Bild pä Rebecka Rask
Att kommuner, regioner och myndigheter har bästa möjliga kunskapsunderlag för sina beslut gynnar samhället både idag och i framtiden.

Rebecka Rask

Verksamhetsrevisor och konsult

Lyhörd och analytisk. Fokuserad på att skapa engagemang och förankra resultat. Det är först på så vis arbetet kan göra skillnad och nå en faktisk förändring.

Rebecka har 15 års erfarenhet av offentlig sektor. Hon arbetar med utredningar och analyser inom statliga, regionala och kommunala verksamheter. Rebecka anlitas ofta för att genomföra genomlysningar av organisationer, till exempel kulturanalyser och kostnadsanalyser. Rebecka arbetar med alla typer av offentliga verksamheter, men är specialiserad inom personalfrågor (arbetsmiljö, kompetensförsörjning, jämställdhet/anti-diskrimering) samt inom äldreomsorg, socialtjänst och LSS.

Rebecka är utbildad nationalekonom och Europavetare med masterexamen från Göteborgs universitet. Därutöver har hon genomfört flertalet påbyggnadsutbildningar inom bland annat projektledning, utvärderingsmetodik, målstyrning och ledarskap.

Så bidrar Rebecka till a better working world

Rebecka arbetar för att bidra till en välfungerande och effektiv offentlig sektor. Utmaningarna som offentlig sektor står inför blir alltmer komplexa. Det ställer krav på kunskapsunderlag som håller hög kvalitet, tar hänsyn till helheten och samtidigt är väl förankrade i organisationen. Rebeckas drivkraft är att skapa just sådant kunskapsunderlag för offentliga aktörer och därigenom skapa utveckling och förbättring.

Kontakta Rebecka