Finalister region Väst, 2023

 • Alice Norheim, Perma Press AB

  Ort: Kungsbacka
  Grundades: 1987
  Antal anställda: 23
  Omsättning: 43 msek
  Hemsida

  Alice Norheim är vd i familjeföretaget Perma Press. Hon tog över uppdraget från sin far med skräckblandad förtjusning, men tvekade aldrig. Målet är att behålla den familjära känslan i företaget och samtidigt erbjuda de bästa och mest hållbara produkterna. Perma Press tillverkar tryck för kläder, så kallade värmetransfers, som levereras till kunder runt om i världen. Kunderna kan exempelvis jobba med sportkläder eller profilkläder. Företaget tillverkar även maskiner som förenklar appliceringen av värmetransfers på textilier.

  Prema Press har sedan start jobbat med hållbarhet och det är ett område som Alice brinner för. Minsta möjliga avtryck på miljö i kombination med högsta möjliga kvalitet genomsyrar hela verksamheten. Företagets värmetransfers är vattenbaserade och fria från PVC och andra farliga kemikalier. Alice är mån om att fortsätta utveckla produkterna och de kemiska recept som används vid tillverkningen av värmetransfers. För att kunna driva utvecklingen framåt kommer lokalerna i Kungsbacka att byggas ut med 630 kvadratmeter.

 • Emil Carlberg, OAKS AB

  Ort: Göteborg
  Grundades: 2018
  Antal anställda: 32
  Omsättning: 112 msek
  Hemsida

  2018 startade Emil Carlberg företaget Oaks tillsammans med tre entreprenörskollegor. De hade erfarenhet av styrsystem för fastigheter, men ville gå ett steg längre. Resultatet blev Oaks – en aktör som tar ett helhetsansvar för inomhusklimatet i byggnader. Genom att optimera värme, ventilation och kyla kan kunderna sänka sin energiförbrukning. Det är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, men även ekonomiskt för företag. 

  Marknaden för energioptimering är stor och Oaks arbetar både med nybyggnationer och äldre fastigheter. Bland kunderna finns allt från mindre fastighetsägare till stora koncerner. Oaks vision är att ifrågasätta gamla sanningar genom att vara den som utmanar. Ett exempel på det är tjänsten Cornelia. Cornelia optimerar styrsystem med hjälp av AI och erbjuder många smarta funktioner. Kunderna får koll på inomhusklimatet i fastigheterna, liksom energiförbrukning och miljömål. Enligt Emil är Cornelia en central del av företagets framtidssatsningar, inte minst med hänsyn till den snabba utvecklingen inom AI.  

 • Hinda Mohamud, Connecto AB

  Ort: Göteborg
  Grundades: 2016
  Antal anställda: 10
  Omsättning: 10 msek
  Hemsida

  2015 jobbade Hinda Mohamud som studie- och yrkesvägledare på en SFI-skola. Ett återkommande inslag i samtalen var elevernas frågor om jobb och olika vägar framåt. Hinda såg att behovet av hjälp var stort och det blev starten för Connecto. Företaget stödjer, coachar och vägleder arbetssökande för att komma in på arbetsmarknaden.  

  Utmaningar har inte saknats i en bransch där det ofta sker förändringar av olika regelverk. Hinda och hennes medarbetare måste ständigt tänka om och tänka nytt för att förverkliga företagets syfte: att bryta utanförskap och få in fler människor på arbetsmarknaden. Sju av tio som kommer till Connecto matchas med rätt arbetsgivare, vilket resulterar i anställning eller påbörjade studier. Med Connecto har Hinda byggt ett företag som gör stor samhällsnytta. Människor får chans att hitta jobb, skapa kontakter och utvecklas som människor. Connecto har ett stort nätverk och medarbetare med hjärtat på rätt ställe som brinner för sitt arbete. I dag finns Connecto i Malmö, Helsingborg, Gävle, Göteborg, Trollhättan, Kungsbacka och Falkenberg. 

   

 • Johan och Henrik Källsson, Erik Thun AB

  Ort: Lidköping
  Grundades: 1938
  Antal anställda: 269 (sysselsätter ca 600) 
  Omsättning: 2 483 msek
  Hemsida 

  Sjöfart har varit Erik Thun-koncernens huvudsakliga verksamhet sedan 1938. Visionen om effektiva och hållbara sjötransporter har varit vägledande för verksamheten i över tre generationer. I dag är det kusinerna Johan och Henrik Källsson som driver det familjeägda rederiet.  

