7 min. czytania 18 lis 2019
Menedżerowie pracujący przy komputerach

Sześć sposobów na zwiększenie integracji osób niepełnosprawnych w organizacji

Autorzy
Karyn Twaronite

EY Global and EY Americas Diversity & Inclusiveness Officer

Driver of diversity and inclusiveness programs to provide equitable opportunities and experiences for all. Passionate advocate for creating a sense of belonging.

Trent Henry

EY Global Vice Chair – Talent

Visionary leader and team-builder. Trusted advisor to businesses of all sizes. Vocal advocate for aspiring professionals and for diversity and inclusiveness. Hockey dad and coach.

Współautorzy
7 min. czytania 18 lis 2019
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Od integracyjnych narzędzi rekrutacyjnych po dostępne strony internetowe, dowiedz się, jak lepiej wykorzystać i utrzymać talenty osób niepełnosprawnych.

Ponad miliard ludzi na całym świecie żyje z niepełnosprawnością. Osiemdziesiąt procent osób niepełnosprawnych nabywa je w wieku od 18 do 64 lat - w najlepszym wieku pracy.

Ale w większości korporacyjnych sal konferencyjnych włączenie niepełnosprawności nie znalazło się na szczycie listy C-suite. W niedawnym raporcie we współpracy z organizacją Valuable (pdf), która objęła ankietę 130 menedżerów C-Suite w 17 krajach, 56% respondentów wskazało, że temat niepełnosprawności rzadko lub nigdy nie pojawia się w ich programie przywództwa.

W EY mamy długą historię tworzenia kultury integracyjnej, która przyjmuje wszystkich, w tym osoby niepełnosprawne. Wszystko zaczęło się od współzałożyciela EY, Arthura Younga. Arthur został przeszkolony jako prawnik, ale po utracie wzroku i głuchocie nie mógł dłużej praktykować prawa na sali sądowej.

Na początku XX wieku zajął się finansami i nową dziedziną rachunkowości. Jego " niepełnosprawności " doprowadziło go do innowacji i przedsiębiorczości, które odegrały kluczową rolę w rozwoju organizacji EY.

Podobnie jak w przypadku płci, LGBT + i innych wymiarów różnorodności, poprawa włączenia osób niepełnosprawnych jest nie tylko właściwa - ma również wartość budowania biznesu. „Wiemy, że nasza organizacja jest tak silna i zrównoważona, jak nasza zdolność do włączania i wykorzystywania unikalnych talentów wszystkich naszych pracowników” - mówi Karyn Twaronite, EY Global and Americas Diversity & Inclusiveiveness Officer. „Badania pokazują, że różnorodne perspektywy wpływają na lepsze wyniki biznesowe, a kiedy ludzie mają poczucie przynależności do pracy, są zdrowsi i bardziej zaangażowani”.

W EY rozumiemy wartość, jaką osoby niepełnosprawne wnoszą do naszych zespołów, dlatego w 2019 r. EY dołączyło do The Valuable 500 , globalnej grupy najbardziej wpływowych firm na świecie, które zapoczątkowują zmiany systemowe poprzez odblokowanie działalności społecznej oraz wartość ekonomiczna osób niepełnosprawnych na całym świecie.

Badania pokazują, że różnorodne perspektywy wpływają na lepsze wyniki biznesowe, a kiedy ludzie mają poczucie przynależności do pracy, są zdrowsi i bardziej zaangażowani.
Karyn Twaronite
EY Global and EY Americas Diversity & Inclusiveness Officer

Oto sześć kroków, które możesz rozważyć w celu poprawy włączenia niepełnosprawności w swojej organizacji:

1. Opracuj uzasadnienie biznesowe i zapewnij sponsoring

Połącz swoje uzasadnienie biznesowe dotyczące włączenia niepełnosprawności z ogólnymi celami biznesowymi. Zespoły o wysokiej wydajności są kluczowym motorem sukcesu. Kiedy różnorodne zespoły mają różne perspektywy, napędzają innowacje. Kiedy poszczególni członkowie czują się włączeni, lepiej współpracują i angażują się pełniej, zwiększając produktywność.

Właśnie dlatego firmy członkowskie EY rekrutują pracowników z jak najszerszej puli talentów, w tym osób niepełnosprawnych. Gdy członkowie zespołu EY są już na pokładzie, organizacja stara się wspierać ich w celu osiągnięcia pełnego potencjału.

Sponsoring od kluczowych interesariuszy ma również kluczowe znaczenie dla zwiększenia integracji osób niepełnosprawnych i przyspieszenia postępów. Bez zaangażowania i widoczności na wyższych stanowiskach kierowniczych zmiany będą prawdopodobnie powolne i fragmentaryczne.

