Czy pozbycie się tego, co Cię wstrzymuje, może popchnąć Twoją strategię naprzód?

Autor Rich Mills

EY US-Central Strategy and Transactions Managing Partner

Leader of complex divestitures that help enhance shareholder value and drive more efficient capital allocation. Dedicated husband and father.

Kontakt lokalny

EY Polska, Strategia i Transakcje, Partner Zarządzający. Lider zespołu Transaction Diligence oraz Doradztwa Dezinwestycyjnego w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej (CESA).

Paweł jest Partnerem Zarządzającym Działem Strategia i Transakcje oraz Liderem zespołu Transaction Diligence oraz Doradztwa Dezinwestycyjnego w regionie CESA

4 min. czytania 5 maj 2021

Pokaż załączniki

 • 2021 Global Corporate Divestment Study (pdf)

Badanie EY Global Corporate Divestment Study 2021 wykazuje, że firmy potrzebują silniejszego powiązania między strategią a zbywaniem udziałów, aby budować długoterminową wartość.

Dwa pytania, które należy sobie zadać:
 • Z jakich kluczowych wskaźników (KPIs) i analiz powinni korzystać CEO i CFO przyglądając się segmentom biznesowym w swoich portfelach?
 • W jaki sposób właściwa strategia sprzedaży udziałów może pomóc we wzmocnieniu i redefiniowaniu pozostałego biznesu?

Ostatni rok uwidocznił, jak szybko mogą zmieniać się potrzeby klientów oraz wymagania technologiczne. Segmenty działalności, które przez długi czas były uważane za kluczowe dla całego biznesu, mogą obecnie niepotrzebnie angażować zasoby i wykorzystywać kapitał, który powinien być ulokowany gdzie indziej. Więcej firm niż kiedykolwiek — 78% — twierdzi, że nadal zbyt długo trzyma wybrane aktywa.

Tegoroczne badanie EY Global Corporate Divestment Study pokazuje, że firmy na całym świecie nie spełniają oczekiwań dotyczących ceny, czasu i wpływu mnożnika wyceny dezinwestycji na pozostałą część biznesu (RemainCo). Prawie 8 na 10 firm (79%) twierdzi, że ich ostatni proces zbycia udziałów nie spełnił oczekiwań cenowych, a 56% firm na całym świecie deklaruje, że nie wygenerowało to planowanego wpływu na mnożnik wyceny dla RemainCo.

 

Prezesi i dyrektorzy finansowi mogą poprawić wyniki, traktując dezinwestycje jako część długoterminowej strategii firmy, a nie jako jednorazowe decyzje podyktowane krótkoterminowymi problemami finansowymi. Mając ten strategiczny punkt widzenia jako przewodnik, istnieją trzy kluczowe sposoby, w jakie kadra zarządzająca może podejść do tego zagadnienia:

 

Badanie EY Global Corporate Divestment Study 2021

Pobierz raport (pdf, ENG)


      Domki dla ptaków zawieszone na gałęzi
(Chapter breaker)
1

Część 1

Wypracuj jasny pogląd na temat tego, w jaki sposób każdy z segmentów biznesowych buduje długoterminową wartość

Dezinwestycje powinny być czymś więcej niż tylko jednorazowymi decyzjami opartymi na krótkoterminowych czynnikach finansowych

Kluczowe wnioski

44%

CEO twierdzi, że ma trudności z wyjaśnieniem przesłanek związanych ze zbyciem udziałów radzie nadzorczej i kluczowym interesariuszom.

59 %

prezesów przyznaje, że powinni udzielać lepszych informacji na temat tego, co uważają za działalność podstawową, a co nie.

Główne aspekty strategii związanej ze zbyciem udziałów:

 • Należy mieć jasny pogląd na rynek każdego segmentu biznesowego, związanego z nim wzrostu popytu, przewagi konkurencyjnej, dostosowania do wizji firmy oraz potencjału tworzenia długoterminowej wartości z punktu widzenia finansów, klientów, ludzi i społeczeństwa.
 • Dezinwestycja może pomóc przyspieszyć inwestycje w technologię, nowe produkty i regiony geograficzne, aby sprostać potrzebom klientów i napędzać rozwój RemainCo.
 • Nawet dobrze prosperujący segment biznesowy, który nie pasuje do strategii korporacyjnej, może blokować kapitał, który mógłby być lepiej wykorzystany na inwestycje o większym znaczeniu. Komunikacja w tym zakresie może pomóc w uzyskaniu wsparcia interesariuszy dla decyzji o wydzieleniu części przedsiębiorstwa.

      76% kadry zarządzającej spodziewa się,

      Kosz z kolorowego jedwabiu
(Chapter breaker)
2

Część 2

Wykorzystanie przeglądów portfela biznesowego do podejmowania strategicznych decyzji o dezinwestycji

Przeglądy portfeli biznesowych powinny być przeprowadzane na poziomie jednostek biznesowych w celu dostosowania ich do potencjalnych decyzji o wydzieleniu części przedsiębiorstwa.