  Långsiktighet, ansvarstagande och engagemang spelar en viktig roll för Johan och Henrik. Sjöfartsbranschen är mycket traditionell, men tillsammans med kunder och partners strävar Henrik och Johan efter att utmana och förbättra. De vill ligga i framkant vad gäller ny teknik och bidra till minskad miljöpåverkan. Trots att fraktbranschen är cyklisk och påverkas av omvärlden har kusinerna regelbundet investerat i nya fartyg. Utöver att beställa nya fartyg som minskar utsläppen och ökar effektiviteten uppgraderas den befintliga flottan, till exempel genom att installera batteripack med landanslutning och optimeringssystem. I dag har Erik Thun en stark marknadsposition i norra Europa och flottan består av cirka 50 fraktfartyg. Kontor finns i Sverige, Nederländerna och Norge. 

 • Martin Dijkstra, Gerard Dijkstra, Mattias Ackers och Henrik Bohre, Evolabel AB

  Ort: Mölndal
  Grundades: 2006
  Antal anställda: 30
  Omsättning: 169 msek
  Hemsida

  Evolabel drivs av fyra entreprenörer som var och en bidrar till företagets framgång på sitt sätt. Gemensamt är dock deras tydliga ambition att skapa hållbara och effektiva produkter. Evolabel tillverkar och säljer maskiner för automatisk etikettering i produktion eller på lager. Entreprenörerna bakom företaget är Mattias Ackers, Martin Dijkstra, Gerard Dijkstra och Henrik Bohre.  

  Entreprenörernas mål för den närmaste femårsperioden är att Evolabel ska bli störst i världen inom sin nisch. Försäljningen sker i samarbete med partners som har detaljerad kunskap om lokala marknader. I dagsläget har Evolabel partners i bland annat Tyskland, Australien, Sydkorea och Nordamerika. Det globala fokuset är tydligt och exportandelen cirka 90 procent. Bland företagets kunder finns exempelvis Estrella, Loréal, DHL och Arla. De patenterade produkterna utvecklas i Mölndal där även produktionen finns. Evolabels innovativa och tekniska lösningar automatiserar kundernas logistikflöden – helt i linje med företagets vision Simplicity through technology.  

 • Niclas Norlén, LumenRadio AB

  Ort: Göteborg
  Grundades: 2008
  Antal anställda: 51
  Omsättning: 200 msek
  Hemsida

  Från musikfestivalen Coachella och Jurassic world-filmerna till behovsstyrd vägbelysning och lastbalansering vid laddning av elbilar – användningsområdena för Niclas Norléns trådlösa teknik är många.  

  Niclas startade LumenRadio med en vision om att förändra världen. Enkelt uttryckt handlar visionen om att ersätta kablar med trådlösa alternativ. Vid starten fokuserade LumenRadio på underhållningsbranschen. Sedan dess har verksamheten breddats till fastighetsautomation, industri, energi och smarta städer. Fördelarna med trådlöst uppkopplade produkter är många och installationen är enkel jämfört med tidskrävande och kostsamma kabeldragningar. I dag efterfrågar allt fler branscher uppkopplade produkter, men majoriteten av produkterna som tillverkas styrs fortfarande med kablar. Hållbarhetsmål ställer dessutom krav på energisnål teknik, vilket innebär att äldre teknik för belysning i fastigheter och industrier behöver bytas ut. Marknaden för LumenRadios produkter är därmed gigantisk och Niclas vision om en kabellös framtid ligger inom räckhåll. 

 • Elin Toft, Castra Group AB

  Ort: Göteborg
  Grundades: 1997
  Antal anställda: 236
  Omsättning: 323 msek
  Hemsida

  Elin Toft är vd i bolaget Castra som grundades av Mikael Hammarin. Elin kom direkt från universitetet och har sedan starten haft i princip alla roller i bolaget. Oavsett roll har Elin alltid varit entreprenören med stort E. Castra är en medarbetarägd konsultgrupp som ger kunder inom privat och offentlig sektor tillgång till seniora konsulter inom IT och management. Konsulterna har gedigen kompetens och minst fem års erfarenhet av branschen.  

