4 min. czytania 28 wrz 2020
Transformacja do SAP S/4HANA

Transformacja do SAP S/4HANA

Autor Michał Domolewski

EY Polska, Technology Consulting, Partner, Lider programów transformacyjnych w obszarze SAP

Lider programu transformacyjnego S/4HANA w EY Polska. Doradza największym organizacjom w procesach wdrożeń oraz migracji. Architekt rozwiązań w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw i produkcji SAP.

4 min. czytania 28 wrz 2020
Powiązane tematy EY SAP Technologia Consulting

W lutym 2020 r. SAP oficjalnie potwierdził przedłużenie okresu wsparcia dla wszystkich aplikacji z rodziny SAP Business 7 do końca 2027 r.

Jednocześnie, pojawiła się opcja umożliwiająca przedłużenie okresu wsparcia dla wybranej grupy produktów do końca 2030 r. W wielu przedsiębiorstwach, gdzie SAP ERP jest kluczowym systemem wspierającym biznes, dyrektorzy IT odetchnęli z ulgą. 

SAP 2027: Dodatkowe 2 lata, czy to dużo?

Spoglądając na komunikat SAP, decydenci w obszarze IT mogą mieć naturalną tendencję do odłożenia procesu migracji na później, by wykorzystać potencjalny budżet na inne inicjatywy IT. Takie podejście może okazać się błędem i to w dłuższej perspektywie bardzo kosztownym. Te dwa lata to dużo, ale pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wykorzystane. Już teraz przedsiębiorstwa powinny zacząć pracować nad planowaniem strategii transformacji.

Dla różnych firm projekt migracji do S4HANA wiąże się z różną skalą przedsięwzięcia. W małych i średnich firmach, które mają nieskomplikowaną strukturę organizacyjną i architekturę IT oraz  korzystają z systemu SAP ECC w sposób zbliżony do standardowego - migracja do S/4HANA może wiązać się ze stosunkowo prostym projektem technicznej konwersji realizowalnym w 6-9 miesięcy.

Inaczej jest w przypadku większych organizacji, w tym przedsiębiorstw o złożonej strukturze, których system SAP ERP posiada wiele rozszerzeń, rozwiązań „szytych na miarę”. W takich firmach, realizacja może oznaczać nawet kilkuletni projekt SAP, który angażuje znaczne środki i dużą liczbę najbardziej doświadczonych specjalistów także po stronie biznesu.

Migracja na S/4HANA, czyli nowy system ERP to doskonały moment dla organizacji, by wprowadzić zmiany szeroko wykraczające poza IT. Moment, w którym warto zastanowić się nad wizją własnego biznesu, drogą, którą chcemy podążać oraz planowanymi sposobami na pokonywanie rynkowych wyzwań. 

Strategia cyfrowej transformacji

Elementarnym punktem startowym na drodze do S/4HANA powinna być solidnie przygotowana strategia transformacji. W jej zakresie są definiowane optymalne ramy do przeprowadzenia skutecznej zmiany od strony technologicznej oraz biznesowej. Należy podkreślić, że cyfrowa transformacja musi posiadać silne, jasno zdefiniowane uzasadnienie biznesowe, który będzie elementem spinającym wszelkie inne aspekty przygotowywanej mapy projektów oraz inicjatyw. Rekomendacje wynikające z właściwie przygotowanej strategii dają możliwość przeprowadzenia projektu przejścia na docelowe środowisko w sposób maksymalnie bezpieczny, w jasno zdefiniowanym, realnym harmonogramie oraz koszcie. Niezwykle ważne jest holistyczne podejście do realizowanych prac przy uwzględnieniu wszelkich aspektów technologicznych (konfiguracja, development, basis, infrastruktura sprzętowa) i biznesowych (procesy, podatki, ryzyko, finanse, ludzie) oraz metodyki realizowanych projektów.

Analizując wartości biznesowe należy spojrzeć szerzej na istniejące procesy biznesowe, a także strategiczne cele organizacji koncentrując się na uwolnieniu potencjału SAP S/4HANA, pełnym wykorzystaniu dostępnych innowacji i osiągnięciu wymiernych korzyści biznesowych.

W obszarze technologii analiza powinna być ukierunkowana na bieżącą konfigurację systemu, istniejący development i środowisko basis by dokładnie zwymiarować istniejące odstępstwa od standardu, zidentyfikować wykorzystywane transakcje, niewydajne rozszerzenia, przestarzałe rozwiązania. Powyższe ma na celu stworzenie docelowej architektury logicznej, architektury danych i bezpieczeństwa wraz z uwzględnieniem koniecznej integracji z innymi systemami SAP (np. BI, CRM, APO, IBP, Ariba) oraz rozwiązaniami firm trzecich, które wspierają procesy objęte transformacją.


