Vår globala uppförandekod

Vår globala uppförandekod är en uppsättning principer för hur vi uppför oss på jobbet. Den utgör det etiska ramverk som vi baserar våra beslut på varje dag. Koden är förankrad i våra värderingar och ligger till grund för allt vi gör.

Vår globala uppförandekod (pdf) tillhandahåller en serie vägledande principer grupperade i fem kategorier som inkluderar bredden i vår verksamhet. De är:

  1. Att arbeta med varandra
  2. Att arbeta med kunder och andra
  3. Att agera med professionell integritet
  4. Att bibehålla vår objektivitet och vårt oberoende
  5. Att respektera intellektuellt kapital

Genom att följa vår uppförandekod säkerställer vi att vi levererar med god kvalitet och att vi upprätthåller vår roll i att bygga "a better working world" för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.