5 minuutin lukuaika 16 jouluk. 2019
San Franciscon lahden silta

Ympäristön kestävyys ja arvonluonti ovat merkityksellisiä mobility-toimialan yrityksille

Kirjoittaja Randall Miller

EY Global Advanced Manufacturing & Mobility Leader

Passionate about manufacturing, mobility and disruption. Champion for women and diversity & inclusiveness in the Advanced Manufacturing & Mobility industries.

Yhteistyössä
5 minuutin lukuaika 16 jouluk. 2019

Mobility-toimialan johtajat käyvät keskustelua alaan vaikuttavista painopisteistä.

Mobility-toimiala kehittyy jatkuvasti. Innovaatiosyklit lyhenevät, uudet tekniikat vanhentavat entiset ja asiakaskokemus kiihdyttää muutosvauhtia. Jotta mobility-toimialan yritykset voivat pysyä ajanmukaisina tällä muutoksen aikakaudella, niiden on tasapainotettava liiketoimintansa kasvava monimutkaisuus ja parannettava samalla tuottamaansa arvoa. 

3Q19 Mobility Quarterly -raportti analysoi tärkeimmät teollisuuteen vaikuttavat kysymykset, kattaen henkilöautot (PV), hyötyajoneuvot (CV), autoteollisuuden toimittajat, logistiikan ja lentoyhtiöt.

Keskustelun avainkysymykset on kuvattu alla:

1. Maantieteellinen kehitys

Yhdysvalloissa suotuisat kuluttajataloudelliset olosuhteet ajavat kasvua vahvan vähittäis- ja verkkokaupan myötä. Myös Latinalainen Amerikka kokee ajoneuvojen myynnin kasvusta johtuvia suotuisampia suuntauksia. Maapallon toisella puolella suurin osa mobility-toimialan vertaisryhmistä kuitenkin havaitsee myynnin kasvun laskevan, etenkin Kiinassa. Euroopan suorituskyky on edelleen heikko, ja autoteollisuusyritykset ennustavat vuoden 2020 tuotannon supistuvan vuosi vuodelta. Hyvänä uutisena turvallisuuteen, uuteen tekniikkaan ja sähköistykseen liittyvät tuoteryhmät elpyvät.

2. Toimintakustannukset

Tärkeimmät valuutat, mukaan lukien euro, Ison-Britannian punta ja Japanin jeni, heikentyvät edelleen Yhdysvaltain dollariin nähden, mikä tuottaa liikenne- ja logistiikka-alalle vastatuulta. Oma vaikutuksensa on myös Kiinan juanin arvonalennuksella, joka kompensoi globaalien yritysten Kiinan liiketoimintojen voittojen ja myynnin kasvun paranemista. Positiivista puolestaan on se, että yritykset edelleen investoivat tuotejulkaisuihin ja R&D:hen, ja autoteollisuuden yritykset ovat uudistamassa palkkarakennetta uusilla työehtosopimuksilla, tarjoten vapaaehtoisia yritysostoja lisätäkseen valmistuksen joustavuutta. 

3. Rakenneuudistusaloitteet

Yrityksille tärkeiden aloitteiden uudelleenjärjestely on suurin yksittäinen muutos alalla. Yritykset ovat alkaneet käynnistää koko liiketoimintansa laajuisia tehokkuusohjelmia ja tarkastelevat kustannusrakenteensa jokaista komponenttia strategisesta näkökulmasta. PV-vertaisryhmät ja tavarantoimittajat ovat myös alkaneet vähentää henkilöstöä, kun ne optimoivat tuotantokapasiteettiansa ja mukauttavat yritysrakenteensa uudelleen. Eikä tällä suuntauksella näytä olevan hidastumisen merkkejä.  

4. Liikkuvuuden evoluutio

Teollisuus odottaa täyssähköajoneuvojen lanseerausta, josta tulee todellinen suunnan muutos alalle. Vaikka CV-vertaisryhmät keskittyvät edelleen autonomiaan, puoliautonomiaan ja etätoimintoihin, PV-vertaisarvioitsijat työskentelevät autonomisten ajoneuvojen (AV) kehittämiseksi yhdessä muiden autovalmistajien ja teknologiayritysten kanssa. Suuret logistiikkayritykset osaavat hyödyntää vaihtoehtoisia toimitusautoja (ADV), jotka on rakennettu autonomisen, sähköisen tai molempien teknologioiden yhdistelmään. On jännittävää huomata, että joitain näistä alkuvaiheen ja loppuvaiheen ratkaisuista sovelletaan jo nyt menestyksekkäästi.

5. Orgaaninen kasvu

Koko ala on keskittynyt tuotteiden ja palvelustrategian kehittämiseen sekä uusien ja innovatiivisten menetelmien rakentamiseen liiketoiminnan edistämiseksi. Mobility-toimialan yritykset vahvistavat olemassa olevia tuotteitaan, mutta kehittävät samalla digitaalisesti liittoutuneita alustoja. Logistiikka-alan vertaisryhmät ovat myös matkalla samaan suuntaan laajentamalla nykyisiä portfolioitaan sähköisen kaupan toimituksilla, jotta ne voivat kattaa laajemman kuluttaja- ja maantieteellisen kentän.

6. Käyttöpääoman ja kassavirran hallinta

Toisin kuin aiempina vuosineljänneksinä, mobility-toimialan yritysten kassavirrat parantuvat yleisesti sen jälkeen, kun käyttöpääoman käyttökuri on asetettu etusijalle. Positiiviset suuntaukset, kuten joustava tuotanto ja ketterät toimitusketjut auttavat yrityksiä pitämään varastot oikean kokoisina mikrotasolla. Lyhyemmät toimitusajat antavat jälleenmyyjille mahdollisuuden pitää pienempiä varastoja ja vapauttaa käyttöpääomaa. Ainoa negatiivinen poikkeama on, että jotkut autoalan vertaisryhmistä ilmoittivat lakkojen johtaneen varastojen alimitoitukseen.

7. Tuotekehitys

Kuten kaikki muutkin teollisuudenalat, mobility etsii uusia tapoja kehittää tuotteitaan vastaamaan asiakkaidensa vaatimuksia. Logistiikan vertaisryhmät ovat tässä edelläkävijöitä, ja ne laajentavat kykyään tehdä tarjouksistaan nopeampia ja helpompia asiakkaille. Koska automaatio on synkronoitu toimitus-, varastointi-, seuranta- ja lajitteluprosessien kanssa, sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneempia lisäämään sijoituksiaan ja tahtiaan päästäkseen tällaisen tekniikan markkinoille.

8. Epäorgaaninen kasvu (M&A, JV ja kumppanuudet)

Ala pyrkii voimallisesti kasvattamaan markkinaosuuttaan, ja tuotteiden ja palveluiden innovointiin sekä teknisten valmiuksien kehittämiseen panostetaan paljon. Samalla kun PV-vertaisryhmät kohdentavat yhteistyönsä ja kumppanuutensa kykyjensä kehittämiseksi, logistiikkayritykset muodostavat uusia strategisia kumppanuuksia jälleenmyyjien kanssa saadakseen yksinoikeudet asiakastoimituksille. Kansallisten lentoyhtiöiden vertaisryhmät tekevät lisäksi yhteistyötä alueellisten lentoyhtiöiden kanssa laajentaakseen maantieteellistä läsnäoloaan.

9. Valmistus- ja toimitusketjun hallinta

Lentoyhtiöt ja logistiikkayritykset keskittyvät lentokoneiden nykyaikaistamiseen ja verkkojen toimittamiseen kustannusrakenteen optimoimiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Myös autoteollisuusyritykset seuraavat niiden esimerkkiä uudistaessaan tuotantolaitoksiaan. 

10. Rahoitus, hinnoittelu ja kohtuuhintaisuus

Kaupankäynnin globaalit jännitteet ovat vaikuttaneet mobility-toimialaan samoin kuin kaikkiin muihinkin toimialoihin. Logistiikkakumppanit alentavat hintoja ylläpitääkseen rahtimääriä, kun taas useat PV-yhtiöt ovat asettaneet etusijalle hintojen toteutumisen vastatakseen valmistuskustannusten nousuun.

  • Laajuus, rajoitukset ja menetelmät

    Tässä analyysissä tarkastellaan tärkeimpiä teemoja, joista 23 auto- ja kuljetusalan yrityksen johtajaa (mukaan lukien matkustajakulkuneuvojen, hyötykulkuneuvojen ja autojen toimittajat) ovat keskustelleet analysoitujen tuloilmoitusten yhteydessä. Raportissa seurataan näiden teemojen muutoksia vuosineljänneksittäin, antaaksemme tietoja toimialan sektorin perspektiivin muutoksista.

Yhteenveto

Mobility-sektorilla on edessään todellisia haasteita, johtuen valuuttojen heikkenemisestä, maailmankaupan jännitteistä johtuvista pakollisista hintojen alennuksista sekä myynnin ja tuotannon laskusta. Teollisuus on kuitenkin myös muutoskehityksen käännekohdassa, nyt kun markkinoille ilmaantuvat sähköajoneuvot, orastavat digitaaliset alustat, toimitusautomaatio, strategioiden uudelleenjärjestelyt ja uudet kumppanuudet. Pyrkimykset kasvattaa markkinaosuutta, innovoida tuotteita ja palveluita sekä edistää teknisiä ominaisuuksia vastaavat näihin haasteisiin.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Randall Miller

EY Global Advanced Manufacturing & Mobility Leader

Passionate about manufacturing, mobility and disruption. Champion for women and diversity & inclusiveness in the Advanced Manufacturing & Mobility industries.

Yhteistyössä