The better the question. The better the answer. The better the world works.

Jak nová technologická platforma pomáhá bankám být digitální

EY platforma Impresto je mobile orientovaným nástrojem využívajícím metod umělé inteligence (AI), který řeší některé z největších výzev, kterým banky čelí.

Žena na skateboardu pod mostem ve městě s výhledem na nebe
(Chapter breaker)
1

The better the question

Jak mohou banky konečně vyhovět rostoucím digitálním očekáváním svých zákazníků?

Přes technologický pokrok se některým bankám nedaří plnit a implementovat digitální požadavky svých zákazníků.

Zákazníci jsou ve vztahu ke svým životním návykům stále více motivováni k využití rychlých a jednoduchých online služeb; to samé platí o tom, co očekávají od bank. 

Dnes lidé očekávají okamžitý přístup ke službám online bankovnictví, což jim může pomoci zajistit, že nezmeškají zásadní životní události nebo možnosti, jak zlepšit svou životní úroveň.  

Výzkum EY zaměřený na trendy v oblasti bankovnictví pro spotřebitele ve střední a východní Evropě zjistil, že 77% lidí používá stolní počítač či notebook ke komunikaci s bankou, 55% respondentů se cítí v porovnání s minulostí pohodlněji ve vztahu k použití finančních služeb pouze online a 84% účastníků průzkumu se při hledání nových produktů nejprve informuje na internetu. 

Klienti bank chtějí digitální řešení

38%

Klientů by vyměnilo svého poskytovatele finančních služeb za jiného s lepšími digitálními službami.

Měnící se trendy v regionu zrcadlí to, jak se většina zákazníků cítí globálně. Část tohoto odvětví tento přechod přijímá a různým tempem se mu přizpůsobuje.

Výzva, jak se vypořádat s rychlými technologickými změnami, spolu s pracným přepracováním procesů, je zdrojem obav a frustrace pro všechny. Stále těžší je naléhavá – a trvalá – potřeba implementovat pohotová digitální řešení, která budou zákazníkům efektivně sloužit nejen během tohoto přechodu, ale i dlouhodobě.

Očekávání zákazníků nejsou neměnná a budou se dále vyvíjet s tím, že lidé počítají s tím, že se o ně jejich banka postará za každé situace, od mobilních nabídek a bezpečného nakládání s citlivými daty, až po rychlé a plynulé procesy.

Vzhledem ke složitosti této výzvy, finanční organizace, které chtějí vyvíjet nové služby, často potřebují odborné znalosti externích partnerů, aby posoudily, co je třeba zlepšit, a zaujaly správný přístup k co nejlepšímu uspokojení potřeb zákazníků, regulátorů a zúčastněných stran. 

Přední česká banka si uvědomila potřebu takové změny a obrátila se na odborníky z EY, aby jí pomohli vybudovat digitální end-to-end proces pro nezajištěné spotřebitelské úvěry. Pro tradiční „legacy“ bankovní systémy toto představovalo dlouhý a složitý offline úvěrový proces, přičemž bylo k dokončení žádosti o půjčku obvykle potřeba osobně navštívit banku.

Jedním z hlavních cílů banky bylo získat v reálném čase nové zákazníky při zachování stejné či vyšší účinnosti z pohledu schvalování a řízení rizik, v porovnání při použití jejích tradičních metod poskytování půjček.

Ambicí banky navíc bylo připsat prostředky z úvěru na účet zákazníka do několika minut po jeho schválení a zároveň zajistit, aby šlo o uživatelsky přívětivý způsob, který by byl v souladu s regulačními požadavky –  zahrnující opatření pro boj proti praní špinavých peněz (AML), kontroly podle zásady „poznej svého klienta“ (KYC) a podpis smluv na dálku.

Tým EY v České republice se pustil do návrhu samostatného tržního řešení, které by bylo možné vyvinout a nasadit v bance do šesti měsíců.

Kolegové pracující společně v design studiu
(Chapter breaker)
2

The better the answer

Jak usnadnit bankám použití a nasazení špičkové technologie

Digitální transformace již změnila způsob, jak lidé žijí. Bankovnictví je další na řadě.

