Tomasz Olszewski

Tomasz Olszewski

EY Polska, People Advisory Services, Senior Manager

Tomasz jest Starszym Menedżerem w zespole People Advisory Services.

Biuro Warszawa, PL

Tomasz od 12 lat dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą w jaki sposób skutecznie obniżyć ponoszone koszty operacyjne. Ekspert i autor szkoleń z zakresu problematyki niepełnosprawności w Polsce.

Wspiera duże przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu kosztami m.in. dofinansowań z PFRON, optymalnym ustaleniu wysokości składek ZUS, właściwej gospodarki energetycznej, uzyskiwaniu zwolnień z podatku akcyzowego, pozyskiwaniu dofinansowań jak i optymalnych rozliczeń podatku od nieruchomości.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w SGH i Akademii Leona Koźmińskiego.
 

Kontakt