Press release

5 maj 2021 Stockholm, SE

EY med nytt klimatinitiativ – anordnar tävling tillsammans med Microsoft

Tillsammans med Microsoft anordnar EY Better Working World Data Challenge, en global tävling där deltagarna ska hitta digitala lösningar för att hantera och prognostisera skogsbränder.

Presskontakt
EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Tillsammans med Microsoft anordnar EY Better Working World Data Challenge, en global tävling där deltagarna ska hitta digitala lösningar för att hantera och prognostisera skogsbränder.

I oktober 2019 lanserade EY en global strategi som syftar till att skapa långsiktigt värde för medarbetare, kunder och de samhällen företaget verkar i. Som ett led i den nya strategin gick EY i början av 2020 ut med målsättningen att innan årsskiftet nå klimatneutralitet. Målet uppfylldes och i början av året lanserade EY den ambitiösa satsningen att bli klimatnegativa under 2021. Initiativet EY Better Working World Data Challenge är en del av EY:s målsättning att adressera klimatfrågorna, och bidra till en mer hållbar framtid. Tävlingen riktar sig mot studenter och young professionals, som utifrån satellitbilder från NASA ska hitta digitala lösningar för att minimera effekterna av skogsbränder. Tävlingen anordnas tillsammans med Microsoft, vars molnplattform Azure hjälper de tävlande att ta fram algoritmer.

–Det här är ett stort, globalt initiativ som vi är mycket glada över. Tillsammans med Microsoft vill vi inspirera, och dessutom uppmärksamma alla ambitiösa studenter som vill bidra till en bättre framtid, säger Marcus Antonsson, ansvarig för Data & Analytics på EY Sverige.

I tillägg till den globala tävlingen anordnar EY också en nordisk utmaning på samma premisser. De regionala vinnarna kommer utses av en nordisk jury, sammansatt av EY. Under torsdagen släpps den andra deltävlingen och hela utmaningen är öppen till den 15:e juni. Vinnarna presenteras i slutet av juni.

–Den nordiska tävlingen har precis samma upplägg som den globala tävlingen, och man tävlar automatiskt i bägge kategorier med sitt bidrag.Prissumman för den globala tävlingen är 10 000 USD, och för den nordiska utmaningen är summan 5 000 USD, säger Marcus Antonsson

Här anmäler du dig till tävlingen: 2021 Better Working World Data Challenge | EY - Global

EY gick i början av 2021 ut med en plan för hur organisationen ska bidra till Parisavtalets målsättning om att inte öka jordens medeltemperatur mer än 1,5 grader Celsius. Rådgivnings- och revisionsföretaget kommer varje år kompensera för mer koldioxidutsläpp än vad de själva genererar och genom att arbeta mot sju delmål*, minska organisationens totala utsläpp med 40% till 2025.

För mer information, kontakta:
Oscar Forsman, PR-chef EY Sverige, 0766332695.