Tým sestavený z těch správných lidí z celé společnosti EY, jenž zkombinoval odbornost v oblasti bankovnictví, technologií, obchodu, úvěrového rizika a regulačních znalostí, pracoval na nalezení účinného řešení klíčové výzvy, před kterou banka stojí.

Tým společně pracoval na vybudování mobile orientovaného nástroje využívajícíhom metod umělé inteligence (AI) tak, aby vylepšil úvěrové procesy banky. Technologie podepírající platformu umožnila týmu EY vybudovat celou řadu digitálních procesů, včetně identifikace, inovativního systému vyhodnocení úvěruschopnosti, boje proti podvodům a systému elektronického podpisu. Výsledek: Platforma Impresto.

Chtěli jsme posunout hranice banky a vytvořit úplně nové řešení, díky kterému by zákazník mohl získat půjčku za 15 minut.
Jakub Hytka
Senior Manažer, služby v oblasti finančního poradenství společnosti EY

Impresto v akci

Týmy EY zahájily implementaci platformy Impresto ve spolupráci se svým IT partnerem Trask solutions, a.s. pomocí:

 • rozvoje robustního mechanismu vyhodnocení úvěruschopnosti, včetně inovativních přístupů k bodování a důkladných kontrol proti podvodům
 • zajištění souladu s českou a evropskou bankovní regulací
 • návrhu online procesů a návazných činností, jako zapojení Klientského centra
 • implementace, testování a nasazení řešení do produkce
 • Zapojení týmů EY v oblasti IT, regulatoriky, úvěrového rizika a produktové/procesní expertízy

Jakmile byl nový digitální proces navržen, došlo k jeho nasazení v produkci do šesti měsíců s průměrnou dobou pro poskytnutí prostředků z úvěru do 30 minut. Zahrnutí rychlé zpětné vazby a prototypování také pomohlo zvýšit zapojení koncových zákazníků a bance tak pochopit skutečné preference zákazníků, a dále tak zlepšovat bankovní služby.

 Během prvních tří měsíců se bance podařilo uzavřít stovky prodejů a potvrdit tak zájem o tuto službu pro nové zákazníky banky.

Pro tým EY cesta s bankou vyústila ve vytvoření skutečně digitálního způsobu jak mohou banky poskytovat své služby, včetně způsobu jak zlepšit bankovní systémy a procesy tak, aby plnily zákaznická očekávání.

Adaptovatelné řešení v prostředí rychle se vyvíjejících potřeb

Jednou z největších výhod platformy Impresto je její schopnost pracovat uvnitře i mimo technologickou architekturu jakékoli banky a udržovat tak integrační požadavky na minimu. Jelikož byla platforma nejdříve vyvinuta jako mobile orientovaná, může být nasazena buďto v prostřednictví cloudu, nebo přímo v prostředí banky, a to s menšími hardwarovými omezeními než jak mnoha starších „legacy“ technologických řešení.

Platforma Impresto je navržena pro využití bankami tak, aby pomohla vytvořit řadu digitálních produktů a procesů pro úvěrové i depozitní služby. Se schopností transformovat každou fázi zákaznické cesty může být platforma použita jako celek, nebo prostřednictvím jednotlivých modulů pro klíčové části zákaznického „onboarding“ procesu, s předdefinovanými API rozhraními navrženými pro snadnou integraci s jinými systémy pro maximální flexibilitu.

Nástroje a řešení využívané v platformě pro vyhodnocení úvěruschopnosti a prevence podporů v reálném čase, robustních AML kontrol, a řešení elektronického podpisu byly klíčové pro vyhovění regulatorním požadavkům.

