EY Canvas

Nasza platforma, wspomagająca przeprowadzanie audytu na skalę globalną, jest centralnym elementem oferty EY w zakresie audytu cyfrowego.

Powiązane tematy Audyt

Sukces w środowisku wirtualnym

Jedną z cech, które wyróżniają EY wśród innych firm audytorskich jest rozwijanie innowacyjnych narzędzi informatycznych. Czerpiemy korzyści z najnowszych technologii, wprowadzamy je do procesów audytowych i odpowiadamy na zmieniające się potrzeby przedsiębiorców i inwestorów

Oferujemy naszym klientom dostęp do globalnej platformy audytowej EY Canvas Client Portal, która stanowi jedyne źródło informacji na temat prowadzonego badania w czasie rzeczywistym na całym świecie. Platforma jest zlokalizowana w prywatnej chmurze EY i łączy naszych specjalistów z klientami w dowolnej lokalizacji.

Przy badaniu sprawozdań finansowych stosujemy opracowaną w naszej firmie Globalną Metodologię Badania, w pełni zgodną z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Krajowymi Standardami Badania Sprawozdań Finansowych. 

Chcesz dowiedzieć się, jak EY Canvas wspiera audyt ? Skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy

EY Canvas Client Portal

EY Canvas Client Portal to narzędzie wspierające przeprowadzenie audytu w czasie rzeczywistym: jest zintegrowany z My EY i umożliwia bezpośrednią współpracę naszych zespołów audytowych z klientami. Ogranicza ryzyko dublowania się zapytań audytowych i zapewnia dostęp do ich statusu. Ułatwia automatyczne wprowadzanie danych klientów do EY Canvas i zwiększa ochronę informacji, należycie dostarczając je do EY.

Jak EY Canvas może pomóc

EY Canvas pozwala na przeprowadzenie spójnego audytu, scentralizowane planowanie i monitorowanie działań przez zespoły połączone jedną metodologią na poziomie globalnym. Dzięki stałej dostępności technologii i monitorowaniu audytu w czasie rzeczywistym, zgłaszanie wykrytych nieprawidłowości oraz udostępnianie globalnych wyników zabiera mało czasu.

Nasza platforma usprawnia komunikację między zespołem audytorskim EY i klientem za pośrednictwem zintegrowanego portalu internetowego. Ponadto, ułatwia zarządzanie projektem i monitorowanie kluczowych etapów audytu.

EY Canvas jest zintegrowany z EY Atlas, naszą globalną platformą informacyjną z zakresu rachunkowości i audytu, zewnętrznych standardów, interpretacji EY oraz świadomego przywództwa.

Aplikacje EY Canvas Mobile

Przeanalizowaliśmy, w jaki sposób możemy najlepiej zintegrować technologię mobilną z EY Canvas i opracowaliśmy trzy aplikacje mobilne, które pozwalają zaoszczędzić czas naszych pracowników i klientów oraz zapewniają im komfort współpracy. 

EY Canvas Engage pomaga nam w utrzymaniu projektów w ciągłym ruchu i dotrzymywaniu terminów poprzez wyświetlanie zadań do wykonania w ramach projektu. Przyjazny użytkownikowi interfejs pozwala na natychmiastowy wgląd w ich konkretne zadania i zaplanowanie pracy nad nimi. Zapewnia także stały dostęp do dokumentów oraz pozwala rejestrować dowody z audytu i bezpiecznie przesyłać je do EY Canvas.

EY Canvas Inventory umożliwia naszym ekspertom dokumentowanie przeprowadzanych inwentaryzacji na ich urządzeniach mobilnych i przesyłanie ich bezpośrednio do EY Canvas.

EY Canvas Pulse pozwala naszym ekspertom będącym w podróży na powiadamianie swoich klientów o statusie audytu w czasie rzeczywistym, dzięki natychmiastowej widoczności statusu prac w projektach, harmonogramu oraz stopnia wykonania zadań.

Co nas wyróżnia

Zdalne wykonywanie procedur audytowych

Korzystamy z globalnie połączonej technologii do przeprowadzania audytów, którą zaprojektowaliśmy z myślą o zdalym środowisku pracy. 

Raportowanie i komunikacja

Ustanowiliśmy protokoły komunikacji i kadencje, by wspierać wirtualną wymianę danych, informacji i dokumentów, a także informować o postępach audytu.

Zarządzanie projektem

Nasze narzędzia pozwalają odtworzyć pokój audytowy i współpracować ze wszystkimi członkami zespołu.

Efektywna koordynacja międzynarodowa

Wyjątkowy stopień integracji międzynarodowej sieci firm członkowskich EY, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej pozwala nam świadczyć usługi w sposób jednolity i na wysokim poziomie. Aby to osiągnąć, wykorzystujemy nasze najlepsze zasoby we wszystkich krajach, w których nasi klienci prowadzą działalność. 

Audytorzy, informatycy, doradcy podatkowi i biznesowi wchodzący w skład zespołu projektowego współpracują ze sobą, zapewniając sprawną obsługę oraz nadzór we wszystkich czynnościach związanych z badaniem sprawozdania, jego planowaniem i realizacją. 

Wstecz

EY Helix

Dalej

EY Atlas