Řízení rizik ve finančních institucích

Poradenství pro finanční instituce

Poskytujeme integrované řízení rizik a regulatorní služby pro bankovní a kapitálové trhy, pojišťovnictví, wealth & asset management.

Nabídka specializovaných služeb EY

Finanční instituce se dnes nacházejí v rapidně se měnícím prostředí z pohledu rizik a regulace a zároveň se musí vypořádávat s konkurencí používající nové a netradiční obchodní modely. Patříme k předním poskytovatelům komplexních poradenských služeb v oblasti řízení rizik a regulace a pomůžeme vám zvládnout všechny výzvy, které před vámi v oblasti řízení rizik stojí.

Dobře rozumíme všem rizikům s nimiž se finanční instituce potýkají, těm zjevným i těm skrytým, a díky tomu si dokážeme klást lepší otázky. Ve spolupráci s vámi na tyto otázky najdeme inovativní odpovědi, které vám pomohou vnímat řízení rizik jako účinný nástroj ke zlepšení výkonnosti vaší společnosti.

Poradenské služby EY v oblasti řízení rizik ve finančních institucích kombinují kvantitativní a kvalitativní kompetence s detailní znalostí regulatorních předpisů a s technologickými dovednostmi. Po celém světě pomáháme finančním institucím zvyšovat efektivitu a účinně pokrývat rizika napříč všemi oblastmi jejich působení.

Mnozí naši poradci dříve působili v regulačních a dohledových orgánech nebo se zabývali kvantitativní analýzou a mají díky tomu ty nejlepší předpoklady poskytovat vám komplexní poradenské služby v oblasti měření a řízení rizik, a to nejen lokálně, ale i v globálním měřítku. Dobře rozumíme také důsledkům, které přináší digitální transformace na tuto oblast.

Ve kterých oblastech vám EY může pomoci:

Enterprise risk

Náš poradenský tým specializující se na enterprise risk klientům pomáhá s vytvářením, zaváděním, optimalizací i s prověrkami integrovaných rámců sloužících k identifikaci, měření, eliminaci a sledování podnikových rizik, a to bez ohledu na jejich zdroj.

Riziko likvidity

Náš poradenský tým specializující se na riziko likvidity a treasury poskytuje klientům strategická doporučení v oblasti identifikace, měření a řízení rizika likvidity, a pomáhá jim tak plnit regulatorní požadavky a upevňovat pozici ve stále ostřejší konkurenci.

Kreditní riziko

Náš poradenský tým pro řízení kreditních rizik klientům poskytuje podporu při identifikaci, měření, řízení a vykazování těchto rizik.

Operační riziko

Náš poradenský tým pro řízení operačních rizik klientům pomáhá s vytvářením, zaváděním, optimalizací i s prověrkami rámců pro řízení operačních rizik.

Riziko compliance

Náš poradenský tým specializující se na riziko compliance klientům pomáhá navrhnout účinné, flexibilní a robustní compliance programy zajišťující plnění veškerých požadavků a nároků souvisejících se zákony a regulatorními předpisy, technologiemi nebo s provozními modely.

Kromě toho naši odborníci na finanční kriminalitu navrhují a implementují rámce zamezující legalizaci výnosů z trestné činnosti (Anti-Money Laundering (AML), Know-Your-Customer (KYC). Spolu s našimi bohatými odbornými zkušenostmi nabízíme špičkové inovace v těchto oblastech, které pomáhají zvyšovat efektivitu, a to nikoli na úkor kvality či spolehlivého řízení rizik. 

Řízení kapitálu

Náš poradenský tým specializující se na řízení kapitálu vám pomůže se připravit na regulatorní změny a vyhodnotit jejich dopad na váš obchodní model a kapitálové potřeby.

Tržní riziko

Náš poradenský tým specializující se na řízení tržních se zabývá identifikací, měřením, mitigací, sledováním a reportováním úrokového, akciového, kurzového, a komoditního rizika.

Kvantitativní služby

Náš tým poskytující kvantitativní poradenské služby pomáhá klientům s využitím kvantitativních metod vyvíjet a validovat modely pro řízení rizik a oceňování finančních nástrojů.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.