Adam Gregor

Adam Gregor

EY Polska, Dyrektor w Dziale Audytu

Członek ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) oraz Biegły Rewident wpisany na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Biuro Wrocław, PL

Adam posiada bogate doświadczenie w doradztwie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Specjalizuje się we współpracy z klientami z sektorów handlu detalicznego, nowych technologii, motoryzacji oraz produkcji przemysłowej. 

Jest magistrem ekonomii i absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Kontakt