Kluczowe wnioski

56%

dyrektorów finansowych na świecie twierdzi, że w ciągu ostatnich trzech lat zmieniło swoje rankingi kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

37%

firm twierdzi, że działalność aktywistów w ich sektorze skłoniła je do przeglądu opcji strategicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Główne wskazówki dotyczące przeglądów portfela biznesowego:

 • Dokonaj rygorystycznego przeglądu portfela biznesowego na podstawie kilku kluczowych wskaźników dotyczących tego, w jaki sposób każda jednostka biznesowa uzupełnia strategię przedsiębiorstwa i przyczynia się do całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy poprzez połączenie wzrostu i zwrotu z zainwestowanego kapitału.
 • Podejmuj działania, gdy jest już jasne, że niedoinwestowana jednostka biznesowa powinna zostać zbyta, ponieważ jej wartość może szybko ulec obniżeniu.
 • Oceniaj strategiczne opcje, w tym podejście polegające na wyodrębnieniu aktywów, stopniowym wychodzeniu z inwestycji lub tworzeniu joint venture ze strategicznym partnerem.

      77% z nich twierdzi, że nieprawidłowościw przeglądach portfela

      Paw z rozłożonymi piórami
(Chapter breaker)
3

Część 3

Wykorzystaj dezinwestycję jako okazję do ponownego zdefiniowania RemainCo

Duże lub bardzo złożone zbycie udziałów jest okazją do ponownego zdefiniowania modelu działania RemainCo w momencie, gdy organizacja jest gotowa na zmiany

Kluczowe wnioski

56%

ankietowanych twierdzi, że żałuje, iż nie skupiło się na reorganizacji RemainCo na wcześniejszym etapie procesu dezinwestycji.

60%

kadry zarządzającej nie udało się rozszerzyć działań usprawniających RemainCo poza zwykłą eliminację kosztów.

Główne aspekty możliwości rozwoju RemainCo:

 • Dezinwestycje są katalizatorem pozwalającym zakwestionować status quo i zdefiniować RemainCo na nowo, ponieważ organizacja jest już gotowa na zmiany, a model operacyjny podlega ponownej analizie.
 • Ponowna ocena celu i wizji może wymagać przeprojektowania archetypu biznesowego przedsiębiorstwa, aby skupić się na produkcie, rynku, łańcuchu wartości, funkcji lub modelu hybrydowym.
 • Model operacyjny powinien zostać zmieniony tak, aby wspierał nowy model. Należy przeanalizować wszystkie aspekty, w tym procesy, systemy, aktywa, ludzi i dostawców zewnętrznych.

      63% firm przyznaje, że
 • O globalnym badaniu EY na temat dezinwestycji korporacyjnych

  EY Global Corporate Divestment Study to coroczne badanie kadry kierowniczej wyższego szczebla z dużych firm na całym świecie, przeprowadzane przez firmę Thought Leadership Consulting należącą do Euromoney Institutional Investor.

  Wyniki opierają się na ankiecie online przeprowadzonej wśród 1040 dyrektorów globalnych korporacji i 27 globalnych aktywnych inwestorów (przeprowadzonej między styczniem a marcem 2021 r.), obejmującej firmy z 11 branż, przy czym 88% respondentów pełniło funkcję dyrektora generalnego, dyrektora finansowego lub innego dyrektora wyższego szczebla.

Local Perspective IconLokalna perspektywa

76% zarządzających w firmach na świecie, którzy wzięli udział w corocznym badaniu EY Global Corporate Divestment Study spodziewa się, że na skutek pandemii plany dotyczące sprzedaży części aktywów ich spółek przyspieszą. Ponad połowa (56%  respondentów) planuje rozpocząć następną dezinwestycję w ciągu dwóch lat, wykorzystując możliwości, które pojawiają się na rynku M&A. Ostatnie będące dla wielu spółek wyzwaniem miesiące zintensyfikowały procesy rewizyjne  w zakresie prowadzonej działalności. Zarządzający przyjrzeli się bliżej aktywom w portfolio swoich spółek, a wnioski płynące z tych rewizji uwidoczniły, iż alokacja kapitału nie jest w każdym wypadku optymalna w kontekście bieżącej strategii. Ponadto, wyniki naszego badania wskazują, iż nadal znaczna cześć firm nie prowadzi regularnych przeglądów portfela biznesowego, lub wskazuje słabości w procesie takiego przeglądu. Alokacja kapitału stanowi kluczowy aspekt strategicznych decyzji biznesowych, a  sprawność i jakość procesów w tym zakresie może stanowić kluczową przewagę konkurencyjną spółki w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

 

Local contact

Paweł Bukowiński, FCCA
EY Polska, Strategia i Transakcje, Partner Zarządzający. Lider zespołu Transaction Diligence oraz Doradztwa Dezinwestycyjnego w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej (CESA).

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Dopasowanie odważnych decyzji o zbyciu udziałów do długoterminowej strategii może pomóc prezesom zwiększyć wartość dla interesariuszy i na nowo zdefiniować biznes. Pobierz EY Global Corporate Divestment Study 2021 (pdf, ENG), aby dowiedzieć się więcej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Rich Mills

EY US-Central Strategy and Transactions Managing Partner

Leader of complex divestitures that help enhance shareholder value and drive more efficient capital allocation. Dedicated husband and father.

Kontakt lokalny

EY Polska, Strategia i Transakcje, Partner Zarządzający. Lider zespołu Transaction Diligence oraz Doradztwa Dezinwestycyjnego w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej (CESA).

Paweł jest Partnerem Zarządzającym Działem Strategia i Transakcje oraz Liderem zespołu Transaction Diligence oraz Doradztwa Dezinwestycyjnego w regionie CESA

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter