EY Helix

Nasza globalna platforma narzędzi analitycznych wspomagających audyt jest integralną częścią każdego aspektu badania sprawozdań finansowych.

Powiązane tematy Audyt EY Digital Audit

Jak EY może pomóc

Analityka przekształca proces badania sprawozdań finansowych. Zasadniczo, korzystanie z narzędzi analitycznych w EY opiera się na jednej zasadzie: nie chodzi o szukanie problemów, ale o to, aby nasi audytorzy uwzględniali, co oznaczają analizowane dane i oceniali ich wpływ na audyt.

W EY podchodzimy do audytu analitycznie, co pozwala nam na zapewnienie lepszej jakości, głębszego wglądu i lepszego dopasowania audytu do potrzeb klienta, a także utrzymanie wyższego poziomu profesjonalnego sceptycyzmu.

Od czasu premiery EY Helix, na całym świecie mamy obecnie ponad 70.000 przypadków wykorzystania naszych narzędzi analitycznych. EY Helix daje naszym zespołom możliwość analizowania większej ilości danych istotnych z punktu widzenia audytu w celu uzyskania wglądu i bardziej dogłębnego zrozumienia procesu zamknięcia finansowego i operacji biznesowych klientów EY.

Zbudowany na miarę potrzeb wszystkich klientów EY, EY Helix jest integralnym elementem naszych audytów. Jest to nasza globalna platforma analityczna, która zawiera zestaw narzędzi do przetwarzania i analizy danych, które radykalnie zwiększają nie tylko ilość przetwarzanych danych, ale także dają możliwość na uzyskanie dodatkowej wiedzy w oparciu o analizę danych. Biblioteka analizatorów EY Helix wspiera cały proces audytu, począwszy od oceny ryzyka do wykonania prac, odnosząc się do całego cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa.

Przykładowo, zespoły audytowe mogą korzystać z narzędzi analitycznych, aby przyjrzeć się działalności w zakresie fakturowania sprzedaży w ciągu roku, wpływów not kredytowych i sposobów rozliczania faktur.

Wykorzystanie tych narzędzi pozwala nam na lepsze zrozumienie zarówno przychodów, jak i należności z tytułu dostaw i usług, co pomaga nam lepiej ukierunkować nasze procedury audytowe. Możemy również uzyskać wgląd w działalność naszych klientów lub obszary wymagające usprawnienia, które możemy im zakomunikować. Ponadto, biblioteka EY Helix zawiera wszystkie nasze dane analityczne z całego świata, obejmujące rozmaite sektory działalności i aspekty audytu.

Trzy kluczowe czynniki, które sprawiają, że EY Helix jest istotnym narzędziem poprawy jakości audytu:

 • Może obsługiwać dane praktycznie każdego rozmiaru.
 • Jest on dostępny dla wszystkich naszych zespołów na całym świecie.
 • Analityczne podejście jest integralną częścią naszej metodologii audytu.

Kluczowe analizatory w EY Helix obejmują:

 • Analizator KG: Bada i analizuje rejestry księgi głównej (KG) o dowolnej wielkości danych w celu poprawy planowania i zakresu badania sprawozdań finansowych, zrozumienia biznesu i wyników audytu
 • Analizator Badań Grupowych: Pomaga zespołom audytowym prezentować i organizować dane finansowe w celu informowania o strategii audytu
 • Analizator zapasów: Dostarcza analizy w celu lepszego zrozumienia inwentaryzacji i wspomagania efektywność audytu
 • Analizator zobowiązań handlowych: Sprawdza zobowiązania handlowe i związane z nimi koszty
 • Analizator przychodów i należności z tytułu dostaw i usług: Zajmuje się pobieraniem i analizą działalności w zakresie przychodów i należności w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy kluczowych aspektów cyklu zamówień-sprzedaży
 • Analizator hipoteki: Zapewnia możliwość oceny profilu ryzyka portfela kredytowego klienta poprzez przypisanie progów i wag do czynników ryzyka

Korzystając z EY Helix, nasi audytorzy mogą zapewnić prawdziwie analityczny audyt. Łatwiej jest im określić obszary, na których mają skupić swój czas oraz skoncentrować się na badaniu, a nie na gromadzeniu danych. Dzięki informacjom dostępnym w zasięgu ręki, nasi audytorzy mogą wykazać się większą dociekliwością jak i sceptycyzmem.

Podsumowanie korzyści:

 • Większe zaufanie do sprawozdawczości finansowej poprzez ujawnienie ukrytych wzorców i trendów w danych finansowych klientów EY
 • Pełniejszy obraz działalności gospodarczej przedstawiony poprzez analizę większych populacji danych istotnych z punktu widzenia audytu, aby pomóc w identyfikacji istotnych zagrożeń
 • Wyraźna identyfikacja trendów anomalii w procesach biznesowych i kontrolach, aby pomóc w ukierunkowaniu naszych wysiłków badawczych we właściwych obszarach
 • Istotne informacje zwrotne i spostrzeżenia przedstawione w trakcie audytu, mające na celu pomoc klientom EY w usprawnieniu ich procesów biznesowych i zwiększeniu kontroli
 • Efektywność dla klientów EY dzięki naszym globalnie zintegrowanym narzędziom do wychwytywania i ekstrakcji danych

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.