EY Entrepreneur Of The Year - Kriterier

Entreprenörer som nomineras till utmärkelsen ska ha grundat ett företag som varit aktivt i minst fem år, har en omsättning på 10 miljoner alternativt har 10 anställda.

Juryerna granskar entreprenörerna med utgångspunkt i följande fyra kriterier:

 • Inflytande
  • Påverkar sina kunder positivt.
  • Integrerar frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin strategi, tillsammans med konkreta åtaganden och planer för genomförande.
  • Fokuserar på mångfald och inkludering i flera dimensioner.
 • Entreprenörsanda
  • Identifierar möjligheter till innovation för att skapa en bättre värld.
  • Tar risker för att förverkliga sin vision.
  • Visar mod, uthållighet och motståndskraft för att övervinna betydande hinder.
 • Syfte
  • Har utvecklat en verksamhet med ett tydligt syfte och en inspirerande vision.
  • Arbetar aktivt med strategier som skapar en hållbar framtida verksamhet.
  • Skapar och skyddar värde på lång sikt för en bred grupp av intressenter och ekosystem, till exempel konsumenter, anställda, leverantörer, myndigheter, samhällen, investerare och aktieägare.
 • Tillväxt
  • Ökar marknadsandelar och expanderar till nya marknader.
  • Skapar positiva ekonomiska resultat.
  • Investerar i att attrahera, utveckla och behålla en mångfald av talanger.
  • Bygger en innovationskultur som banar väg för nya affärsmodeller, arbetssätt eller teknologier.