1 minuters lästid 12 sep. 2022
Stor grön åker

Lantbruksenheter får nya taxeringsvärden år 2023

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

1 minuters lästid 12 sep. 2022

Genom den allmänna fastighetstaxeringen 2023 kommer alla lantbruksenheter få nya taxeringsvärden år 2023. Skatteverket skickar ut fastighetsdeklarationerna sista veckan i september och deklarationerna ska vara inlämnade till Skatteverket senast den 1 november – antingen digitalt eller i fysisk form. Redan den 12 september öppnade dock Skatteverkets e-tjänst där man kan se sitt föreslagna taxeringsvärde eller sin fastighetsdeklaration.

Den som äger en lantbruksenhet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader utgår ingen fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Taxeringsvärdet ligger dock inte enbart till grund för fastställande av fastighetsskatt eller fastighetsavgift utan kan även påverka exempelvis värdering, försäkringsfrågor samt belåning varför det är viktigt att uppgifterna som ligger till grund vid fastställandet av taxeringsvärdet är korrekta. Skatteverket förväntar sig att taxeringsvärdena för lantbruk kommer att öka i genomsnitt ca 24 procent från den förenklade fastighetstaxeringen 2020.

Nytt för i år är att Skatteverket i första hand beräknar virkesförråd utifrån skoglig grunddata – en sammanslagning av laserskannade uppgifter från Lantmäteriet som förädlats av Sveriges lantbruksuniversitet. I andra fall har virkesförråden beräknats med den gamla metoden, utifrån fastighetens senaste taxering och beräknad årlig tillväxt.

Har du några frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2023 eller andra funderingar kring taxeringsvärde och dina fastigheter, oavsett typ – hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Författare:
  • Veronica Nensén – Partner – Business Tax Services / Real Estate – 073-023 29 27
  • Karolina Silvén – Director – Business Tax Services / Real Estate – 070-830 37 56
  • Karin Dagsgård – Manager – Business Tax Services / Real Estate – 073-305 55 34 

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar. 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.