5 min. čtení 2. listopadu 2023
people working in office environment

Zaměstnanecké benefity v nové éře. Jak přistoupit k blížícím se změnám

Autor David Pistulka

EY Česká republika, manažer týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů

David se zaměřuje na poradenství oblasti lidských zdrojů, digitalizaci agend souvisejících se zaměstnaneckým životním cyklem a odměňováním a zaměstnaneckými benefity.

Přispěvatelé
5 min. čtení 2. listopadu 2023

Světem zaměstnaneckých benefitů hýbe konsolidační balíček české vlády, který má začít platit od ledna. Téměř polovina zaměstnavatelů ovšem cítí, že jejich zaměstnanci nejsou se stávajícím stavem benefitních schémat spokojení, a hledá konkurenční výhodu už nyní. S nalezením toho správného kroku kupředu jim může pomoci například platforma FlexyJob. 

Více dnů dovolené, příspěvek na stravování a na důchodové nebo životní pojištění nebo mobilní telefon k osobním účelům. To je několik nejčastěji nabízených benefitů. Většinu z nich Češi považují spíš za samozřejmost než za něco navíc, podle průzkumu společnosti EY Česká republika je totiž nabízí celých 70 % oslovených firem. 

Tohoto posunu ve vnímání zaměstnanců si všímají i samotné firmy. „Zhruba polovina z námi oslovených společností aktuálně uvažuje o nějakém způsobu rozšíření nebo předefinování benefitů, které nabízejí. To samozřejmě souvisí se situací na trhu, kdy si firmy chtějí udržet konkurenční výhodu,“ říká Alexandra Tichá, manažerka v oddělení consultingu EY Česká republika. 

Jedním z nejčastěji debatovaných benefitů je možnost práce na dálku. Zde do nálady na pracovním trhu významně promluvila pandemie a čísla ze světa i z České republiky ukazují, že zhruba polovina zaměstnanců chce pracovat v hybridním režimu. Typicky tři dny v kanceláři a dva z domova. 

„K tomu firmy stále ještě přistupují jako k benefitu, nikoliv jako k novému normálu. Přes 40 % z nich nabízí práci z domova jen na vyžádání, úplnou flexibilitu pak nabízí jen 18 % zaměstnavatelů,“ dodává Alexandra Tichá.

Benefity vstupují do nové daňové reality

Jakékoliv dřívější plány na rozšiřování nebo úpravu nabízených benefitních schémat se teď ale komplikují. Poslanecká sněmovna v půlce října schválila návrh konsolidačního balíčku – ten teď míří do Senátu –, který mění daňová pravidla mimo jiné i právě pro zaměstnanecké benefity. 


Konsolidační balíček

Takzvaný konsolidační balíček je souhrnné označení pro několik desítek opatření, které mají za cíl snížit schodek státního rozpočtu. Firem a zaměstnanců se dotýkají změny zejména na příjmové straně rozpočtu, kam spadají daňové úpravy, jako je zrušení daňových výjimek nebo slev. 
 

Daňové osvobození bude nově u benefitů platit pouze v případě, že za zdaňovací období nepřesáhnou polovinu průměrné měsíční mzdy zaměstnance. „Pohybujeme se tak u částky okolo 22 tisíc, což je značný zásah do benefitového schématu, protože mnoho firem aktuálně nabízí benefity vysoko nad touto částkou. Nejde navíc jen o klasické kafeterie, ale i o příspěvky, jako je třeba školné nebo školkovné pro manažerské pozice, což jsou často vysoké sumy, nebo například nadstandardní zdravotní péče. I to se do limitu bude započítávat,“ přibližuje nový stav Adam Linek, senior manažer v oddělení daní z EY Česká republika. 

Zaměstnavatelé tak stojí před velkým rozhodnutím. Zachovat stávající výši benefitů, i když přesahuje hranici daňového osvobození, nebo schéma optimalizovat pod zmíněnou hranici. To ale může výrazně zhoršit atraktivitu firmy jako zaměstnavatele. 

Řešení výzev leží v individualizaci benefitů

Možné řešení se nabízí v individualizaci benefitů. Hlad po tom, aby si zaměstnanci sami mohli schéma upravovat, ostatně je už teď a očekává se, že jen poroste. „Zejména po pandemii vidíme, že požadavky na individualizaci sílí. Mezi zaměstnanci jsou generační odlišnosti, lidé jsou v různých fázích kariéry a logicky má každý z nich jinou představu o tom, co by chtěl od firmy dostávat nad rámec mzdy. Někdo chce třeba větší volnost ve využívání home office, dalšímu zrovna na tomto nezáleží a chce lepší vzdělávací balíček a jiné,“ říká David Pistulka, manažer týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů EY Česká republika. 

Platformu pro nastavení přesně takové harmonie mezi představami zaměstnance a zaměstnavatele přináší inovativní řešení společnosti EY s názvem FlexyJob.  

„Zaměstnanci si prostřednictvím aplikace mohou, zjednodušeně řečeno, vybrat, jak si chtějí své benefity nastavit. V rámci mantinelů ze strany zaměstnavatele samozřejmě. Aplikace jim živě ukazuje, jak se tato volba promítne do jejich odměny,“ dodává David Pistulka.

FlexyJob

FlexyJob je nástroj, který pomáhá přizpůsobit vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů tak, aby reflektoval různorodé požadavky trhu práce, možnosti samotných zaměstnavatelů a aktuálně platnou legislativu. Zaměstnavatelé díky němu získají konkurenční výhodu na trhu práce a zlepší svou schopnost udržet si kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu.

Zjistit více

 

Automatizované kroky, jako je generování optimalizovaných smluv nebo dodatků v závislosti na změnách v benefitním schématu, zase ušetří práci personálnímu oddělení. Platforma navíc za každé situace reflektuje aktuálně platnou legislativu. 

Podrobnější informace k nástroji FlexyJob stejně jako kontakty na náš expertní tým naleznete ZDE

Shrnutí

Zaměstnanecké benefity čekají v návaznosti na vládní konsolidační balíček zásadní změny. Usnadnění orientace v nové realitě a konkurenční výhodu při nastavení vztahu zaměstnavatele se zaměstnancem představuje nástroj FlexyJob.

O tomto článku

Autor David Pistulka

EY Česká republika, manažer týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů

David se zaměřuje na poradenství oblasti lidských zdrojů, digitalizaci agend souvisejících se zaměstnaneckým životním cyklem a odměňováním a zaměstnaneckými benefity.

Přispěvatelé
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)