En bild av smarta glasögon som kan förändra svensk sjukvård.
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Samarbete och innovation: Så kan HoloLens 2 förändra svensk sjukvård

EY, Microsoft och Region Skåne har genomfört ett projekt för att undersöka vilka möjligheter mixed reality-glasögon kan erbjuda svensk sjukvård.

Helsingborgs pir i kvällsljus
1

Kan ett par smarta glasögon förändra synen på svensk hälso- och sjukvård?

Behovet av innovativa produkter för att lösa utmaningar inom sjukvården har kanske aldrig varit större än i dag. HoloLens 2 erbjuder många möjliga användningsområden för svensk sjukvård.

I raden av digitala innovationer med potential att förändra vår omvärld finns Microsofts smarta glasögon HoloLens 2. HoloLens 2 är en mixed reality-enhet som kombinerar det du ser i verkligheten med en projicerad bild av det du vill dela med anslutna personer. Enheten kan användas med olika appar för bättre samarbete och med funktionen Remote Assist kan användaren av HoloLens 2 dela innehåll via Teams med personer som är anslutna via dator eller surfplatta.

Region Skåne ville närmare utforska möjligheterna med digitala lösningar. Med stöd från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har Region Skåne undersökt hur HoloLens 2 kan användas för att förändra och förbättra vårdupplevelsen. 

I länder där antalet personer i arbetsför ålder minskar måste tekniken användas på nya sätt, så att vi kan förbereda oss för framtida utmaningar och hantera pressen som kan uppstå i vårdekosystemet.
Jakob Lundager-Forberg
Forskningsansvarig, akutsjukvård, Region Skåne

Tillsammans med EY och Microsoft genomförde Region Skåne en så kallad Proof of Concept (PoC) för att verifiera värdet av HoloLens 2 inom svensk hälso- och sjukvård. Syftet med projektet var även att utvärdera följande:

 1. Hur kan HoloLens 2 erbjuda rätt kompetens för patienter oavsett tid och plats?
 2. Hur kan HoloLens 2 säkerställa ökad tillgång till specialistkompetens?
 3. Hur kan HoloLens 2 bidra till att minska antalet personer som kommer i kontakt med smittade patienter?
Vårdpersonal med smarta glasögon
2

Test av HoloLens 2 i verklighetsbaserade vårdsscenarier

För att utvärdera funktionalitet och användarupplevelse testades HoloLens 2 i simulerade vårdmiljöer.

Arbetet startade med en analys där team från Microsoft, Region Skåne och EY fastställde den potentiella verksamhetsnyttan med HoloLens 2. Analysen visade att HoloLens 2 kan förbättra patientbehandling, öka specialistinvolvering vid hembesök, förbättra fjärrakutvård och möjligheter till realtidsövervakning samt minska antalet smittkontakter och transporter av personal med specialistkompetens till och från patienter. 

Projektet omfattade fyra steg och pågick under åtta veckor. Teamen började med att fastställa mål och fokusområden för testningen. Därefter utvecklades olika testscenarier och 35 läkare och sjuksköterskor i 15 testgrupper genomförde testningen. Till sist utvärderades de olika stegen.

Testscenarierna baserades på verkliga vårdfall och genomfördes i simulerade miljöer. Två scenarier ägde rum på akutmottagningen och två scenarier ägde rum inom geriatrisk vård:

 1. Konsultation via HoloLens 2 under vård av en potentiellt smittsam patient på akutmottagningen.
 2. Digital visualisering av checklista för läkares behandling och vård av patient med akut, livshotande och sällsynt sjukdom.
 3. Möte mellan vårdpersonal och patient via Teams i patientens hemmiljö (för behandling av en komplikation med stomi).
 4. Möte mellan vårdpersonal och patient via Teams i patientens hemmiljö (för neurologisk undersökning).
Öresundsbron
3

HoloLens 2 har stor potential att förbättra vården

Projektet, det första av sitt slag i Sverige, visade på många möjliga användningsområden för mixed reality inom hälso- och sjukvården.

Enligt PoC:n finns stor potential för HoloLens 2 inom akutvård och geriatrisk vård, inte minst genom att bakjour eller andra specialister på ett bättre och smidigare sätt kan ge medicinskt stöd och handledning i praktiska procedurer. Följande var de viktigaste observationerna under projektet:

 • Funktionalitet: HoloLens 2 var smidig och bekväm att använda i testsituationerna. Skärpa och upplösning ansågs tillfredsställande för att dela visuell information om patienten samt dokument och bilder.
 • Samarbete: Samarbetet och kommunikationen mellan vårdpersonal som använde HoloLens 2 och konsulterande läkare fungerade bra. Ljud- och bildkvalitet var i vissa fall över förväntan och instruktionsverktygen fungerade bra.
 • Konsultation på distans: Konsultation via Remote Assist testades utifrån olika perspektiv. Konsultationer för att instruera om behandling av patienten och installation av medicinsk utrustning fungerade särskilt bra.
 • Delning och visualisering av dokument: Funktionen att visuellt kunna dela information (blodgaser) och dokument fungerade bra.

Nästa steg för projektteamet är att utveckla nya tillvägagångssätt för att illustrera fördelarna med HoloLens 2. Detta omfattar tester i mer realistiska kliniska miljöer, att integrera HoloLens 2 i Region Skånes IT-miljö och att utvärdera HoloLens 2 utifrån perspektiven patient, informationssäkerhet och hantering av personuppgifter.

Sammanfattningsvis har PoC:n visat vägen för en bredare och mer praktisk användning av HoloLens 2 inom svensk hälso- och sjukvård. Inspirerade av projektet planerar Microsoft och EY ett samarbete där spelet Minecraft används för att utbilda barn om framtidens hälso- och sjukvård.

Boka en demo

Utforska vilka möjligheter de smarta glasögonen HoloLens 2 kan erbjuda din verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta oss