Fotografický portrét Tomáš Rýdl
I při veškeré automatizaci a digitalizaci služeb, které umožňuje rozvoj technologií, bývá pro spokojenost klienta rozhodující osobní přístup a osobní jednání.

Tomáš Rýdl

EY Česká republika, Director, Financial Services Consulting, Regulatory Team

Tomáš se věnuje regulatornímu poradenství bankám a dalším finančním institucím, zejména v oblasti general compliance a governance.

Tomáš je Seniorní Regulatorní Expert, který v EY pracuje od začátku roku 2022, nejprve na pozici Manager, nyní Director.

Zaměřuje se na regulatorně-právní otázky související zejména s governance, general compliance, dohledem, odměňováním, AML a mezinárodními sankcemi.

Tomáš předtím 20 let pracoval v České národní bance a Evropské centrální bance, kde se zabýval právními službami (včetně sporné agendy), bankovní regulací, dohledem nad finančním trhem, problematikou centrálního bankovnictví, governance a legislativní činností. Z toho 10 let byl ředitelem odboru legislativního a právního ČNB. Také byl dva roky členem Rozkladové komise ČNB. 

Dále dva roky pracoval na pozici asistenta soudce ve správním soudnictví a v roce 2020 složil odbornou justiční zkoušku.

Jak Tomáš tvoří lépe fungující svět

Tomáš s potěšením pracuje v osobnostně rozmanitém týmu, který se vhodně doplňuje. Zvláště rád sleduje odborný a profesní růst mladých lidí a snaží se k němu přispívat. 

Kontaktujte nás