5 min. czytania 12 gru 2022

Metoda agile zmieniła podejście do projektów i pracy nad nimi. Elastyczność, efektywność, większa kontrola projektu i możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się w trakcie błędy i wyzwania. Jakie są korzyści agile?

agile

Agile – co to jest i jak wykorzystać ten model zarządzania w biznesie?

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

5 min. czytania 12 gru 2022
Powiązane tematy Consulting

Metoda Agile, od początku XXI wieku, wyznacza nowy, rewolucyjny kierunek w zarządzeniu projektami i tworzeniu oprogramowania. Jej głównym celem jest uwzględniać potrzeby klienta, jednocześnie zachowując założone ramy czasowe. Metoda ta angażuje dwie strony współpracy (klienta i firmę realizującą projekt), co doprowadza do tworzenia szybszego i jakościowego oprogramowania. Podejście agile jest więc niezwykle rozwojowe pod kątem budowanego produktu, co bez wątpienia pozwala na sukcesywne poszerzanie grupy entuzjastów.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Agile – co to znaczy? Agile po polsku.

Metodologia tradycyjna (z angielskiego: waterfall) stoi na kilku konkretnych filarach: planowaniu, analizowaniu, projektowaniu, implementowaniu, testowaniu, a następnie wdrażaniu. Metoda ta, chociaż skuteczna i uznawana w wielu organizacjach, zajmuje dużo czasu, co stoi w opozycji do rozwijających się technologii. Konieczność poszukiwania rozwiązań równie skutecznych, ale szybszych i bardziej elastycznych, stała się paliwem napędowym do stworzenia nowej filozofii – Agile (z angielskiego: zręczny, zwinny, zwrotny).

Metodologia agile bazuje na „zwinności” (agile po polsku to zwinne oprogramowanie). Pod tym pojęciem kryje się intencja stworzenia zbioru wartości i zasad, dzięki którym możliwe jest szybkie reagowanie na niezbędne zmiany. Cała koncepcja bazuje więc na zasadzie, aby tworzony projekt pozwalał osiągać pożądane efekty, przy jednocześnie mniejszym nakładzie pracy zespołu.

Agile – co to jest i na czym polega model agile?

Agile wychodzi naprzeciw licznym wyzwaniom, z którymi zmagają się przedsiębiorcy i wytwórcy oprogramowania. Co ciekawe - wiele organizacji chętnie korzysta z filozofii i technik Agile, przenosząc je na pozostałe gałęzie biznesu. Ta tendencja to zasługa elastyczności i transparentności, która pozwala reagować na zmienne środowisko. W podejściu tym odchodzi się więc od dokładnego, skrupulatnego i czasochłonnego dokumentowania i planowania.

Agile model stawia sobie za cel dostarczenie klientowi wartościowej usługi, która bazować będzie na:

 • stałej współpracy, a nie tylko negocjowaniu cen,
 • relacjach, a nie wyłącznie procesach i narzędziach,
 • szybkim i odpowiednim reagowaniu na pojawiające się zmiany,
 • samym oprogramowaniu, a nie dokumentacji.

Agile – znaczenie w życiu zawodowym

Aby przeanalizować dokładnie znaczenie Agile w kontekście zawodowym i organizacyjnym, musimy cofnąć się na osi czasu. Kilkadziesiąt lat temu najpopularniejsze było kaskadowe podejście do zarządzania projektami IT. Ze względu na swoją koncepcję – sprowadzało się do długiego oczekiwania na zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania. O ile w tamtych czasach tradycyjne podejście miało szansę powodzenia i sprawdzało się w skomplikowanych projektach, o tyle z czasem wymagało modyfikacji.

Na początku lat 90-tych obserwowaliśmy przyspieszony rozwój technologiczny, który związany był z coraz większym zapotrzebowaniem na oprogramowania. Organizacjom zależało więc na czasie, na szybkim realizowaniu biznesowych celów i reagowaniu na potrzeby klienta. Wiele z nich nie mogło sobie pozwolić na kilkuletnie tworzenie projektów, które się dezaktualizowały i ostatecznie – przynosiły straty.

W taki też sposób pojawiła się metoda Agile, która z góry zakłada, że niemożliwe jest zaplanowanie całego projektu na samym początku jego tworzenia. Dlatego też, aby zminimalizować ryzyko błędów i „wąskich gardeł”, postanowiono podzielić zlecenia na sprinty (cykle trwające do 4. tygodni). W czasie tych cyklów zespół programuje, testuje i nawzajem udziela feedbacku, dostarczając poszczególnych składowych projektu.

Metoda agile – jak ją wykorzystać w biznesie?