  Elins vision är att Castra ska vara Sveriges mest attraktiva konsultbolag. Det är en vision i ständig rörelse då vad som är attraktivt för konsulter, kunder och andra intressenter kontinuerligt förändras. Elin brinner för att låta medarbetare göra sin grej och gå sin egen väg. Konsulterna styr själva över uppdrag, arbetstid och ersättningsmodell. Castra finns i dag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping, Norrköping, Örebro och Eskilstuna. Koncernen växer i snabb takt och har flera gånger blivit utsedd till både en av Sveriges och en av Europas bästa arbetsplatser av Great Place to Work. 

 • Andreas Flodström, Beetroot AB

  Ort: Stockholm
  Grundades: 2010
  Antal anställda: 12 (sysselsätter ca 500 i Beetroot ekosystemet)
  Omsättning: 168 msek
  Hemsida

  Andreas Flodström är Chalmersingenjören som tillsammans med en studiekamrat flyttade från Sverige för att bygga ett företag i Ukraina. Startkapitalet var en dator och Andreas CSN-bidrag från en termin. 11 år senare omsätter Beetroot närmare 170 miljoner kronor. Beetroot jobbar med IT-utveckling och kunderna finns i 25 länder.  

  Andreas beskrivs ofta som en idéspruta. Drivkraften har redan från start varit att göra skillnad. Beetroot är helt enkelt ett företag där sociala drivkrafter går hand i hand med Andreas mål om fortsatt tillväxt. Inom företagets konsultdel försöker Andreas skapa en positiv påverkan på omvärlden genom att jobba med branscher som e-hälsa, grön teknik, utbildningsteknologi och klimat. Utöver konsultdelen omfattar verksamheten Beetroot Academy som är en praktisk utbildning där eleverna får lära sig det senaste inom tech. Akademin har utbildat över 12 000 personer i Ukraina och världen. Inom verksamheten ryms även en välgörenhetsfond som startades när kriget i Ukraina bröt ut.  

 • Annelie Lundström, Minalyze AB

  Ort: Sävedalen
  Grundades: 2010
  Antal anställda: 7
  Omsättning: 13 msek
  Hemsida

  Sedan starten av Minalyze har Annelie Lundström velat effektivisera och förändra gruvindustrin. Företaget, som grundades i samband med Annelies examensarbete på Chalmers, är en pionjär inom analys av borrprover. Traditionella analyser av borrprover är tidskrävande processer där svaret kan dröja upp till flera månader. Annelie har utvecklat ett instrument som skannar stora mängder borrprover med hjälp av röntgenstrålning. Analysen sker i direkt anslutning till borrplatsen och är klar inom en timme. Material och kvalitet visualiseras i världens första molnlösning för 3D-presentationer av borrkärnor.

  Annelie är övertygad om att Minalyze kan påskynda övergången till ett fossilfritt samhälle. Företagets revolutionerande teknik kan underlätta prospekteringen efter metaller och mineraler som behövs i samhällets elektrifiering och gröna omställning. I dag har Minalyze kunder i Europa, Australien, Afrika och USA. Den primära marknaden är gruv- och prospekteringsindustrin, men kunder finns även inom infrastruktur, olja och gas samt forskning.

 • Oscar Petersson och Daniel Langkilde, Kognic AB

  Ort: Göteborg
  Grundades: 2018
  Antal anställda: 72
  Omsättning: 74 msek
  Hemsida

  Daniel Langkilde och Oscar Petersson lärde känna varandra redan på gymnasiet. De delade ett intresse för både teknik och affärer. För fem år sedan startade entreprenörsduon det snabbväxande företaget Kognic som utvecklar verktyg för de som bygger intelligenta maskiner.  

  Att lära smarta maskiner att tolka sin omgivning kräver enorma mängder komplex data. En självkörande bil behöver kunna skilja på en motorcykel och en fotgängare. Kognic erbjuder en molnbaserad plattform som ger världsledande företag verktyg för att skapa träningsdata. Verktygen används för att utforska, forma och förklara innehållet i dataset. Kognics kunder använder sedan datan för att träna perceptionssystem och algoritmer som sätts på bilar, lastbilar, robotar och andra maskiner. Daniels och Oscars mål är att bygga ett ledande, globalt teknikbolag. Det råder inga tvivel om att Kognic har potential att förändra världen och bana väg för allt fler smarta maskiner. I dag har Kognic kontor i Göteborg och München. Medarbetare finns även i USA och Japan. Under 2022 ökade bolagets omsättning med 94 procent.