Nieodzownym elementem jest zdefiniowanie odpowiedniego sposobu przeprowadzenia procesów migracji do S 4HANA oraz dobre skalkulowanie kosztów projektu. EY kładzie szczególny nacisk na tego typu holistyczne podejście do tworzonych strategii transformacji: korzysta z gotowych sprawdzonych programów, które automatyzują weryfikację systemową w SAP ERP, a także narzędzi wspierających analizę biznesową oraz know-how. W efekcie decydenci mają możliwość oceny business case’u i wyboru roadmapy w pełni świadomie, bazując na faktach a nie przypuszczeniach.

S/4HANA scenariusze transformacji

Na ogólnym poziomie zdefiniowano trzy główne scenariusze migracji do systemu S/4HANA:

Nowa implementacja, czyli tzw. podejście Greenfield oznacza wdrożenie nowego systemu od podstaw, bez przenoszenia rozwiązań i danych historycznych ze starych systemów.

Powyższy scenariusz umożliwia przeprowadzenie szerszej zmiany w zarządzaniu. Uwzględnia nowoczesne spojrzenie na procesy i dane, pełniejsze wykorzystanie standardowych funkcjonalności S/4HANA, czy też prostsze wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań.

Konwersja, czyli tzw. podejście Brownfield, w dużej mierze przypomina upgrade techniczny do S/4HANA i prace są skoncentrowane na tym aspekcie. Wdrożenie innowacji dostępnych w SAP S4HANA najczęściej następuje po zakończeniu konwersji. Niewątpliwą zaletą powyższego scenariusza jest zachowanie sprawdzonych, istniejących rozwiązań „szytych na miarę” i stosunkowo niski poziom złożoności oraz ryzyka niepowodzenia takiego projektu. Ten model jest najmniej odczuwalny dla użytkowników. Wadą konwersji jest natomiast duże ryzyko utrzymania mało wydajnych rozwiązań klienckich oraz niepotrzebnych, nadmiarowych danych.

Transformacja systemów dotyczy scenariuszy, w których celem jest skonsolidowanie różnych systemów klasy ERP na jednej docelowej platformie S/4HANA. To model hybrydowy, który łączy elementy Greenfield i Brownfield, dając możliwość selektywnej migracji danych i rozwiązań.

Migracja do SAP S/4HANA, czy usprawnienie SAP ECC?

Praktyka pokazuje, że sporo firm korzystających z SAP ECC nie wykorzystuje w pełni potencjału posiadanego rozwiązania procesów biznesowych. Naturalnie pojawia się pytanie – czy warto przechodzić na S/4HANA skoro można więcej wydobyć z SAP ECC? W wielu firmach odpowiedź może nie być oczywista.

EY SAP Maturity Assessment zawiera pełną weryfikację dojrzałości wykorzystania rozwiązania SAP ERP. W jej wyniku, organizacja otrzymuje zestaw rekomendacji w zakresie rozwoju – uwzględniając zarówno dostępne możliwości SAP ECC jak i wpływ zmian na potencjalny projekt migracji do S/4HANA, tak by roadmapa była spójna, a wprowadzane dzisiaj zmiany w SAP ECC, nie generowały dodatkowych kosztów w przyszłości.

Dołącz do programu „EY Drive”

Otrzymuj unikatowe opracowania przygotowywane przez zespół EY Consulting z zakresu: technologii, transformacji i cyberbezpieczeństwa.

Zapisz się

Podsumowanie

Sytuacja każdej firmy korzystającej z SAP ECC, motywacje do migracji do S/4HANA oraz preferencje dotyczące terminu przeprowadzenia takiego projektu mogą być skrajnie różne. Warto jednak pamiętać, że poprzednik S/4HANA pojawił się na rynku ok. 15 lat temu. W wielu przedsiębiorstwach system SAP ERP jest wykorzystywany bez większych zmian od kilkunastu lat, po drodze przechodząc tylko pojedyncze, techniczne upgrade’y. Powyższy czas z perspektywy IT i rozwiązań wspierających biznes to niezwykle długo. Aby zwizualizować skalę zmian, wystarczy przypomnieć jak w 2005 r. patrzyliśmy na systemy z początku lat dziewięćdziesiątych…

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Michał Domolewski

EY Polska, Technology Consulting, Partner, Lider programów transformacyjnych w obszarze SAP

Lider programu transformacyjnego S/4HANA w EY Polska. Doradza największym organizacjom w procesach wdrożeń oraz migracji. Architekt rozwiązań w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw i produkcji SAP.

Powiązane tematy EY SAP Technologia Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter