EY Skye

EY Skye kan digitalisering och vi går in i alla våra projekt med ambitionen att förstå våra kunders behov och utveckla effektiva lösningar.

Relaterade ämnen Consulting

Varför EY Skye?

EY Skye kännetecknas av medarbetare som är professionella och kompetenta, innovativa och nyfikna, sociala och inkluderande. Vi menar att problem löser man bäst med engagemang och kunskap. Vi arbetar i team, så när du köper våra tjänster köper du hela företagets kompetens.

Vi är ett av Nordens ledande företag inom innovation och optimering av SAP-portföljen. Vi har mer än 15 års erfarenhet av att implementera IBM Maximo, den marknadsledande lösningen för hantering av anläggningstillgångar. EY Skye har också kompetens inom framtidens lösningar för artificiell intelligens, från utveckling till analyser.

Lär känna våra SAP- och IBM-specialister i EY Skye 

Titta på  vår film

Lösningar

Vi på EY Skye kan och förstår standardsystemen och hur de kan anpassas till dina krav och behov. Våra lösningar är baserade på erkänd metodik och marknadsledande programvara.

 • SAP

  EY Skye är ett ledande företag inom innovation och optimerat utnyttjande av SAP:s produktportfölj och vi levererar tjänster till stora nationella och internationella aktörer. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med de möjligheter som finns och djup kunskap inom de flesta områden kopplade till implementering, anpassning och användning.

  EY Skye var bland de första att använda HANA och har levererat installationer och anpassningar baserade på HANA under en längre tid. Baserat på dina behov bygger vi integrationer mot existerande system, så att du snabbt kan få tillgång till och analys av data från flera datakällor för en bredare insikt. Vi levererar system tillsammans med SAP som har hög tillgänglighet, skalbarhet och säkerhetsfunktioner för att säkra oavbruten drift.

  EY Skye hjälper dig att utnyttja de enorma möjligheter som SAP:s tjänster ger dig. Vi har erfarenhet och kompetens som krävs för att du ska kunna välja den lösning som passar dig bäst. Och vi hjälper dig att anpassa processer och tjänster för att på bästa sätt kunna utnyttja tillgängliga möjligheter.

  Vi sätter förenkling på agendan och hjälper dig att fokusera på det som verkligen har betydelse. Tillgänglighet av data, förenklat användargränssnitt, sömlös anpassning av IT-system till dina processer och bättre utnyttjande av programvara är några av de element vi koncentrerar oss på. Genom att effektivisera processerna får du möjlighet att använda relevant data för att förutsäga kundtrender - i realtid - för hela verksamheten.

 • IBM

  IBM har en imponerande portfölj med programvaror som kan hjälpa dig nå målen för din organisation. Den nya generationen av kognitiv funktionell programvara som exempelvis Watson och IBM:s programvaruportfölj för analys hjälper dig att snabbare hitta svar på frågor och hantera både strukturerad och ostrukturerad data på nya sätt.

  EY Skyes medarbetare har bred kompetens inom IBM:s portfölj. Bland annat har vi mer än 15 års erfarenhet av att implementera IBM Maximo, den marknadsledande lösningen för Enterprise Asset Management (EAM). Lösningen innebär att man kan hantera underhåll av fysiska tillgångar genom hela livscykeln. Genom att använda IoT, som förbinder och utbyter data från fysiska enheter, kan du bearbeta dessa insamlade data och använda dem vid underhåll. På så sätt kan du arbeta smartare med underhåll av tillgångar och värden. Dessutom är IBM Maximo ett bra lagerhanteringssystem.

  Vi har också kompetens inom IBM:s mobil first-plattform, där vi har utvecklat många mobilapplikationer.

Woman kayaking on a big lake in Sweden background

Jobba hos oss

EY Skye letar ständigt efter nya medarbetare. Vi bryr oss inte så mycket om du är ung eller gammal, erfaren eller nyutexaminerad, men vi förväntar oss att du är villig att lära dig och samtidigt dela din kunskap och erfarenhet med dina kollegor. Vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid men förväntar oss även extra ansträngningar när det behövs.

Om du utmanas av utmaningar så kan EY Skye vara helt rätt för dig. Vi ser fram emot att höra av dig.

Tjänster

EY Skyes viktigaste uppgift är att kunna erbjuda rätt konsult till rätt uppgift och till rätt pris för att kunna lösa dina krav och behov. Det gör vi med våra egna medarbetare eller så tar vi hjälp från vårt omfattande nätverk.

Våra tjänster är baserade på affärsanalys, projektledning, applikationsanpassning, utveckling, processoptimering samt utbildning och de utvecklas ständigt.

 • Rådgivning

  Vi kan hjälpa dig med process- och beslutsstöd, analys, planering, delegerad ledning och tillhandahålla ledningsstöd. Vi erbjuder rådgivning till både privat och offentlig sektor, helst i gränssnittet mellan IT och företag.

