Przygotowanie do wyjścia z inwestycji

Aby zmaksymalizować zyski inwestora przy wyjściu z inwestycji, należy od początku mieć na uwadze rezultat końcowy. EY od 10 lat jest światowym liderem w zakresie IPO, a zespoły transakcyjne EY współpracują z 60% globalnych funduszy PEI 300 oraz z 18 spośród 20 największych funduszy PE w Ameryce Północnej.

Jak EY może pomóc?

Nasze podejście do przygotowania się do dezinwestycji jest elastyczne i dostosowane do konkretnych potrzeb. W oparciu o zakres współpracy dostosowany do Twoich celów biznesowych, przeprowadzimy Cię przez dostępne strategie pozyskania kapitału oraz zdefiniujemy zmiany organizacyjne niezbędne do przeprowadzenia udanej pierwszej oferty publicznej lub alternatywnej transakcji.

Bierzemy pod uwagę doświadczenie zarządu, charakterystykę aktywów, złożoność operacyjną i pożądany moment wyjścia z inwestycji. Rozumiejąc czynniki, które wpływają na wartość aktywów, pomagamy w ich wyartykułowaniu, w sposób przynoszący maksymalny efekt.

Niezależnie od tego, czy wyjście z inwestycji odbywa się w ramach transakcji w procesie prywatnym czy też w ramach oferty publicznej, pomagamy zwiększać wartość, uniknąć niespodzianek i zwiększyć wiarygodność w oczach inwestorów. Nasze podejście "platformy do wyjścia" było doskonalone w EY przez ponad 10 ostatnich lat. Uwzględnia ono szereg czynników, ujętych w dostosowanym do konkretnej sytuacji planie działania, obejmującym okres do 18 miesięcy przed rozpoczęciem procesu transakcyjnego. Założenia planu są przejrzyste, a doświadczenie zespołu zapewnia jego efektywne wdrożenie.

Zwiększenie wartości
 • Wsparcie we wdrożeniu kompleksowego planu działania mającego na celu zwiększenie przychodów, poprawę marżowości oraz rentowności kapitału
 • Przejrzyste wyartykułowanie kluczowych elementów wartości oparte na wynikach historycznych i odzwierciedlone w prognozach
 • Skrócenie czasu i kosztów analizy due diligence po stronie kupującego, umożliwiające zwiększenie puli potencjalnych zainteresowanych
Szybszy czas zamknięcia transakcji, uniknięcie niespodzianek
 • Bardziej korzystne korekty ceny nabycia po zamknięciu transakcji
 • Kwestie podatkowe dotyczące akcjonariuszy, kupujących i sprzedających adresowane na wczesnym etapie transakcji
 • Wczesna identyfikacja potencjalnych problemów związanych z transakcją
 • Przejrzystość i transparentność zwiększające płynnosć i efektywność procesu
Ograniczenie zakłóceń w procesie transakcyjnym
 • Szczegółowy i funkcjonalny data room, który usprawnia interakcję z kupującym
 • Gruntowne przygotowanie do analiz due diligence potencjalnych kupujących przed procesem transakcyjnym – wybór i przygotowanie odpowiednich danych, identyfikacja możliwych pytań
 • Umożliwienie zarządowi skupienia się na niezakłóconym prowadzeniu działalności zamiast na procesie sprzedaży
Zwiększona wiarygodność
 • Niezależne spojrzenie na znormalizowane wyniki, dane finansowe i prognozy
 • Uwypuklenie mocnych stron zarządu dzięki przejrzystym, merytorycznym i spójnym prezentacjom i interakcjom z nabywcami
 • Wzmocnienie reputacji po dobrze przeprowadzonej transakcji
Korzyści dla Ciebie
 • Fundusz: wczesne przygotowanie do wyjścia daje szerszy wachlarz możliwości w zakresie czasu, przeprowadzenia i formy wyjścia z inwestycji. Fundusze budują swoją renomę także w wyniku rzetelnego i przekonującego pozycjonowania przedsiębiorstw na rynku transakcyjnym.
 • Spółka portfelowa: lepiej radzi sobie z presją czasu w procesie transakcyjnym, jednocześnie realizując swoje podstawowe cele sprzedażowe i biznesowe. Uzyskanie oczekiwanej ceny sprzedaży, która jest zrozumiała dla wszystkich stron i oparta na faktach oraz pierwotnych założeniach.
 • Osoby włączone w proces: są lepiej przygotowani na presję wynikającą z procesu po jego rozpoczęciu, jednocześnie wzmacniając swoje doświadczenie i CV. 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.