat i poté, co bude pandemie pod kontrolou. A i když mnoho nových okolností nastalo nedobrovolně, mnohé jsou výsledkem rozhodnutí žít jinak. 36 % dotázaných říká, že COVID-19 urychlil změny, které vždy chtěli uskutečnit.

Důležité jsou zdravé potraviny i společenské odpovědnost značek

Výraznou novinkou je přesun k využívání online obchodů. Více než polovina (55 %) dotázaných v ČR nakupuje v posledním roce na internetu častěji než dříve. A to především oblečení, elektroniku, potraviny a drogerii. Zvyšuje se také důraz kladený na zdraví: Třetina zákazníků uvádí, že se v posledním roce snaží nakupovat spíše zdravější potraviny. Zdravější jídlo upřednostňují obyvatelé velkých měst nad 100 tisíc obyvatel.

„Důležitost společenské odpovědnosti značek vyplývá i z našeho výzkumu, kdy pro více než 50 % spotřebitelů je důležité, zda firma, od které nakupují dbá na lidská práva, je šetrná k přírodě nebo dodržuje pravidla ekonomického fair play,“ říká Lenka Vaněk, expertka EY na spotřebitelské chování. Když se podíváme na globální data, zjistíme, že celosvětově je pro spotřebitele při nákupu nejdůležitější cenová dostupnost zboží (32 %) a poté vlastní zdraví (25 %).

Nejvíc pandemie zasáhla volný čas vysokoškoláků a obyvatel velkých měst

A především preventivní opatření spojená s pandemií výrazně ovlivnila to, co děláme, když zrovna nejsme v práci nebo se nevěnujeme jiným povinnostem. Většině dotázaných lidí (90 %) se změnil způsob trávení volného času. Pouze desetina lidí uvádí, že pandemie jejich koníčky a to, jak odpočívají, vůbec nezasáhla.  Změny v trávení volného času častěji uvádějí vysokoškolsky vzdělaní respondenti a obyvatelé velkých měst. Naopak žádné změny nezaznamenali nejčastěji lidé vyučení bez maturity nebo s nízkými příjmy.

„I přes přetrvávající obavy a mnohdy ne úplně příznivé novinky, se kterými jsme se museli v našich životech vyrovnávat, se v datech objevuje i záblesk optimismu. Například téměř polovina (48 %) lidí po celém světě věří, že život po očkování bude lepší než před pandemií,“ uzavírá Lenka Vaněk, expertka EY na spotřebitelské chování.

Více informací o EY

EY | Building a better working world

Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. 

© 2021 Ernst & Young, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
ey.com/cz