okEY tester: moduł NIP

Obszar: Tax okEY

Poznaj okEY tester: moduł NIP – automatyczny i bezpieczny sposób weryfikacji numerów VAT Twoich dostawców w bazie MF oraz w bazie VIES. Sprawdź swoich dostawców z modułem NIP i zachowaj prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Poznaj okEY Tester: moduł NIP – automatyczny i bezpieczny sposób weryfikacji numerów VAT Twoich dostawców w bazie MF oraz w bazie VIES. Sprawdź swoich dostawców z modułem NIPi zachowaj prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych.

Jak działa moduł NIP aplikacji okEY tester?

Moduł NIP w oparciu o pliki JPK_VAT oraz pliki Excel zawierające informacje o numerach VAT pozwala na automatyczną weryfikację statusu aktywności dla celów VAT Twoich dostawców.

Autorska aplikacja EY pozwala w intuicyjny i komfortowy sposób zweryfikować aktywność dla VAT przedsiębiorców o – kilka kliknięć w aplikacji umożliwia wczytanie pliku JPK/ Excel i sprawdzenie wszystkich dostawców w bazach MF i bazie VIES.

Po zakończonej weryfikacji, aplikacja pozwala na pobranie przejrzystego podsumowania w formie PDF oraz XLS, które zapewni możliwość identyfikację wykreślonych dostawców. W przypadku braku identyfikacji wykreślonych przedsiębiorców raport stanowił będzie dowód na spełnienie jednego z kryteriów dochowania należytej staranności kupieckiej.

Korzyści z korzystania z modułu NIP to:

  • Identyfikacja dostawców wykreślonych z rejestrów podatników VAT oraz rejestru VIES przed ujęciem ich w JPK i deklaracji VAT
  • Ograniczenie ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia VAT przez organy podatkowe
  • Ograniczenie ryzyka zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego
  • Możliwość wyjaśnienia z dostawcą kwestii wykreślenia z rejestru VAT, oraz właściwe ujęcie transakcji dla celów rozliczeń VAT
  • Bezpieczeństwo rozliczeń i ograniczenie ryzyka wystąpienia odpowiedzialności solidarnej ze zbywcą, do wysokości kwoty VAT
  • Wygoda i oszczędność czasu

Przy wsparciu naszego rozwiązania okEY tester Przedsiębiorcy zweryfikowali już ponad 5 000 000 numerów VAT swoich dostawców.

Nowe obowiązki:

25 kwietnia 2018 r. – MF publikuje dokument pt.„Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” zawierający wskazówki dla urzędników skarbowych dotyczące wymogów dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców.

  • Obowiązkowa comiesięczna weryfikacja statusu VAT każdego dostawcy
  • Konieczność udokumentowania przeprowadzonej weryfikacji statusu kontrahenta
  • W przypadku identyfikacji podmiotów wykreślonych z rejestru podatników VAT należy skorygować rozliczenia VAT, by uniknąć kar oraz składania dodatkowych wyjaśnień organom podatkowym.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.