Våra ledare och styrelsen

EY drivs som ett integrerat nordiskt företag under ledning av Regional Leadership Team, den nordiska ledningsgruppen.

Sverigechef för EY är Magnus Kuchler och han är också medlem i EY:s nordiska ledningsgrupp. Vd för EY i Sverige är Anna Svanberg. EY har fyra affärsområden, s.k. service lines.

Sverigechef

Vd

Service lines

Assurance

Anna Svanberg, partner och auktoriserad revisor – Övergripande kontaktperson för Assurance i Sverige
Hamish Mabon, partner och auktoriserad revisor – Kontaktperson för Assurance Stockholm, Göteborg och Uppsala
Micael Engström, partner och auktoriserad revisor – Kontaktperson för Assurance i övriga delar av Sverige

Styrelse

Magnus Kuchler, ordförande
Gunilla Andersson, styrelseledamot
Charlotte Holmstrand, styrelseledamot
Åsa Lundvall, styrelseledamot
Anna Svanberg, styrelseledamot
Jonas Svensson, styrelseledamot
Fredrik Hertz, styrelseledamot, arbetstagarrepresentant