Flexibilní platforma - na míru ušitý přístup

Týmy EY spolupracují s bankami, které chtějí Impresto používat, obvykle v časovém rozmezí šesti měsíců. Během tohoto období provedou EY týmy počáteční kontrolu proveditelnosti, která zahrnuje:

 • Obecné regulatorní zhodoncení
 • Komunikace s regulátory
 • koncept cílového procesu a definici tzv. MVP (minimálního produktu)
 • přípravu konceptu IT architektury

Po dokončení této první fáze týmy přistoupí k detailní analýze a customizaci řešení, což zahrnuje:

 • návrh obchodního procesu v kontextu regulatorních požadavků
 • Návrh procesu pro vyhodnocení a řízení rizik
 • Zapojení klíčových stakeholderů
 • Prototypovaní a klientské testy

Nakonec tým zahájí fázi implementace a IT testování, která zahrnuje:

 • Celková regulatorní podpora
 • Shoda na databázovém modelu
 • Dodávka a testování navrženého řešení
 • pomoc při přípravě prodejní strategie
 • Impelmentace potřebných změn, jejich otestování a nasazení do produkce

Pokud banka vyžaduje další podporu, jsou týmy EY připraveny poskytnout pomoc i po implementační fázi.

Muž šnorchlující pod lámajícími se vlnami
(Chapter breaker)
3

The better the world works

Posílení pozice bank na úspěch v digitálním věku

Impresto pomáhá bankám přizpůsobit se tak, aby splňovaly digitální očekávání zákazníků při současném růstu výnosů díky pokročilé digitální platformě.

Celkově nabízí platforma Impresto cenný důkaz o tom, že je možné uspokojit zdánlivě protichůdné požadavky na digitální rychlost a bezpečnost při současném posilování snadnějšího přístupu k financím – aniž by byla ohrožena obezřetnost nebo soulad s regulatorními předpisy.

 • Impresto funguje pro všechny

  Výhody platformy EY Impresto lze rozdělit do čtyř hlavních kategorií: produkt, regulatorika, řízení rizik a IT.

  Mezi její obchodní výhody patří:

  • přizpůsobení trhu a potřebám klienta
  • kratší doba onboardingu klienta
  • nižší režijní náklady

  Důkladné porozumění regulatorním požadavkům, kterým EY tým disponuje, má za následek:

  • Regulatorní soulad s mezinárodními a lokálními předpisy o AML, spotřebitelským úvěrem, ochranou spotřebitele a elektronickými podpisy
  • Různé způsoby spolehlivé identifikace klienta dle AML

  Znalost řízení rizik přináší:

  • návrh a vývoj robustních mechanismů vyhodnocení kreditních rizik s důkladnou kontrolou podvodů vhodných pro online procesy
  • Bezpečný přenos a ukládání dat
  • Schopnost hodnotit zákazníky, kteří jsou pro banku noví a neznámí

  Zásadní pro úspěšnou aplikaci je oblast IT:

  • Plně rozvinutá IT architektura
  • Nasazení inovativních technologií
  • Opětovné použití jednotlivých modulů pro budoucí projekty prostřednictvím API rozhraní

Úspěch platformy Impresto a její pozitivní dopad na zákaznickou zkušenost si vydobyly pozoruhodné uznání, přičemž její počáteční implementace byla nazvaná „globálním zlatým standardem“ přední poradenskou společností.

Banky, které chtějí v dnešní transformační době soutěžit o loajalitu a spokojenost zákazníků, musí zajistit, že v první řadě mohou naplnit očekávání. I přes tato neustále se měnící očekávání musí banky zajistit, aby při svých činnostech upřednostňovaly nejen své zákazníky, ale také vyvinuly systémy a procesy, které jim umožní efektivně a rychle se pohybovat při adaptaci na požadavky.

V tomto rychle se rozvíjejícím digitálním věku je stále důležitější mít flexibilní a přizpůsobivý digitální základ. V platformě Impresto nyní EY a sektor finančních služeb jeden takový má.

 

 • Členové týmu

  Pavel Riegger - Partner a vedoucí služeb v oblasti poradenství ve střední Evropě
  Jakub Hytka –  Senior Manažer, Impresto Leader
  Pavel Doležel – Manažer, kreditní riziko
  Petr Brabec - Associate partner, poradenství v IT oblasti