Bild pä Jan Darrell
Offentlig sektor är det bästa som finns

Jan Darrell

Verksamhetsrevisor och konsult

Analytisk, pragmatisk och resultatfokuserad. ”Det räcker inte att ha rätt, man måste få rätt också. Metod avgör resultat.”Go gubbe. Inga exter. Husse.

Jan har mångårig erfarenhet som konsult och revisor samt 28 års erfarenhet som chef, allt från enhetschef till förvaltningschef, men även 13 år som kommunchef i fyra kommuner. Jan har varit VD i kommunala moderbolag och dotterbolag samt suttit i bolagsstyrelser. Jan har arbetat tillsammans med olika majoritets- och oppositionskoalitioner, åtta kommunstyrelseordföranden och ett flertal nämndpresidier. Jan har erfarenhet som sakkunnig och sekreterare i kommunfullmäktige samt från interkommunal- och regional samverkan.

Jan är socionom från förvaltningslinjen, Göteborgs universitet, med vidareutbildning motsvarande kandidatexamen i företagsekonomi. Därutöver har han utbildning inom ledarskap och management exempelvis UGL, Innovativt ledarskap, Offentliga sektorns managementprogram och Coachande ledarskap.

Jans erfarenheter gör honom lämpad för uppdrag inom kommunal och regional ledning och styrning, samspel med förtroendevalda samt ledning och styrning av kommunala och regionala bolag. Jan har utfört rådgivnings- och granskningsprojekt inom ett tjugotal kommuner/regioner och ett flertal bolag.

Så bidrar Jan till a better working world

Jans vision är att verka för största möjliga nytta för invånare, förtroendevalda och medarbetare. Det gör han med kvalitativa kunskapsunderlag och aktiv implementering i dialog med kunder.

Jans största motivation är när resultat kommer till verklig nytta.

Kontakta Jan