EY Ingrid Cornander
Vårt team av dedikerade hållbarhetsexperter stöttar organisationer i övergången till en hållbar ekonomi och i bemötandet av miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska utmaningar.

Ingrid Cornander

EY Sverige, Head of Climate Change and Sustainability Services, Senior Manager, Assurance

Natur-, häst- och friluftsintresserad civilingenjör och hållbarhetsexpert som inledde karriären i Australien. Erbjuder kvalificerad rådgivning kring hållbar utveckling och värdeskapande.

Kontor Stockholm, SE

Ingrid är ansvarig för EY:s Climate Change and Sustainability Services-avdelning i Sverige där hon sedan 2014 arbetar med strategisk rådgivning inom hållbarhet med många av Sveriges största bolag som kunder. 

Ingrid har erfarenhet från rådgivning kopplat till bland annat strategiutveckling, klimatberäkningar, värdeskapande, ESG due diligence, hållbara leverantörskedjor och rapportering. Ingrid har sedan hon började sin karriär inom hållbarhetsområdet 2003 arbetat som hållbarhetskonsult för några av världens största teknik-, strategi-, och kommunikationskonsultbolag. 

Ingrid är Civilingenjör i Ekosystemteknik från Lunds Tekniska Högskola.

Så bidrar Ingrid till a better working world

Ingrid brinner för hållbar utveckling, hållbart värdeskapande och integrering av hållbarhet i företagsstyrning, strategier och affärsmodeller. Ingrids dagar fylls av rådgivningsarbete kopplat till miljömässig så väl som social hållbarhet med klimatförändringarna som en hjärtefråga. Ingrid lägger stort fokus på att motivera och utveckla EYs medarbetare inom hållbarhet bl.a. genom utbildning och coachning av juniora konsulter.

Kontakta Ingrid