5 min. čtení 20. května 2020
Jak podniky řeší přímé dopady na hospodaření ve spojitosti s COVID-19?

Jak podniky řeší přímé dopady na hospodaření ve spojitosti s COVID-19?

Autoři
Štěpán Flieger

EY Česká republika, partner v oddělení Strategie a transakce

Štěpán je vedoucím týmu M&A. Specializuje se na nákupy a prodeje firem, předinvestiční prověrky, podnikatelské záměry a finanční plánování, investice do kapitálu a rodinné firmy.

Petr Kováč

EY Česká republika, ředitel v oddělení Strategie a transakce

Petr se zaměřuje na poradenství v oblasti firemních financí. Věnuje se business developmentu projektů v oblasti firemních financí na českém a slovenském trhu.

5 min. čtení 20. května 2020
Související témata Fúze a akvizice

Podniky řeší přímé dopady na hospodaření ve spojitosti s COVID-19, ale vnímají potřebu udržet si dlouhodobou konkurenceschopnost pomocí M&A aktivit. Krize zvýraznila nutnost sledovat investiční příležitosti i v oblasti nových technologií.

73 % oslovených manažerů předpokládá, že pandemie COVID-19 bude mít pro globální ekonomiku těžké důsledky.
Více než polovina (52 %) dotázaných musí kvůli slabinám, které krize odhalila, restrukturalizovat dodavatelské řetězce.
54 % respondentů očekává, že ekonomika bude oživovat jen pomalu a že se její výkonnost vrátí na obvyklou úroveň až v roce 2021.

Podle nejnovějšího Barometru investiční důvěry (EY Global Capital Confidence Barometer), který již po dvaadvacáté vydala EY, se šéfové podniků po celém světě v současnosti snaží co nejlépe zvládnout dopady, které pandemie COVID-19 bude mít na jejich dodavatelské řetězce, tržby i ziskovost. Velkou pozornost věnují ale také novému nastavení alokace kapitálu a plánům na fúze a akvizice v době po krizi.

Téměř tři čtvrtiny (73 %) respondentů aktuálního průzkumu, jehož se zúčastnilo více než 2 900 ředitelů nebo jiných členů nejvyššího vedení z celého světa, předpokládají, že pandemie COVID-19 bude mít pro globální ekonomiku těžké důsledky, protože dochází k narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců a výrazně se snižuje spotřeba. Ředitelé podniků proto nyní v reakci na krizi přehodnocují stávající provozní modely. Zavírání podniků v mnoha zemích světa odhalilo slabiny dodavatelsko-odběratelských řetězců, takže více než polovina (52 %) oslovených manažerů se nyní snaží změnit jejich nastavení a 41 % investuje do rychlejší automatizace.

Vzhledem k tomu, že polovina (49 %) účastníků průzkumu měla před propuknutím pandemie stejnou, nebo dokonce nižší ziskovou marži než před dvěma roky, drtivá většina (95 %) oslovených manažerů se nyní připravuje na to, že současné zpomalení globální ekonomiky marže ještě více stlačí.

„Pro současnou situaci neexistuje žádný scénář, ředitelé musí měnit a přizpůsobovat svou reakci na rychlý tok událostí v reálném čase. COVID-19 vytváří nová slabá místa a představuje obrovskou výzvu. Většina společností zatím neví, jak velký dopad bude pandemie mít na jejich tržby a ziskovost,“ uvádí Petr Kováč, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY.

Příprava na to, co přijde
Necelé tři čtvrtiny (72 %) účastníků průzkumu uvedly, že již pracují na transformačním projektu, kterým se snaží reagovat na tlak na tržby a zajistit splnění cílů v oblasti ziskovosti.
Stejné procento (72 %) respondentů plánuje pravidelnější přehodnocování strategie a prověrky podnikového portfolia. Až se ekonomika vrátí do normálnějších kolejí, oslovení ředitelé si hodlají nastavit nové priority, pokud jde o investice do digitalizace a nových technologií (43 %) a alokaci kapitálu v rámci portfolia (42 %).

Pokrizové oživení jako příležitost pro fúze a akvizice
I když vedení podniků teď řeší především bezprecedentní globální pandemii, někteří ředitelé plánují už i na dobu po krizi. Více než polovina (54 %) respondentů aktuálního průzkumu očekává, že křivka nynější krize bude mít tvar písmene „U“, tedy že oživení bude pomalejší a že se ekonomická aktivita vrátí na svou obvyklou úroveň až v příštím roce. 38 % dotázaných se domnívá, že křivka bude mít tvar písmene „V“ a k oživení dojde už ve třetím čtvrtletí letošního roku. Pouze 8 % účastníků průzkumu zastává pesimistický názor, že křivka bude mít tvar písmene „L“, tedy že recese se protáhne a oživení ekonomické aktivity přijde až v roce 2022.