  EY Skyes medarbetare arbetar ofta ute hos våra kunder i olika roller på olika nivåer. Vi har lång erfarenhet av linjestyrning, strategisk förvaltning, projektledning och styrning, rådgivning, förändringsarbete och konsultverksamhet. Vi har personer som kan fungera i roller som operativ chef, inom ITIL-implementeringar, projektledare, analytiker, teamledare, linjechef, mentorer, resurskoordinatorer och personer inom inköp och testledning.

  Vår starka kompetens inom SAP:s och IBM:s programvaror gör oss speciellt fokuserade på leveranser inom dessa områden.

  Våra erfarna medarbetare står redo för att hjälpa dig och din verksamhet.

 • Applikationstjänster

  EY Skye erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster relaterade till applikationskonceptet. Genom dessa tjänster kan vi anpassa programvaru- och affärssystem för att bättre tillgodose dina behov. Vi tar uppdrag inom utveckling och anpassning, genomförande, projektledning och rådgivning.

  Vi är specialiserade på SAP:s applikationstjänster inom finans, redovisning, logistik, underhåll, dokumenthantering och teststyrning. Vår långa erfarenhet av dessa tjänster gör det möjligt för oss att snabbt göra anpassningar till era behov.

  Vår tvärvetenskapliga affärsförståelse gör att vi kan arbeta med processer från ett end-to-end-perspektiv. Vi kvalitetssäkrar våra leveranser med marknadsledande lösningar, till exempel SAP Solution Manager.

  Våra projektledare har lång erfarenhet av att implementera, uppgradera, konsolidera och migrera system. Vår erfarenhet kommer från ett brett spektrum av branscher, var och en med sina behov och krav.

 • Analys och rapportering

  Att få tillgång till verksamhetskritisk information för analys är en nödvändighet för framgång. System för analys, eller affärsintelligens, blir betydande i detta sammanhang, både för analys och för visualisering av data. Vi på EY Skye har kompetens när det gäller val, inköp, anpassning, implementering och vidareutveckling av sådana system från branschledande programvaruleverantörer.

  Vi kan tillhandahålla konsulttjänster på de flesta nivåer relaterade till analys. Våra medarbetare arbetar i team eller individuellt - beroende på dina behov och önskemål. Vi är specialiserade på programvara från SAP och IBM inom detta område.

  Vi kan hjälpa dig med implementeringen av nya system och vidareutveckling eller anpassning av befintliga system. Vi kan också ge dig råd om möjligheter, optimering av system och processer, planering av implementering och assistans vid val och inköp av system.

  Förutom teknisk expertis har vi betydande projekt- och branscherfarenhet. Det innebär att vi också kan hjälpa dig med utformningen av affärsstrategier och tekniska strategier och ta fram business case.

 • Användarupplevelse

  Vi tror att användarvänlighet och mobilitet går hand i hand. Våra IT-verktyg moderniseras för att möta användarnas krav på förenkling. Samtidigt optimerar de möjligheterna att få relevant och aktuell data där användarna alltid är tillgängliga - på den enhet som de för närvarande har tillgång till.

  På EY Skye hjälper vi våra kunder att utveckla eller anpassa sin strategi för användarupplevelse (UX) men också med att realisera detta. Vi kombinerar teknik, människor och design för att få den bästa lösningen som passar dina behov.

  Vi har erfarenhet av att utveckla lösningar i olika verktyg, för användning i olika situationer. Våra konsulter som arbetar med användarupplevelse ligger långt framme vad gäller olika klientteknologier som html5, css, javascript, angular, react, node.js, SAPUI5 och Fiori med mera. Vi arbetar om möjligt efter principen "Code once-deploy everywhere". Det ger möjlighet att ha webbportaler och mobila applikationer med samma kodbas. Interaktionsdesign och UX-design står högt upp på våra konsulters prioritering.

  Vi erbjuder mobila lösningar skräddarsydda för dina affärsbehov, med fokus på optimering av arbetsprocesser, resurseffektivitet och affärsvärde. Vår personal kan hjälpa dig att utnyttja dina verktyg bättre eller hjälpa dig att välja de verktyg du behöver.

 • Systemintegration

  Integration och programmeringsgränssnitt (API) är ett av huvudområdena för EY Skye. I dag har vi flera strategiska partnerskap som gör oss till en tillförlitlig konsult inom integration och API-lösningar. Bland annat är vi IBM Gold Business Partner och partner med Microsoft, Google, Amazon och SAP. I EY Skye tror vi att bra API är bland de viktigaste elementen för organisationer i framtiden. Att bryta ner silos i organisationen, utnyttja data i och runt organisationen och utnyttja nya affärsmöjligheter genom ny teknik, allt handlar om interaktion och att göra information och data tillgänglig.

