Fotografický portrét Tomáš Rýdl
I při veškeré automatizaci a digitalizaci služeb, které umožňuje rozvoj technologií, bývá pro spokojenost klienta rozhodující osobní přístup a osobní jednání.

Tomáš Rýdl

EY Česká republika, Manager, Financial Services Consulting, Regulatory Team

Tomáš se věnuje regulatornímu poradenství bankám a dalším finančním institucím, zejména v oblasti general compliance a governance.

Tomáš se stal členem týmu EY počátkem roku 2022. Jako manažer a seniorní regulatorní expert poskytuje poradenství bankám a dalším účastníkům finančního trhu.

Tomáš působil 20 let v České národní bance a pracoval též pro Evropskou centrální banku. Je tak rovněž odborníkem na otázky týkající se centrálních bank a orgánů dohledu nad finančním trhem.

V ČNB začínal jako právní expert v oblasti bankovní regulace, dva roky působil jako poradce vice-guvernéra a následně guvernéra. Dalších 10 let byl ředitelem odboru legislativního a právního, z toho přes 4 roky současně náměstkem ředitele sekce kancelář. Stále je členem Rozkladové komise ČNB.

Tomáš byl zároveň 10 let členem Právního výboru ECB (LEGCO), poradního tělesa vrcholných orgánů ECB/ESCB. Předtím absolvoval půlroční pracovní stáž v DG Legal Services ECB.

Příležitostně se věnuje i publikační a lektorské činnosti.

Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze (1999) a v roce 2020 složil odbornou justiční zkoušku. 

Kontaktujte nás