Smarta hälsolösningar

I Hälsa

Patienter och läkare, som är vana att styra sina upplevelser inom andra områden i sina digitala liv, förväntar sig något mer av sjukvården. Den digitala utvecklingen förändrar hur vården organiseras och optimerar användarupplevelsen. Det är en viktig faktor för att skapa långsiktigt värde inom hälso‑ och sjukvårdsbranschen.

Detta kan EY hjälpa dig med

Inom hälso- och sjukvården finns många ekosystem, teknik som utvecklas snabbt och enorma mängder data. Men de är alla oorganiserade och okoordinerade. EY har en vision om hur dessa verktyg, ekosystem, strukturer och data bör användas för att skapa en bättre upplevelse för leverantörer och vårdkonsumenter. Vi anser att det digitala bör vävas in i varje aspekt av en verksamhet. Vi hjälper våra kunder att sluta "göra" det digitala och i stället börja "vara" digitala.

För att förverkliga denna vision kopplar EY samman hela ekosystemet för hälso- och sjukvård. Vi undersöker vilka möjligheter till samarbete som finns och använder vår erfarenhet av teknik, strategisk planering, organisationsdesign och processomvandling för att skapa bättre resultat för alla.

Vi har byggt upp nätverket EY Smart Health Collaborative. Där samlas representanter från olika hälso- och sjukvårdssystem för att dela med sig av ledande praxis, diskutera utmaningar och prata med kollegor om resan mot att bli en smart hälsoorganisation.

För att starta resan krävs noggranna genomgångar av både utmaningar och det snabbföränderliga tekniklandskapet. Det krävs också en stark förändringsledning. EY Smart Health Collaborative kan hjälpa hälso- och sjukvårdsorganisationer, oavsett var de befinner sig på sin resa. Det kan till exempel handla om frågor som rör lagstiftning, finansiering, cybersäkerhet och dataintegritet.

Digitalisering och användarupplevelse

Smarta hälsolösningar börjar med att användarupplevelsen utformas för människor. EY hjälper organisationer att skapa en mer individanpassad och teknikbaserad upplevelse och en modernare arbetsmiljö. Det gör vi genom att fokusera på vad som är viktigast för såväl vårdkonsumenten som personalen.

I ett smart hälso- och sjukvårdssystem kan automatisering och digitalisering förändra hur hela systemet samarbetar för att ge en bättre vårdupplevelse. Vi hjälper hälso- och sjukvårdssystem att införa en digitalt aktiverad front-, middle- och backoffice-verksamhet som stödjer patientens och klinikens upplevelse från början till slut. 

Våra tjänster

 • Framtagning av personas
 • Kartläggning av patientens, vårdgivarens, medarbetarens och försäkringsbolagets resa och utformning av tjänster
 • Definition av ekosystem
 • Insikter om kundbeteende
 • Utarbetande av kundledd strategi och färdplan
 • Definition av business case
 • Digital introduktion av anställda och vårdgivare
 • Wireframes och prototyper
 • Produktutveckling och lansering
 • Definition av verksamhetsmodell
 • Digital transformation

Smarta analyser 

Den snabba teknikutveckling genererar enorma mängder data som kan användas för att driva innovation. Men precis som i många andra branscher använder hälso- och sjukvården inte sin data fullt ut. Som ett resultat av detta är den nuvarande strategin för hälso- och sjukvård komplicerad, dyr, ineffektiv och fokuserar mer på aktiviteter än resultat.

Teknik och datafusion kan skapa en mer holistisk och individanpassad vård.

EY:s analyser utnyttjar en mycket stor sammanställning av konsument-, verksamhets-, marknads- och klinisk data. Analyser ger användbara insikter som kan resultera i:

 • Mer förebyggande och precis vård
 • Individualiserade behandlingsplaner som tar hänsyn till sociala riskfaktorer
 • Bättre hälsoresultat
 • Bättre förståelse för patientpopulationens risker, vilket stödjer värdebaserade avtalsförhandlingar

Genom att sammanställa patientdata, kliniska och icke-kliniska data kan hälso- och sjukvårdssystemen få en 360-graders bild av en individ och en population. De kan därmed ge sjukhus och mottagningar användbara insikter, informera om individualiserad patientvård och driva strategiska initiativ med gemensamma mål och engagemang för jämlik vård.

Transformation av hälso- och sjukvården

Smarta hälsolösningar kopplar samman människor, miljö och system för att skapa en virtuell, uppkopplad vårdmiljö. Det ger en effektiv, proaktiv och patientcentrerad vård – på sjukhuset, i samhället eller i hemmet. EY:s arbete med smarta sjukhus utnyttjar det bredare ekosystemet för att skapa en virtuell vårdplattform som integrerar data genom interoperabla patientjournalsystem, teknik som IoT, 5G, AI och lösningar för fjärrövervakning.

Vårt arbete omfattar allt från att implementera virtuell vård till att optimera befintliga mottagningar och tjänster. Vi kan genomföra en fullständig transformation, inklusive planering, arkitektur och design av informationssystem för nybyggda faciliteter. Transformationen bygger på digitala tillgångar och analyser som optimerar kapaciteten samt ledande praxis för modernisering för att uppnå effektivitetsvinster och skapa en differentierad vårdupplevelse.

Våra tjänster

 • Masterplan för virtuell vård
 • Transformation till smarta sjukhus
 • Analyser, inklusive makromodellering av utbud/efterfrågan/ROI och effektivitet
 • Intelligent automatisering
 • Ekosystem- och plattformsorkestrering

Våra team stödjer sjukhus- och sjukvårdssystem under deras transformationsresa. Vi hjälper till med frågor som:

 • Vilken teknik bör vi investera i under de kommande åren och vilka lösningar är bäst lämpade för oss?
 • Hur organiserar vi oss kring patientens och personalens upplevelse under hela vårdresan, från början till slut?
 • Hur bedömer vi vem som är rätt teknikpartner för att hjälpa oss att komma vidare på vår resa?
 • Vilken strategisk påverkan medför transformationen till ett smart sjukhus?
 • Hur kan tekniken avlasta personalen och hålla dem engagerade och motiverade?
 • Hur involverar vi personalen och motiverar dem att ta till sig ny teknik och förändra sina arbetssätt?

Visa resurser

Kontakta oss

Låter detta intressant? Kontakta oss så får du veta mer.