Tisková zpráva

8. srpna 2023

EY: Lidé novým technologiím ve zdravotnictví věří a jsou ochotni více sdílet svá data

Významná část globální populace považuje dostupnost ke zdravotní péči za nedostatečnou.

Kontakt pro média
Kristýna Hrubčíková

EY Česká republika, PR specialista

Kristýna má na starosti externí komunikaci společnosti EY v České republice.

Související témata Consulting

Praha, 8. srpna 2023 – Významná část globální populace (41 %) považuje dostupnost ke zdravotní péči za nedostatečnou. Řešením vedoucím ke zlepšení zdravotnictví mohou být technologie. Tři ze čtyř dotázaných respondentů souhlasí s automatickým sdílením svých elektronických informací o zdravotním stavu s různými poskytovateli lékařské péče. Nicméně 79 % respondentů zároveň své svolení podmiňuje tím, že bude předem vědět, jak jsou tyto osobní údaje chráněny a používány. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu EY Global Consumer Health Survey 2023 o chování a preferencích spotřebitelů v péči o zdraví.

Rovněž Češi projevují vstřícnost ke sdílení osobních údajů pro lékařské účely. 48 % domácích respondentů očekává, že větší využití technologií povede ke zlepšení zdravotní péče. Nadpoloviční většina občanů ČR (52 %) by souhlasila se sdílením anonymizovaných osobních údajů týkajících se jejich zdravotního stavu, což je podstatně více, než kolik by jich souhlasilo s využitím takových dat pro účely bezpečnosti nebo financování veřejných služeb. Vyplývá to z průzkumu EY Connected Citizens zaměřeného na ČR.

„Podle českých občanů by v oblasti digitalizace státní agendy zdravotnictví mělo být pro vládu prioritou,“ komentovala výsledky českého průzkumu Romana Smetánková, vedoucí partnerka společnosti EY pro oblast veřejného sektoru, a doplnila: „Ministerstvo zdravotnictví by se mělo zaměřit na sdílení pacientské dokumentace mezi poskytovateli zdravotní péče, což může napomoci nejen k zefektivnění zdravotnictví, ale umožní i další návazné služby ve prospěch pacientů.“

„Podobně to potvrzují i zástupci pacientů, tzv. pacientské organizace, které již před 18 měsíci definovaly ‚pacientské desatero‘ v oblasti digitalizace zdravotnictví a telemedicíny. Možnost plánovat, objednat a realizovat vzdálenou komunikaci s lékařem, a to za plné informovanosti o zdravotním stavu a historii pacienta z obou stran, zůstává v České republice klíčovou prioritou“, potvrzuje Zdeněk Dušek, partner v Business Consultingu EY Česká republika.

Češi (58 %) by se cítili komfortně dokonce i v případě, kdy by se prováděla analýza DNA, která by poskytovala informace o jejich zdravotním stavu. Ovšem i přes podporu technologií ve zdravotnictví jsou Češi – podobně jako globální respondenti – mnohem rezervovanější k odvážnějšímu zásahu techniky. Například provádění složitého chirurgického zákroku (např. bypass srdce) robotem bez lidského dohledu by bylo komfortní jen pro 30 % respondentů.

Také globální spotřebitelé více váhají u zdravotních služeb, které by mohly být prozatím vnímány jako příliš futuristické. Většina je připravena sledovat a zlepšovat svůj zdravotní stav prostřednictvím řady nových technologií, jako je například testování založené na genetice (68 %), a 60 % je připraveno nechat se léčit prostřednictvím programu "nemocnice v domácnosti". Na druhou stranu 31 % spotřebitelů není připraveno používat k léčbě takové produkty, jako jsou chytré pilulky, které cestují v krvi a posílají zprávy do telefonu pacienta.

Zdravotní data jsou globální spotřebitelé ochotni sdílet s různými zdravotnickými zařízeními, když se jedná o:

  • biometrické údaje (např. krevní tlak či glukóza) 77 %,
  • výživové a stravovací informace 72 %,
  • životní styl (kouření, alkohol) 71 %,
  • výsledky hlášené pacientem 66 %,
  • genetické informace 63 %.

Pokud jde o rozmach on-line návštěv, respektive virtuálních prohlídek u lékaře, drtivá většina respondentů (71 %) celkově stále preferuje osobní návštěvu. Osobní konzultace byly obecně hodnoceny pozitivněji než konzultace virtuální, zejména pokud jde o:

  • možnost konzultovat zdravotní stav s odborníky 84 %,
  • navázání osobního kontaktu s lékařem 77 %,
  • ujištění se, že o zdravotní problémy může být postaráno 67 %.
 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cs_cz.