Klimatické změny a udržitelný rozvoj

Naše týmy mohou společnostem pomoci pochopit rizika a příležitosti vyplývající z otázek změny klimatu a udržitelnosti.

Aby organizace přežily a rostly ve stále konkurenceschopnějším a odpovědnějším podnikatelském prostředí, musí podávat zprávy nejen o své finanční výkonnosti, ale i o své nefinanční výkonnosti.

Ignorování rizik spojených s udržitelností, životním prostředím, zdravím a bezpečností (environmental, health and safety) a změnou klimatu a obav zúčastněných stran v souvislosti s těmito otázkami již nepřichází v úvahu. Přestože CFO tradičně nejsou v čele, stále více se očekává, že jejich role bude více aktivní.

Globální týmy EY poskytující služby v oblasti změny klimatu a udržitelnosti (Climate Change and Sustainability Services) si uvědomují vyvíjející se tlaky kolem těchto výzev. V důsledku toho mohou společnostem pomoci reagovat pochopením a vyhodnocením širších hodnotových dopadů a výsledků, určením příležitostí a podporou oznamování rizik nefinanční výkonnosti zúčastněným stranám.  

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.