SAP Digital Transformation: SAP S/4HANA | SAP ERP | RISE with SAP

Kompleksowa transformacja z SAP ERP | SAP S/4HANA lub RISE with SAP: od wskazania realnych korzyści biznesowych, stworzenia docelowego modelu procesowego, analizy przedwdrożeniowej, utworzenia szczegółowej strategii transformacji, poprzez wdrożenie systemu SAP (zarówno części funkcjonalnej, technologicznej oraz development'u), kończąc na wsparciu klienta po starcie produkcyjnym i świadczeniu usług utrzymaniowych SAP. 

Powiązane tematy Technologia Consulting

SAP S/4HANA: Jak przygotować się do projektu cyfrowej transformacji?

Punktem startowym na drodze cyfrowej transformacji S/4HANA powinna być solidnie przygotowana strategia. W jej zakresie są definiowane optymalne ramy do przeprowadzenia skutecznej zmiany od strony technologicznej oraz biznesowej. Należy podkreślić, że cyfrowa transformacja musi posiadać silne, jasno zdefiniowane uzasadnienie biznesowe, który będzie elementem  łączącym wszelkie inne aspekty przygotowywanej mapy projektów oraz inicjatyw.

Rekomendacje wynikające z właściwie przygotowanej strategii dają możliwość przeprowadzenia projektu przejścia na docelową architekturę w sposób maksymalnie bezpieczny, w jasno zdefiniowanym, realnym harmonogramie oraz koszcie. Niezwykle ważne jest holistyczne podejście do realizowanych prac przy uwzględnieniu wszelkich aspektów technologicznych (konfiguracja, development, basis, infrastruktura sprzętowa) i biznesowych (procesy, podatki, ryzyko, finanse, ludzie) oraz metodyki realizowanych projektów.

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem.

Formularz kontaktowy

SAP S/4HANA: Faza 0

Przedsiębiorstwa oceniają i zastanawiają się nad programami transformacji SAP. Próbują je zrozumieć i przygotować uzasadnienie biznesowe do wdrożenia SAP S/4HANA i RISE with SAP. EY wesprze w przygotowaniu się do Fazy 0.

Faza 0 oferty SAP, przygotowana przez EY, odgrywa kluczową rolę w metodyce "Transform for SAP". Umożliwia firmom zebranie argumentów przemawiających za wdrożeniem SAP i zaplanowanie schematu skutecznego programu transformacji biznesowej. Oferta EY koncentruje się na maksymalizacji wartości transformacji dzięki SAP i opracowaniu przyszłej wizji możliwości biznesowych ERP oraz architektury aplikacji. Zespół EY zapewnia holistyczne podejście do prac zarówno z perspektywy modelu biznesowego, jak i technologicznego, wykorzystując specjalistyczną wiedzę biznesową (procesy, podatki, ryzyko, finanse) oraz dotyczącą technologii SAP.

SAP S/4HANA Faza 0: Jak EY może pomóc?

 • Jasne określenie celu programu SAP S/4HANA, ustalenie kluczowych ról i struktury zarządczej,
 • Przeprojektowanie modelu operacyjnego, uproszczenie procesów, przyjęcie wiodących praktyk oraz stworzenie skalowalnego, globalnego szablonu,
 • Zdefiniowanie konkretnych korzyści i wyników programu w formacie dla zarządu,
 • Stworzenie przewodnich zasad w kluczowych kwestiach, takich jak: standaryzacja, przyjęcie wiodących praktyk i zharmonizowanych modeli operacyjnych,
 • Wdrożenie ogólnego schematu decyzyjnego pozwalającego określić, czy organizacja jest gotowa do rozpoczęcia zwinnej transformacji SAP S/4HANA,
 • Wsparcie wizji, transformacji i planu działania organizacji z chmurą w ramach RISE for SAP.

Podejście EY przyczynia się do uzyskania korzyści wynikających ze ścisłego powiązania wdrożenia SAP ERP z szerszą strategią biznesową poprzez przyjęcie wiodących procesów, efektywność organizacyjną, innowacje oraz inteligentną automatyzację -  od rozpoczęcia projektu aż po jego zakończenie. 