Metoda Agile pozwala pracować nad listą priorytetów, które zmieniają się wraz z rozwojem projektu. Najważniejsze czynności developerzy realizują jako pierwsze. Następnie powoli przechodzą do mniej ważnych zadań. Podzielenie tych prac w ten sposób pozwala nie tylko trzymać „rękę na pulsie”, ale także podnosić jakość produktu i szybko reagować na ewentualne błędy.

Jakie uniwersalne korzyści ma metodologia Agile, które może zastosować w niemal każdym biznesie?

 • Samorealizujące się zespoły, które decydują jak najlepiej i najefektywniej wykonywać swoje obowiązki. W ten sposób Specjaliści stale poszerzają swoje kompetencje, zdobywają doświadczenie i przy tym – motywują się nawzajem, aby dostarczyć jak najlepszy produkt.
 • Minimalizowanie niezbędnej pracy, przy jednoczesnym zwiększaniu korzyści. Wszystko dlatego, że produkt może zacząć „na siebie zarabiać” już we wczesnej fazie tworzenia.
 • Jakość i doskonalenie produktu. Wszystko to dzięki wymianie wspólnych doświadczeń i organizowaniu spotkań retrospektywnych, podczas to których można analizować wyniki, stawiać wnioski, stale testować aktualne rozwiązania.
 • Kontrolę nad projektem, podczas której menadżer może stale sprawdzać jakość oraz udzielać informacji zwrotnych. Ostatecznie wiec wszystkie strony są zaangażowane, a produkt ma większą szansę na zrealizowanie oczekiwań klienta (a tym samym – pozytywnie wpływa na jego zadowolenie).
 • Elastyczność, dzięki której można się uczyć, weryfikować i wprowadzać nowe rozwiązania. To właśnie brak sztywnych ram pracy nad projektem powoduje możliwość zmiany priorytetów – dbając o jakość i szybką realizację projektu.

Dowiedz się więcej o Agile Business Transformation

Zarządzanie projektami a metodologia Agile

Metoda zarządzania projektami bazuje na szybkiej organizacji pracy, przy jednoczesnej optymalizacji koniecznych działań programistycznych. W przypadku Agile kluczowa jest współpraca, kontakt, zbieranie feedbacku i odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Co istotne, metodologia Agile nie odchodzi całkowicie od narzędzi, procesowania czy planowania poszczególnych działań. Nadal są one integralną częścią tworzonego projektu. Podstawowa kwestia dotyczy tego, aby metoda charakteryzowała się iteracyjnym podejściem tj. podzielonym na etapy, które łatwiej modyfikować i doskonalić. To w ostateczności umożliwia skupienie się na całościowym obrazie stworzonego systemu.

Zarządzanie projektem sprowadza się więc do tworzenia etapów, które podsyła się klientowi do opiniowania. Dopiero po zakończeniu i zaakceptowaniu jednego etapu, przechodzi się dalej.

Agile Scrum – co to jest?

Scrum to inna, równie popularna metodyka zarządzania projektami. Jej założenia opierają się na Agile i ponownie - na cyklicznych spotkaniach. Podstawową różnicą jest fakt, że etapy te również dzieli się na mniejsze części, kładąc tym samym jeszcze większy nacisk na pracę zespołową. Realizacja projektu często bazuje na codziennych, krótkich spotkaniach, w których to analizuje się postępy, wyzwania i napotkane problemy. Spotkania te niejako „realizuje” właściciel produktu, który pełni rolę klienta i odbiorcy produktu. Oprócz właściciela, w projekcie bierze udział także tzw. Scrum Master, który jest mentorem technicznym, dbającym o przestrzegane zasad owej metody.

Głównymi zaletami Agile Scrum jest:

 • możliwość kontroli projektu, w którym każdy członek zespołu wie, jak przebiega realizacja poszczególnych etapów,
 • samorealizacja, samoorganizacja i samodyscyplina, która dba o wysoką wydajność pracy zespołu,
 • współpraca między różnymi działami, dzięki której możliwe jest nieustanne poszerzanie swoich kompetencji, szukanie błędów i doskonalenie usługi.

Podsumowanie

Metodologia agile przyniosła więc rewolucyjne zmiany nie tylko w kontekście projektowania programowania, ale również w podejściu do wielu projektów. Elastyczność, efektywność, możliwość doskonalenia finalnego produktu w trakcie projektowania, większa kontrola projektu i możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się w trakcie błędy i wyzwania. Korzyści, którymi wyróżnia się metoda agile powodują, że w ostatnich czasach cieszy się ona coraz większą popularnością w dynamicznym świecie biznesu.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Consulting
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)