Onze wereldwijde gedragscode

Onze wereldwijde gedragscode geldt als een duidelijke set normen voor ons zakelijke gedrag. Het document vormt het ethische en gedragsraamwerk waarop we onze dagelijkse beslissingen baseren. De code is verankerd in onze waarden en overtuigingen en ligt aan de basis van alles wat we doen.

Onze gedragscode (Global Code of Conduct) biedt een reeks leidende principes onderverdeeld in vijf categorieën die al onze activiteiten bestrijken. Dit zijn:

  1. Onderlinge samenwerking
  2. Samenwerking met klanten en andere partijen
  3. Professionele integriteit
  4. Bewaren van objectiviteit en onafhankelijkheid
  5. Beschermen van data, informatie en intellectueel eigendom

Door onze gedragscode na te leven beschermen en versterken we de reputatie van EY en leveren we een bijdrage aan een beter werkende wereld voor onze medewerkers, onze klanten en onze gemeenschappen.