Jak mówi Trent Henry, globalny wiceprezes EY ds. Talentów: „Jak wygląda przywództwo w epoce transformacyjnej? Buduje kulturę, w której wszyscy ludzie mogą poczuć przynależność. ”

2. Połącz się ze społecznością osób niepełnosprawnych

Nie zakładaj ani nie generalizuj. Zapytaj osoby niepełnosprawne, co im odpowiada i co możesz robić inaczej.

Rozważ utworzenie grupy zasobów pracowniczych (ERG) dla osób, które wspierają swoich niepełnosprawnych pracowników. Programy te pomagają tworzyć bezpieczne i integracyjne środowiska i służą jako potężne platformy edukacyjne. ERG dają namacalne przypomnienie, że każdy, w tym osoby niepełnosprawne, może osiągać lepsze wyniki, gdy może być sobą.

3. Upewnij się, że twoi ludzie są edukowani na temat praktyk integracji osób niepełnosprawnych

Umożliwić wszystkim w organizacji jasne zrozumienie niepełnosprawności, ich obowiązków i dostępnej pomocy. Aby zwiększyć świadomość swojego pracownika, rozważ:

 • Rekrutację i edukację współpracowników
 • Uwzględnienie tematu integracji osób niepełnosprawnych w case studies podczas szkoleń obecnych już osób (np. szkolenie w zakresie nieświadomości uprzedzeń, szkolenie menedżerów i szkolenie rekrutacyjne)
 • Wykorzystywanie wzorów do naśladowania i storytellingu w celu podnoszenia świadomości na temat różnych doświadczeń związanych z niepełnosprawnością, w tym niewidocznej na pierwszy rzut oka niepełnosprawności
 • Strukturyzacyjne szkolenia dla zespołów, które będą pracować z osobami, które doświadczają trudności neurologicznych, takich jak dysleksja, autyzm i inne
 • Oferowanie seminariów internetowych, podcastów lub wydarzeń w celu przeszkolenia pracowników na konkretne tematy, takie jak udary mózgu lub zdrowie psychiczne
 • Zwrócenie uwagi pracowników podczas zwykłej komunikacji na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ i inne ważne daty
Jak wygląda przywództwo w epoce transformacji? Buduje kulturę, w której wszyscy ludzie mogą poczuć przynależność.
Trent Henry
EY Global Vice Chair - Talent

4.  Uczyń dostępną technologię kluczową kwestią

W EY stworzyliśmy punkt kompleksowej obsługi w zakresie IT z jednym punktem kontaktowym na całym świecie. Lokalne zespoły następnie wdrażają usługi Takie podejście zapewnia EY łatwy dostęp i pomogło nam dowiedzieć się o konkretnych potrzebach osób niepełnosprawnych, analizując częstotliwość i rodzaje otrzymywanych wniosków.

Tworząc nowe usługi i strony internetowe, włącz dostępność w początkowy proces projektowania i pamiętaj o zaangażowaniu niepełnosprawnych pracowników w fazę projektowania i testowania. O wiele łatwiej jest zaprojektować projekt od samego początku, niż próbować go „naprawić”.

5. Stwórz równe warunki dla niepełnosprawnych aplikujących o pracę

Według ONZ oficjalna stopa bezrobocia w krajach rozwiniętych dla osób w wieku produkcyjnym z niepełnosprawnością jest co najmniej dwa razy wyższa niż dla osób bez niepełnosprawności. „Musimy zadać sobie pytanie: czy robimy wystarczająco dużo, aby stworzyć równe warunki dla aplikujących o pracę, którzy są niepełnosprawni?”, mówi Adrian Gilchrist, Dyrektor Wykonawczy, People Advisory Services.

Zastanów się, czy Twoja organizacja nieumyślnie tworzy bariery dla niektórych kandydatów w następujących obszarach:

