Cyfrowa transformacja obszaru finansowego

Obszar finansowy pełni kluczową rolę, a dostarczane przez CFO i jego zespoły informacje stały się fundamentalne w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. 

Obecne wyzwania CFO i obszaru finansowego

Znaczenie działów finansowych obecnie wzrasta. Jest to szczególnie widoczne w dzisiejszym, niezwykle dynamicznym środowisku, w którym stawiane wymagania nieustannie rosną, a ciągła zmiana staje się koniecznością.

Działy finansowe mierzą się z nieustanną ewolucją – zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i technologicznym. Jak sprostać wyzwaniom? Niezbędne jest połączenie szerokich kompetencji w tych dwóch obszarach. 

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem.

Formularz kontaktowy

Technologie dla CFO: Jak EY może pomóc?

Wdrożenie i optymalizacja systemów klasy ERP bazujących na technologiach m.in. SAP, Oracle, Microsoft

Nowoczesne rozwiązania klasy ERP pozwalają organizacjom na osiąganie przewagi biznesowej. Ze względu na ich kompleksowość, niezwykle istotny jest właściwy dobór zakresu funkcjonalnego i prawidłowe wdrożenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • nadzór nad projektami wdrożeniowymi oraz zarządzanie zakresem wdrożenia systemu,
 • przeprowadzenie analizy biznesowej i systemowej, w tym określenie wymagań funkcjonalnych, a także pozafunkcjonalnych systemu.

Strategia transformacji funkcji finansów wraz z identyfikacją wpływu zmian na architekturę IT oraz całą organizację

Potrzeba określenia strategii transformacji funkcji działów finansów niejednokrotnie związana jest ze zmianą jednego ze znaczących komponentów technologicznych lub powstaje wskutek reorganizacji przedsiębiorstwa. Zespół EY może pomóc w:

 • określeniu docelowego modelu operacyjnego funkcji finansów w przedsiębiorstwach, w tym wdrożenia ‘agile finance’ -  podejścia pozwalającego działom finansowym na ciągłą ewolucję,
 • analizie procesów podczas fuzji i przejęć, określeniu modelu funkcjonowania roli finansów na potrzeby pierwszego dnia raportowania oraz w średnim i długim terminie z uwzględnieniem specyfiki architektury IT,
 • ocenie dojrzałości i efektywności funkcji finansów z uwzględnieniem wykorzystywanej technologii, a także architektury IT.

Optymalizacja procesów finansowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych

Każdy proces posiada szereg zależności, które wpływają na jego efektywność. Niejednokrotnie, znaczne usprawnienia można uzyskać poprzez technologiczne wsparcie kluczowych podprocesów. Konsultanci EY pomagają znaleźć właściwe rozwiązania, które usprawnią m.in.::

 • raportowanie finansowe i zarządcze, w tym ich zamknięcie,
 • konsolidacja danych i raportowanie grupowe,
 • uzgadnianie danych,
 • alokowanie kosztów i procesy kontrolingowe,
 • planowanie finansowe.

Wsparcie w wyborze, a następnie wdrożeniu narzędzi pomagających w dostosowaniu do nowych wymagań regulacyjnych, zmian rynkowych czy biznesowych

Organizacje muszą mierzyć się z nieustannym wzrostem kompleksowości raportowania. Mogą sprostać tym wymaganiom poprzez wdrożenie właściwych narzędzi, które zostaną dobrane do specyficznych uwarunkowań biznesowych. Zespół EY może pomóc w:

 • wyborze dostawcy, wsparciu podczas wdrożenia lub wdrożeniu rozwiązań wspomagających raportowanie zgodne z nowymi wymogami regulacyjnymi (m.in. IFRS17, IFRS 9, IFRS16) lub adresujących nowe potrzeby interesariuszy,
 • analizie zakresu wymaganych zmian w wykorzystywanych przez organizację rozwiązaniach, aby spełniać  nowe wymagania (tzw. analiza luki).

EY dysponując wsparciem ekspertów z wielu działów kompetencyjnych, w tym m.in. aktuarialnego, doradztwa księgowego czy cyberbezpieczeństwa jest w stanie kompleksowo odpowiedzieć na niemal każdą potrzebę biznesową.

Co nas wyróżnia

Partnerstwo BlackLine

Współpraca z liderem chmurowych narzędzi wspierających uzgadnianie danych i automatyzację procesów finansowych

Doświadczony zespół

Łączymy znajomość procesów i merytoryki finansowej z kompetencjami technologicznymi, dzięki czemu z sukcesem zakończyliśmy najbardziej złożone projekty obszaru funkcji finansów.

Kompleksowe podejście do problemu

Będąc liderami projektów, wielokrotnie tworzyliśmy interdyscyplinarne zespoły, złożone ze specjalistów z zespołów Konsultingu, Podatków, IT czy Doradztwa Księgowego, aby możliwie najbardziej kompleksowo podejść do potrzeb Klienta.

Nieustannie podnosimy kwalifikacje

Nieodłącznym elementem naszej pracy jest certyfikowanie się z podlegającej ciągłemu rozwojowi technologii.

Działamy w sposób globalny

W ramach EY Polska oraz EY Global mamy możliwość konsultacji z szerokim gronem ekspertów w zakresie ustawiania i wdrażania procesów w obszarze finansowo-księgowym, zakupowym oraz procesach na styku tych obszarów, jak również w zakresie technologii – budowa koncepcji rozwiązania IT, wdrażanie systemów i ich przebudowa.

Rozumiemy charakterystykę projektu i Klienta

W zależności od potrzeb Klienta, jak również specyfiki projektu, pracujemy zgodnie z metodyką Agile, Waterfall oraz metodyką hybrydową.

Spotkanie biznesowe

Partnerstwo EY & BlackLine  

wspólnie wspieramy firmy w usprawnianiu oraz automatyzacji procesów finansowych

Dowiedz się więcej

Zespół łączący unikatowe doświadczenia

Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest tworzenie zespołów składających się z wykwalifikowanych osób, w tym reprezentantów po stronie Klienta, o różnych kompetencjach, które skupione są na jednym, wspólnym celu. Dlatego zespół EY składa się ze specjalistów z doświadczeniem w różnych obszarach, którzy odpowiadają na najbardziej złożone problemy przedsiębiorstw.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas projektów wdrożeniowych w obszarze systemów klasy ERP, w m.in. analizie obecnych oraz przyszłych procesów organizacyjnych, dopasowywaniu odpowiednich rozwiązań IT dla optymalizacji procesów operacyjnych w organizacji, wdrożeniach, przeglądach i rozbudowie systemów finansowo-księgowych, a także integracji systemów klasy ERP i systemów dziedzinowych.

Otwarta i transparentna komunikacja, bazująca na wzajemnym szacunku, pozwala nam na realizowanie celów, które Klienci niejednokrotnie postrzegali za niemożliwe do osiągnięcia
Mirosław Gamla
EY Polska, Technology Consulting, Partner, Leader Technology Enabled Transformation in Finance