„Průzkum ukazuje velice důležité trendy v korporátním světě. Přestože je v současné době drtivá většina managementů v první linii boje s dopadem COVID-19, nezapomínají na budoucí dlouhodobý rozvoj společností, a to i prostřednictvím M&A. Nákupy a prodeje společností, nebo jejich částí se staly integrální součástí manažerských nástrojů zajišťující dlouhodobou prosperitu korporací. Aktuální situace je spatřována nejen jako moment přenastavení ceny některých aktiv, ale také příležitost revidovat klíčové portfolio produktů a služeb u jednotlivých společností a z toho vyplývající M&A aktivity,“ uvádí Petr Kováč.

Vzhledem k tomu, že většina oslovených ředitelů věří, že k ekonomickému oživení dojde již ve střednědobém výhledu, plány na realizaci fúze nebo akvizice v nejbližších 12 měsících jsou v historii Barometru na jedné z nevyšších úrovní – 56 % respondentů očekává, že jejich společnost bude v tomto časovém horizontu aktivně usilovat o realizaci fúze nebo akvizice. Na základě zkušeností s pandemií COVID-19 se při výběru cílové společnosti hodlají zaměřit na její ekonomickou odolnost (38 %) a počítají s tím, že ceny společností půjdou dolů (39 %).

„Krize COVID-19 odhalila u mnoha korporací řadu slabých míst například v dodavatelských řetězcích a také zvýraznila význam digitálních platforem a celé řady start-upových řešení. Proto se významná část společností vydá i tímto směrem a bude hledat zajímavé akviziční příležitosti v oblasti nastupujících technologií či start upů. Je zjevné, že předchozí krize následující po roce 2008 byla poučením a korporátní svět bude mnohem více sledovat M&A a aktivně do nich vstupovat. Alespoň tak se dá vykládat aktuální výsledek průzkumu,“ říká Petr Kováč a dodává závěrem: „Vývoj po minulé finanční krizi ukázal, že právě to je doba, kdy lze výhodně realizovat kvalitní akvizice. Poučili jsme se z propadu na trhu fúzí a akvizic v letech 2008 až 2012, protože teď při zpětném pohledu vidíme, že to byla příležitost pořídit si kvalitní podniky, které by celé skupině pomohly na oživujícím trhu k rychlejšímu růstu.“

O průzkumu

Barometr investiční důvěry (EY Global Capital Confidence Barometer) je průzkum společnosti EY, jehož cílem je posoudit důvěru korporací v další ekonomický vývoj a zmapovat praxi v oblasti řízení kapitálu (na základě rámce EY pro strategické řízení kapitálu). Průzkum mezi vrcholovými manažery velkých společností z celého světa pro EY pravidelně provádí informační agentura Thought Leadership Consulting ze skupiny Euromoney Institutional Investor. Do průzkumu byli zařazeni vybraní klienti a kontakty EY a pravidelní přispěvatelé agentury Thought Leadership Consulting.
► Agentura Thought Leadership Consulting oslovila jménem EY v únoru a březnu letošního roku přes 2 900 vrcholových manažerů ze 45 zemí. 70 % tvořili generální ředitelé, finanční ředitelé nebo jiní členové nejvyššího vedení.
► Respondenti zastupovali 14 ekonomických odvětví, mimo jiné finanční služby, odvětví spotřebního zboží a maloobchod, technologie, biotechnologie a péči o zdraví, automobilový průmysl a dopravu, ropný a plynárenský průmysl, energetiku a veřejné služby, báňský a hutní průmysl, průmyslovou výrobu, reality, pohostinství a stavebnictví.
► Struktura společností zařazených do průzkumu podle výše ročních tržeb: méně než 500 mil. USD (25 %), 500 mil. USD – 999,9 mil. USD (25 %), 1 mld. USD – 2,9 mld. USD (18 %); 3 mld. USD – 4,9 mld. USD (10 %), více než 5 mld. USD (22 %).
► Struktura společností zařazených do průzkumu podle typu vlastnictví: veřejně obchodovatelné (57 %), soukromé (31 %), rodinné (9 %) a vlastněné private equity fondy (3 %).

Shrnutí

Podle nejnovějšího Barometru investiční důvěry se šéfové podniků po celém světě v současnosti snaží co nejlépe zvládnout dopady, které pandemie COVID-19 bude mít na jejich dodavatelské řetězce, tržby i ziskovost. Krize COVID-19 odhalila u mnoha korporací řadu slabých míst a také zvýraznila význam digitálních platforem a celé řady start-upových řešení.

O tomto článku

Autoři
Štěpán Flieger

EY Česká republika, partner v oddělení Strategie a transakce

Štěpán je vedoucím týmu M&A. Specializuje se na nákupy a prodeje firem, předinvestiční prověrky, podnikatelské záměry a finanční plánování, investice do kapitálu a rodinné firmy.

Petr Kováč

EY Česká republika, ředitel v oddělení Strategie a transakce

Petr se zaměřuje na poradenství v oblasti firemních financí. Věnuje se business developmentu projektů v oblasti firemních financí na českém a slovenském trhu.

Související témata Fúze a akvizice
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)