SAP Digital Transformation - rozwiązania 

 • SAP ERP

  System SAP ERP stanowi podstawę do wspomagania działalności operacyjnej firmy, niezależnie od jej wielkości.

  Wspiera całokształt zarządzania finansami przedsiębiorstwa, kontrolingu, planowania produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw, relacjami z klientami i dostawcami. Umożliwia zwiększenie wartości firmy, przy jednoczesnym podniesieniu jej efektywności.

  Wdrożenie ERP to prawdziwa cyfrowa transformacja, dzięki której błyskawicznie system połączy ludzi, urządzenia i sieci. To realne wsparcie zmian w modelach biznesowych oraz powiększenie źródeł przychodów.

  Wdrożenie ERP w najnowszej wersji – SAP S/4 HANA spowoduje, że będzie działał całkowicie w pamięci operacyjnej na bazie platformy SAP HANA.

  Dzięki temu:

  • szybciej oraz łatwiej wdrożysz rozwiązanie,
  • skorzystasz z przejrzystego i intuicyjnego interfejsu użytkownika,
  • osadzisz analitykę na bazie SAP ERP bez obciążania części transakcyjnej i dodatkowych baz danych.

  Oferujemy kompleksowe wdrożenie systemu informatycznego i rozwiązania ERP - od wskazania wartości, stworzenia koncepcji biznesowej, realizacji, a kończąc na wsparciu klienta po starcie produkcyjnym.

 • SAP S/4HANA

  Najnowsza wersja rozwiązania SAP ERP działa całkowicie w pamięci operacyjnej na bazie platformy SAP HANA, dzięki czemu klienci mogą:

  • szybciej oraz łatwiej wdrażać rozwiązanie,
  •  wykorzystać przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika,
  • osadzić analitykę na bazie ERP bez obciążania części transakcyjnej oraz bez dodatkowych baz danych.

  To propozycja, której celem jest odnalezienie odpowiedniej równowagi między przyspieszeniem innowacji biznesowych a doskonałością operacyjną. Elastyczność i skalowalność SAP S/4HANA to nowoczesna, inteligentna platforma ERP dla Twojej organizacji, która oferuje:

  • Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym: eliminacja zależności od przetwarzania wsadowego, dzięki czemu system może nieprzerwanie działać
  • Połączone transakcje i analizy w tym samym magazynie danych
  • Uproszczony model danych: to większa elastyczność biznesowa, możliwość szybkiego dostosowywania modeli, holistyczny widok i nowe sposoby interakcji oraz zrozumienia danych
  • Natywną integrację z rozwiązaniami SAP w chmurze

  Oferta EY zawiera przeprowadzenie całościowego wdrożenia systemu klasy ERP: od wskazania realnych korzyści, analizy przedwdrożeniowej, stworzenia koncepcji biznesowej docelowego rozwiązania, realizacji, kończąc na wsparciu klienta po starcie produktywnym.

  Korzystasz ze starszych wersji systemu ERP? Sprawdź, jak możesz zmienić firmę w inteligentne przedsiębiorstwo dzięki migracji do SAP S/4HANA.

 • SAP Data Security (RODO)

  Czy Twoja firma jest odpowiednio przygotowana na obowiązujące zasady przetwarzania danych osobowych? W jaki sposób aktualnie wykorzystywane systemy oraz inne narzędzia mogą w tym pomóc, a przede wszystkim czy system SAP jest gotowy na wsparcie kluczowych działań w obszarze ochrony danych osobowych?

  UI Logging oraz UI Masking to skuteczne wzmocnienie ochrony danych przed wewnętrznymi zasobami firmy bazujące na ulepszonym rejestrowaniu dostępu do danych oraz maskowaniu pól.

  UI Logging umożliwia uzyskanie znacznie lepszej analizy w zakresie czytelności i możliwości śledzenia – skuteczniejszych niż inne metody rejestrowania. Rozwiązanie zapewnia natywną integrację z SAP GUI, a tym samym zapewnia najwyższą jakość zapisanych danych logowania.