 • Underhållshantering

  Underhållshantering är processer och aktiviteter som syftar till att uppnå driftsstabilitet. Detta inkluderar underhållsstrategier, underhållsprocesser, planering och dokumentation av underhåll och resurshantering. EY Skye har lång erfarenhet av sådana system och hjälper dig gärna med att få det på plats.

  Vi har också lång erfarenhet av integrerade lösningar inom underhåll, planering och mobilitetshantering. Våra medarbetare har kompetens inom implementering av underhållssystem som kan integreras med ett eller flera bra planeringsverktyg.

  Bra mobila lösningar möjliggör tillgänglighet, närhet till data, ökad funktionalitet och värde för systemanvändare. Vi erbjuder även rådgivning och kurser inom dessa ämnen. Dessutom erbjuder vi kompetens inom IBM Maximo, som är en marknadsledande lösning för underhållssystem.

 • Processoptimering

  EY Skye definierar begreppet process som en samling av strukturerade aktiviteter eller uppgifter som syftar till att styra arbetet för att producerar en tjänst eller produkt. Processer visualiseras ofta som en sekvens av aktiviteter som visar startpunkt, aktiviteter, undantag och önskat slutläge. Utgångspunkten för processerna är organisationens definierade mål, syfte och strategi. Processoptimering är arbetet med att effektivisera aktivitetssekvenserna.

  EY Skye har genom samarbete med våra kunder utvecklat metoder och verktyg som gör att vi kan hjälpa till att optimera affärsprocesser. Vi tror att effektiva processer utgör grunden för framgångsrik affärsverksamhet och har den kompetens och branscherfarenhet som behövs för att hjälpa ditt företag med detta.

  Processer som "Procure-to-pay", "Order-to-Cash" och fakturaflöde är exempel på processer som vi skulle vilja hjälpa till med att optimera.

  Vi kombinerar vår processerfarenhet med djup teknisk kunskap kring verktyg för arbetsflödeshantering och är redo att hjälpa dig med dina behov.

 • Förvaltning

  Genom vårt arbete har vi upparbetat både bred och djup kunskap kring hur man hanterar information, licenser och programvara. Denna kunskap och erfarenhet kring förvaltning innebär att vi kan erbjuda dig hjälp med ditt val av lösningar, implementering och anpassning. Vi kan också hantera förvaltningen åt dig om så önskas.

 • Programvarans livscykel

  Precis som alla andra verktyg måste en programvara förvärvas, underhållas och så småningom gå i pension. Det finns både ekonomiska och operativa skäl för att kontrollera era programvaror och strategierna kring dessa. Vi hjälper dig att bearbeta optimering kring detta och utveckla strategier relaterade till programvara.

 • Informationsförvaltning

  Organisationer och företag samlar ofta på sig stora mängder information och det är viktigt att hantera den på rätt sätt för att snabbt kunna hämta affärskritiska data.

  Informationshantering är samlingsprocesserna och lösningarna som hanterar detta och måste finnas på alla nivåer i organisationen. Exempel kan vara e-post, mötesanteckningar, rapporter, ritningar, teknisk dokumentation, arbetsprocesser, egenutvecklad kod och anteckningar.

  Vi hjälper dig att få bättre kontroll över informationen och kan bidra på alla nivåer i ditt arbete med att hantera information och strategier kring detta.

 • Licenshantering

  EY Skye hjälper dig att hantera dina programvarulicenser utifrån dina behov. Detta innebär att vi tillhandahåller expertis om licensvillkoren för enskilda mjukvaruleverantörer. Vi kan hjälpa dig att optimera din portfölj för att möta dina behov inom drift, förändringar, service och produktion - samtidigt som vi hjälper till att hålla kostnaderna nere.

  Licensförvaltning kan också innehålla rådgivning och vi hjälper till med konsolidering och förenkling av portföljen efter behov.

  Korrekt licensiering kan vara en utmaning, våra medarbetare är redo att hjälpa dig.

Vilka vi är

Vi utvecklar strategier för en digital värld, bygger banbrytande digitala lösningar och hjälper företag att optimera sin potential och levererar effektivt med användarvänlighet i fokus.

I Sverige har EY Skye kontor i Stockholm, Göteborg och Lidköping. Huvudkontoret ligger i Kolbotn utanför Oslo i Norge, där vi även har kontor på Stord.

Kolbotn/Oslo Stord Stockholm Göteborg Lidköping
Ormerudveien 2C
Postboks 234
1411 Kolbotn
Norge
Org. nr: 995 655 144
Torgbakken 9
Postboks 240
5402 Stord
Norge
Org. nr: 977 335 353
Saltmätargatan 19A
113 59 Stockholm
Sverige
Org nr: 556738-5819
Skårs Led 3
412 67 Göteborg
Sverige
Org nr: 556738-5819
Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping
Sverige
Org nr: 556738-5819

Kontakta oss