EY Entrepreneur Of The Year - Kriterier

Entreprenörer som nomineras till utmärkelsen ska ha grundat ett företag som varit aktivt i minst fem år, har en omsättning på 10 miljoner alternativt har 10 anställda.

Juryerna granskar entreprenörerna med utgångspunkt i följande sex kriterier:

 • Entreprenörsanda
  Entreprenören har starka tillväxtambitioner, högt ställda mål och ser möjligheter där andra ser hinder.
 • Ekonomisk utveckling
  Entreprenören skapar bestående ekonomiska resultat med eget finansiellt engagemang och risktagande.
 • Strategisk inriktning
  Entreprenören omsätter visioner och mål till verklighet tack vare en stark drivkraft, särskiljer sig från sina konkurrenter och utvecklar nya produkter och tjänster.
 • Inverkan på omvärlden
  Entreprenörens inverkan på sin omvärld kan mätas i form av intäkter, nya arbetstillfällen, inflytande på närmiljö eller närvaro på marknader utanför Sverige.
 • Innovation
  Entreprenören kännetecknas av nyskapande kreativitet och strävar ständigt efter att förbättra och förnya sin verksamhet.
 • Personlig integritet och inflytande
  Entreprenören lever efter sina värderingar och har utvecklat en verksamhet där socialt ansvarstagande spelar en viktig roll.