EY Canvas

Nasza globalna platforma, wspomagająca przeprowadzanie audytu na skalę globalną jest centralnym elementem oferty EY w zakresie audytu cyfrowego.

Powiązane tematy Audyt

W EY wnieśliśmy do audytu ogromną ilość innowacji cyfrowych, a co za tym idzie stworzyliśmy cyfrowy proces audytu jako jako całości. Usprawnia to sposób, w jaki patrzymy na ryzyko, zmniejsza obciążenie dla klientów i zapewnia korzyści operacyjne oraz wyższej jakości audyt.

Proces ten zaczyna się od EY Canvas. EY Canvas to pierwsza platforma w zawodzie audytora, która jest całkowicie on-line. Osadzona na prywatnej chmurze EY łączy ona audytorów z klientami w dowolnej przestrzeni.

Pozwala to naszym zespołom płynnie kierować, koordynować, zarządzać i prowadzić spójny audyt na skalę globalną, niezależnie od jego wielkości, złożoności i lokalizacji. Pomaga nam również spełniać oczekiwania i zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw, organów regulacyjnych i inwestorów.

Stworzyliśmy EY Canvas, aby pomóc naszym audytorom skoncentrować się na ryzyku i reagowaniu na nie. Co najważniejsze, EY Canvas pomaga audytorom poświęcać mniej czasu na kwestie administracyjne, a więcej na obszary, które mają fundamentalne znaczenie.

EY Canvas pomaga nam przekazywać scentralizowany plan do zespołów uczestniczących w badaniu na całym świecie, a także umożliwia bieżące śledzenie postępu prac audytowych i zarządzanie nimi. Większa przejrzystość pozwala nam wychwytywać, oznaczać i udostępniać globalne wyniki audytu na bieżąco w miarę ich powstawania.

Podsumowanie korzyści płynących z EY Canvas:

 • Jeden globalny, spójny audyt prowadzony przez zespoły połączone jedną globalną metodologią i jedną globalną platformą
 • Szybsza reakcja, umożliwiająca niezwłoczne zgłaszanie wykrytych nieprawidłowości
 • Scentralizowane planowanie i monitorowanie audytu na poziomie globalnym, usprawniające pracę głównego zespołu audytowego
 • Szybkie dostosowanie planu audytu w celu wprowadzania istotnych zmian we wszystkich regionach geograficznych i reagowania na ciągle zmieniające się otoczenie regulacyjne
 • Monitorowanie audytu w czasie rzeczywistym, a tym samym wychwytywanie, oznaczanie i udostępnianie globalnych wyników audytu w miarę ich powstawania
 • Usprawniona komunikacja z klientami za pośrednictwem zintegrowanego portalu internetowego
 • Lepsze zarządzanie projektem i możliwość monitorowania kluczowych etapów audytu

EY Canvas Client Portal

EY Canvas Client Portal jest zintegrowany z EY Canvas i umożliwia bezpośrednie połączenie naszych klientów z zespołem audytowym. Usprawnia to komunikację z klientami, a członkowie zespołu audytowego mogą na bieżąco monitorować postępy klientów w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby badania.

Podsumowanie EY Canvas Client Portal:

 • Zmniejszenie liczby zapytań e-mailowych usprawnienie komunikacji co pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na kontakt z audytorem
 • Dostępność na żądanie do informacji na temat statusu wniosków audytowych, poprawa zarządzania projektem
 • Zmniejszenie ryzyka powielania wniosków poprzez zintegrowanie ich bezpośrednio z EY Canvas
 • Lepsze bezpieczeństwo danych klientów i zautomatyzowany system wysyłania ich do EY Canvas, dający pewność, że dane zostały prawidłowo dostarczone do EY
 • Obsługa w wielu językach , z portalem internetowym dostępnym w 11 językach

Aplikacje EY Canvas Mobile

Pakiet aplikacji EY Canvas Mobile pozwala naszym pracownikom na mobilne wspieranie naszych klientów. Pakiet ten umożliwia naszym audytorom otrzymywanie aktualnych informacji o statusie badania, zarządzanie ich zadaniami, uzyskiwanie dowodów badania i bieżące informowanie klientów.

Aplikacje EY Canvas Mobile

Przemyśleliśmy dokładnie w jaki sposób możemy najlepiej zintegrować technologię mobilną z EY Canvas i opracowaliśmy trzy aplikacje mobilne, które pomagają zaoszczędzić czas naszych pracowników i klientów oraz zapewniają bardziej efektywne funkcjonowanie.

EY Canvas Engage pomaga nam w utrzymaniu projektów w ciągłym ruchu i dotrzymywaniu terminów poprzez wyświetlanie zadań do wykonania w ramach projektu. Przyjazny użytkownikowi interfejs pozwala na natychmiastowy wgląd w ich konkretne zadania i skupienie się na nich. Jest to świetny sposób dla członków zespołu, którzy podróżują lub znajdują się w danej chwili w różnych lokalizacjach, aby móc sprawdzić dokumenty w trakcie podróży. Aplikacja oszczędza również czas naszych klientów, ponieważ funkcja aparatu pozwala nam rejestrować dowody z audytu i bezpiecznie przesyłać je do EY Canvas, a dowody te nie są przechowywane w pamięci wewnętrznej smartfonów.

EY Canvas Inventory pozwala naszym pracownikom na dokumentowanie przeprowadzanych inwentaryzacji na ich urządzeniach mobilnych i przesyłanie ich bezpośrednio do EY Canvas.

EY Canvas Pulse pozwala naszym pracownikom będącym w podróży na powiadamianie swoich klientów o statusie audytu w czasie rzeczywistym, dzięki natychmiastowej widoczności statusu prac na projektach, harmonogramu prac oraz stopnia wykonania zadań.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.