5 minuters lästid 4 maj 2020
Bokföring av bidrag och stöd med anledning av covid-19

Hur bokförs bidrag och stöd med anledning av covid-19?

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

5 minuters lästid 4 maj 2020
Relaterade ämnen Assurance Covid-19 Law

Just nu får vi många frågor om de olika krispaket som regeringen har presenterat den senaste tiden med anledning av covid-19. Vi får också frågor om hur dessa ska hanteras i bokföringen. 

I
takt med att bidrag och stöd beviljas kommer frågor om hur dessa ska klassificeras och hanteras i bokföringen. Nedan hittar du kortfattade svar på de vanligaste funderingarna gällande bokföringen.

Hur bokförs stödet för korttidsarbete från Tillväxtverket?
Korttidsarbete (eller korttidspermittering som det ofta kallas) innebär att arbetsgivaren kan korta ner arbetstiden för sina anställda, utan att de behöver minska sin lön i samma utsträckning som den minskade arbetstiden. Arbetsgivaren får i stället stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden.

Stödet för korttidsarbete ska bokföras som en övrig rörelseintäkt.

Hur bokförs de sänkta arbetsgivaravgifterna?
Arbetsgivare kan begära lägre arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda. Det gäller löner upp till 25 000 kronor per anställd och månad. På den del av lönen som överstiger 25 000 kronor betalas den vanliga arbetsgivaravgiften.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna är tillfällig och gäller i dagsläget för utbetalningar som görs under perioden 1 mars till 30 juni 2020. Den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften uppgår till 10,21 procent och motsvarar alltså ålderspensionsavgiften.

Arbetsgivaravgifterna bokförs som vanligt på kontot för arbetsgivaravgifter, men med det lägre beloppet. Eftersom det inte är fråga om något bidrag, utan en nedsättning av arbetsgivaravgifterna så medför det ingen speciell åtgärd bokföringsmässigt.

Hur bokförs kompensation för höga sjuklönekostnader?
Sedan tidigare finns ett skydd för arbetsgivare mot höga sjuklönekostnader som innebär att arbetsgivaren kan få ersättning för sina sjuklönekostnader om de överstiger en viss nivå på årsbasis. Som ett extra stöd har regeringen nu beslutat att arbetsgivare ska få ersättning med hela sin sjuklönekostnad under april och maj. 

Stödet som ansöks om månatligen i den vanliga arbetsgivardeklarationen betalas ut från Försäkringskassan och bokförs som en övrig rörelseintäkt.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Summering

I artikeln hittar du kortfattade svar på vanliga frågor om bokföring av bidrag och stöd med anledning av covid-19. 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Assurance Covid-19 Law