Globaalin sivuston saavutettavuusseloste – ulkoinen sivusto (ey.com)

EY on ylpeä perinnöstään kaikkien työntekijöidensä lahjakkuuksien kehittämisessä moninaisista kyvyistään tai toimintakyvyn haasteistaan riippumatta. Toisen perustajan Arthur Youngin kuurous ja heikkonäköisyys estivät häntä toimimasta juridisella alalla, johon hän oli kouluttanut. Hän päätyikin silloin nousussa olleeseen kirjanpitoammattiin, perusti alalle yrityksen ja kehitti monia keskeisiä edelleen käytössä olevia kirjanpitokäytäntöjä. Hänen perintönsä mukaisesti EY on sitoutunut edistämään kulttuuria, jossa jokainen voi tuntea kuuluvansa osalliseksi ja pystyy tekemään töitä parhaalla mahdollisella tavalla. EY:n tavoitteena on rakentaa paremmin toimivaa maailmaa EY:n henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteisöille. Toteuttaaksemme tämän pyrimme luomaan esteettömiä sisältöjä ja ympäristöjä sekä mahdollistamaan sen, että kaikki voivat toimia itsenäisesti, tuottavasti ja täysipainoisesti.

Mielestämme ey.com-sivustolla vierailevilla pitäisi olla mahdollisuus valita, miten he tarkastelevat niiden sisältöjä. Olemmekin sitoutuneet tarjoamaan sivuston, jonka suunnitteluun on sisällytetty yleiset verkkosisällön saavutettavuutta koskevat käytännöt. Kehitämme ey.com-sivustoa verkkosisällön saavutettavuutta koskevan W3C-ohjeistuksen (WCAG 2.1 AA) mukaisesti. Saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia ovat yleisesti käytössä olevien selainten tukeminen, optimointi monenlaisille laitteille ja resoluutioille, tekstitysten lisääminen videoihin, podcastien transkriptiot, saavutettavien verkkosivumallien käyttö (mukaan lukien vaihtoehtoiset tekstit kuville), värien ja kontrastien asianmukainen käyttö, johdonmukaisten navigointi- ja hakumekanismien suunnittelu sekä sen varmistaminen, että sivustoa voi käyttää näppäimistö- ja näytönlukuohjelmilla.

Verkkosivusto ey.com on WCAG 2.1 AA -ohjeistuksen mukainen, mutta tiedostamme, että joillakin sivuilla voi olla saavutettavuusvirheitä. Kerrothan meille, jos sinulla on toimintakyvyn haasteita ja tarvitset apua tämän sivuston sisältöjen hyödyntämisessä, jos näet virheitä, tai jos sinulla on muita ehdotuksia siitä, miten voimme edelleen parantaa sivustomme saavutettavuutta.