Globalny Kodeks Postępowania EY

„Globalny Kodeks Postępowania EY” jest przejrzystym zbiorem standardów regulujących naszą działalność. Zbiór ten nakreśla ogólne ramy, które stanowią podstawę naszych codziennych decyzji. Kodeks opiera się na wartościach EY i jest naszym drogowskazem we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach.

Globalny Kodeks Postępowania (pdf) stanowi zbiór podstawowych zasad podzielonych na 5 kategorii odzwierciedlających obszary naszej pracy. Są to:

  1. Praca z innymi
  2. Praca z klientem i innymi osobami
  3. Uczciwość w działaniu
  4. Obiektywizm i niezależność
  5. Szacunek dla kapitału intelektualnego

Przestrzegając zasad określonych w kodeksie chronimy i wzmacniamy reputację EY, pełnimy jednocześnie wiodącą rolę w budowaniu lepszego świata – dla nas, naszych klientów i naszych społeczności.