4 minuters lästid 1 apr. 2021

            Arkitekt som lutar sig mot skrivbordet på hemmakontoret

Så blir familjeföretagets börsnotering en framgång

Av Helena Robertsson

EY Global and EMEIA Family Enterprise Leader

Hjälper familjeägda företag att förverkliga sina ambitioner. Erfaren skatterådgivare. Glad och stolt över att få samarbeta med EY-kollegor över hela världen.

Lokal kontakt

IPO Leader Nordics, Assurance, EY Sweden

Friluftsintresserad jurist som startade sin karriär bland Sveriges domstolar. Ger nu kvalificerad rådgivning till internationella företag i transaktions- och kapitalmarknadsfrågor.

4 minuters lästid 1 apr. 2021

EY Private: familjeföretag kan stödja IPO-processen genom att fokusera på kommunikation, bolagsstyrning, förberedelser och strategi.

I korthet
  • Var tydlig med strategin bakom börsintroduktionen – och hur den kommer att gynna verksamheten och dess ägare
  • Främja transparent kommunikation mellan familjemedlemmarna och involvera alla generationer i beslutsfattandet
  • Gör en genomlysning av företaget inför börsintroduktionen och granska ramverket för bolagsstyrning

Att börsnotera familjeföretaget är ett stort och viktigt beslut. Visst kan en börsintroduktion ge betydande fördelar i form av tillgång till externt kapital för att driva företagets tillväxt, ökad synlighet på marknaden, förhöjd attraktivitet som arbetsgivare och möjlighet till successionsplanering. Men samtidigt kan familjemedlemmarna känna oro för förlust av kontroll, externa intressenters påverkan på företagets strategi och risken att en börsnotering påverkar företagskulturen negativt.

 

Det finns mycket att tänka på inför en eventuell börsintroduktion – inte minst förväntningarna hos olika familjemedlemmar. Så hur kan familjeföretagets börsintroduktion bli en framgång? 

1. Var tydlig med strategin bakom börsintroduktionen – företagets "varför?"

Detta belystes i vår senaste webbcast, EY Private Perspectives: hur kapitalförvaltning kan upprätthålla ägandet mellan generationerna. I webbcasten förklarade Lisa Rejler, styrelseledamot i teknikkonsultföretaget Rejlers varför hennes familjeägda företag börsnoterades 2003. Företaget ville dels skynda på sin tillväxt, dels stärka sin profil för att förbättra sin attraktionskraft som arbetsgivare. De såg en börsintroduktion som det bästa sättet att uppnå dessa mål. Strategin har gett resultat och Rejlers ökade sina intäkter nästan tio gånger, från 255 miljoner kronor 2003 till 2,5 miljarder kronor i dag. Förutom att ge ett kapitaltillskott som underlättar företagets tillväxt kan en börsintroduktion även göra det möjligt för familjemedlemmar att bedriva filantropi eller satsa på investeringar med hjälp av de intäkter som genereras. 

2. Involvera alla familjemedlemmarna i beslutsfattandet, inklusive nästa generation

Kommunikation kan vara ett problem i familjeägda företag på grund av bristen på en öppen dialog mellan och inom olika generationer. Därför är det viktigt att engagera nästa generation i ett tidigt skede och eventuellt involvera specialister på noteringsfrågor. Nästa generations familjemedlemmar tenderar att tänka pragmatiskt och inser att ett växande antal ägare i familjeföretaget så småningom kräver nya sätt att äga.

3. Främja transparent kommunikation

Många av de mest framgångsrika familjeägda företagen har utvecklat en unik affärskultur som är ett resultat av ägarnas förvaltning. En öppen och transparent kommunikation mellan familjemedlemmarna inför börsintroduktionen kommer bidra till att familjeföretaget behåller sin kultur, sina värderingar och sin vision även efter börsintroduktionen. 

4. Gör en genomlysning av verksamheten inför börsintroduktionen (IPO readiness)

Att transformera ett privat företag till ett börsnoterat är en viktig satsning som kräver omfattande förberedelser. Många företag som lyckas med en börsintroduktion påbörjar sina förberedelser upp till 24 månader före det planerade datumet för börsintroduktionen. De identifierar också luckor mellan var de befinner sig i dag och var de behöver vara för att börsintroduktionen ska lyckas. 

Typiska områden som behöver anpassas till en publik miljö innefattar ledarskap och bolagsstyrning, finansiell rapportering och intern kontroll samt skattefrågor.

Ett familjeägt företag bör kanske överväga att genomföra en IPO readiness även om det kan verka för tidigt. Ibland föredrar familjemedlemmar att vänta så länge som möjligt innan de bjuder in externt kapital till verksamheten – men om de väntar för länge kan företaget gå miste om viktiga tillväxtmöjligheter. 

5. Granska företagets ramverk för bolagsstyrning

För att attrahera externt kapital måste familjeägda företag kunna visa att de har ett gediget ramverk för god bolagsstyrning. Därför bör familjen i ett tidigt skede ha en intern dialog kring bolagsstyrningen för att säkerställa att den är anpassad till en publik miljö när företaget börsintroduceras. En IPO readiness kommer att underlätta detta. Styrning är också nyckeln till att hantera familjemedlemmarnas förväntningar på börsintroduktionen och dess konsekvenser för både verksamheten och familjen framöver.

Slutsats

En börsintroduktion kan vara en utmanande och lång resa – och det finns inga garantier för framgång. Med detta sagt finns det många möjligheter att öka chanserna för att familjeföretaget gör en framgångsrik övergång från privat till börsnoterat företag. När allt kommer omkring är börsintroduktionen inte bara ett sätt att skaffa externt kapital för att stärka familjeföretaget. Den kan också göra det möjligt för ägarna att förverkliga sina ambitioner och frigöra sin fulla potential.

Summering

Att börsintroducera ett familjeföretag är ett viktigt beslut som kräver stor hänsyn till familjemedlemmarna. Ägare som vill lyckas med börsnoteringen av familjeföretaget bör vara tydliga med strategin, involvera familjemedlemmarna i beslutsfattandet, främja transparent kommunikation, göra en genomlysning av företaget inför börsintroduktionen och granska företagets ramverk för bolagsstyrning.

Om artikeln

Av Helena Robertsson

EY Global and EMEIA Family Enterprise Leader

Hjälper familjeägda företag att förverkliga sina ambitioner. Erfaren skatterådgivare. Glad och stolt över att få samarbeta med EY-kollegor över hela världen.

Lokal kontakt

IPO Leader Nordics, Assurance, EY Sweden

Friluftsintresserad jurist som startade sin karriär bland Sveriges domstolar. Ger nu kvalificerad rådgivning till internationella företag i transaktions- och kapitalmarknadsfrågor.