 • Reklama - czy Twoje oferty pracy pokazują, że organizacja przyjmuje osoby niepełnosprawne? Czy sformułowania użyte w ogłoszeniach nie zniechęcają niektórych osób do ubiegania się o pracę?
 • Aplikacje - czy technologia, z której korzystasz przy rekrutacji, jest dostępna dla osób o różnych wymaganiach?
 • Wywiady i oceny - czy pytasz, czy kandydaci mają jakieś wymagania? Czy planowane przez ciebie zajęcia są odpowiednie dla osób o różnych umiejętnościach? Czy osoba, z którą przeprowadzono wywiad, potrzebuje wcześniej więcej informacji, aby czuć się komfortowo?
 • Zaangażowanie w różnorodność - czy twoi rekruterzy, menedżerowie ds. zatrudnienia i agencje zewnętrzne podejmują konsekwentne działania, aby stworzyć zróżnicowane i integracyjne miejsce pracy? Czy są w pełni zaznajomieni z praktykami różnorodności i integracji?
 • Onboarding - czy masz wdrożony proces wprowadzania wymaganych dostosowań? Czy możliwe są korekty od pierwszego dnia? Czy masz sieć osób niepełnosprawnych, z którą ludzie mogą się łączyć podczas procesu wdrażania?
Musimy zadać sobie pytanie: czy robimy wystarczająco dużo, aby stworzyć równe warunki dla aplikujących o pracę, którzy są niepełnosprawni?
Adrian Gilchrist
Dyrektor Wykonawczy, People Advisory Services

6. Zastanów się, jak się komunikujesz

Niewielkie zmiany mogą rozwiązać wiele przeszkód, jakich doświadczają osoby niepełnosprawne w standardowych metodach komunikacji. Niektóre elementy do rozważenia:

 • Udostępniaj swoje dokumenty w różnych formatach, takich jak Braille, i w razie potrzeby podawaj różne czcionki lub wersje audio. Wyjaśnij, w jaki sposób ludzie mogą poprosić o te alternatywne formaty.
 • Użyj wbudowanego modułu sprawdzania dostępności pakietu Microsoft Office we wszystkich dokumentach.
 • Dołącz podpisy do wszystkich filmów.
 • Podaj transkrypcję z całą zawartością audio.
 • Zapewniaj napisy na żywo podczas seminariów internetowych i wirtualnych spotkań.
 • W razie potrzeby zapewnij tłumaczy języka migowego.
 • Oferuj alternatywne sposoby skontaktowania się z Tobą.
 • Podczas organizacji wydarzeń, na żywo lub wirtualnie, zapytaj ludzi, czy mają jakieś wymagania dotyczące ich dostępności.

Podobnie jak w przypadku technologii, opracowując dowolne dokumenty lub komunikaty, należy wziąć pod uwagę ich użyteczność dla osób niepełnosprawnych od samego początku

Podjęcie tych kroków w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Twojej firmie spowoduje zmiany w całej organizacji. Aktywne zaangażowanie na rzecz integracji sprzyja kulturze przynależności i pełniej wykorzystuje różnorodne talenty i perspektywy wszystkich pracowników. Podsumowując, są to klucze do budowania silniejszego biznesu i realizacji celu organizacji.

Local Perspective IconLokalna perspektywa

Dodatkowo można ograniczyć zobowiązania wobec Funduszu poprzez zlecenie części prac odpowiednim firmom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami i tym samym obniżyć wysokość wpłat do 50 % wartości wyjściowej. Należy jednak pamiętać, że wymogiem uzyskania odpisu jest terminowe uregulowanie należności wynikające z faktury.

Przykład

Firma, która zatrudnia 500 osób i jednocześnie nie zatrudnia ani jednej osoby z niepełnosprawnością musi liczyć się z tym, że jej miesięczne wpłaty na PFRON od grudnia 2019 r. przekroczą 60 tys. zł. Poprzez zakup produktów lub usług od podmiotów upoważnionych do udzielania ulg, zobowiązania wobec Funduszu można obniżyć do ok 30 tys. zł miesięczine.

 

Kontakt

Marek Jarocki
EY Polska, Partner, Lider Zespołu People Advisory Services

Podsumowanie

Podczas gdy globalne firmy oraz specjaliści ds. różnorodności i integracji poczynili rzeczywisty postęp w kierunku bardziej różnorodnych miejsc pracy, wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby włączenie niepełnosprawności znalazło się na pierwszym miejscu dla kadry kierowniczej wysokiego szczebla. Te sześć pomysłów stanowi podstawę dla postępów w integracji osób niepełnosprawnych w globalnej firmie. Podsumowując, są to klucze do budowania silniejszego biznesu i realizacji celu organizacji.

Informacje

Autorzy
Karyn Twaronite

EY Global and EY Americas Diversity & Inclusiveness Officer

Driver of diversity and inclusiveness programs to provide equitable opportunities and experiences for all. Passionate advocate for creating a sense of belonging.

Trent Henry

EY Global Vice Chair – Talent

Visionary leader and team-builder. Trusted advisor to businesses of all sizes. Vocal advocate for aspiring professionals and for diversity and inclusiveness. Hockey dad and coach.

Współautorzy
Powiązane tematy Ludzie w firmie
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)