  Uzupełnia standardowe funkcje bezpieczeństwa SAP, rejestrując wszystko, co użytkownik zobaczył i wprowadził na systemie SAP. Jednym z najważniejszych przypadków użycia jest ochrona przed kradzieżą danych i ich wyciekami - szczególnie przez zasoby wewnętrzne firmy. Zgranie do pliku listy klientów, skopiowanie danych osobowych czy pobranie specyfikacji produktu – to tylko niektóre przykłady, które zostaną zarejestrowane dzięki UI Logging.

  UI Masking to maskowanie wartości we wrażliwych polach. To konfigurowalne maskowanie wartości we wrażliwych polach na ekranach interfejsu użytkownika SAP.

  Dane wrażliwe są maskowane po stronie serwera, a edycja jest blokowana w interfejsach użytkownika SAP. W konsekwencji, firma zyskuje spójną ochronę także przy wyświetlaaniu tabel, pomocy, eksporcie, pobieraniu, drukowaniu itp.Rozwiązanie pokazuje „pełne” dane tylko do określonych, upoważnionych użytkowników / ról – najwyższy poziom istniejącego systemu autoryzacji (PFCG)W przypadku dostępu do chronionych pól – istnieje niewielka, ale łatwa do skontrolowania możliwość "śledzenie dostępu”.

 • SAP Test Data Migration Server

  TDMS zaprojektowany został, by tworzyć i aktualizować systemy nieprodukcyjne, zwłaszcza testowe z ograniczonym zestawem danych.Już po samej instalacji, SAP TDMS dostarcza zestaw predefiniowanych obiektów pozwalających na przeprowadzenie kopii systemu produkcyjnego w nieskomplikowany sposób.

  Umożliwia ograniczenie kosztów infrastruktury i utrzymania, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności. Dodatkowo, oznacza to większą dokładność działań w zakresie rozwoju, testowania czy szkoleń.

  SAP TDMS 4.0. to niezwykle szybkie rozwiązanie do wydzielenia danych ze środowiska produkcyjnego.

  Do czego Twoja firma może wykorzystać SAP TDMS?

  • tworzenie systemów testowych zgodnych z RODO
  • łatwiejsze zarządzanie danymi
  • ograniczenie dokumentacji w zakresie dostępów do danych osobowych
  • anonimizacja (scrambling) wszystkich danych, w tym m.in. klientów, pracowników
 • Pozostałe usługi

  • Executive Advisory
  • Przygotowanie, wsparcie i audyt programów transformacyjnych
  • Software/Vendor Selection
  • SAP S/4HANA Retail

Co nas wyróżnia

300+ konsultantów SAP w Polsce.

Holistyczne podejście i wiedza (technologia, procesy biznesowe, ludzie).

Unikalne narzędzia EY i akceleratory wspierające cyfrową transformację:

 • Intelligent Move
 • Solution in a Box
 • EY ABAP and FIORI Reuse Repository.

Dedykowana metodyka dopracowana przez EY - Transform for SAP.

Wsparcie na każdym etapie realizacji transformacji: od stworzenia modelu biznesowego, poprzez koncepcję architektury i rozwiązań, implementację, po utrzymanie i rozwój.

Projekty realizowane w Polsce i za granicą.

Transformacja do SAP S/4HANA

W lutym 2020 r. SAP oficjalnie potwierdził przedłużenie okresu wsparcia dla wszystkich aplikacji z rodziny SAP Business 7 do końca 2027 r.

Przeczytaj artykuł

Zapisz się na newsletter „EY Technology”

Otrzymuj comiesięczny zestaw najciekawszych artykułów, raportów i analiz z zakresu technologii dla biznesu. 

Zapisz się

Synergia kompetencji w cyfrowej transformacji SAP.

Doświadczenie interdyscyplinarnych zespołów połączonych w całym ekosystemie biznesowym EY, umożliwia współpracę z ekspertami, którzy są gotowi wesprzeć organizacje na każdym etapie cyfrowej transformacji SAP. Zakres możliwości powoduje, że są w stanie zwiększyć potencjał zasobów firmy, klientów oraz interesariuszy.