MSSF Publikacje

Zespół ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w EY zajmuje się analizami i interpretacjami MSSF. Czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu kompleksowych wyzwań z obszaru zastosowania MSSF w praktyce i dzieli się doświadczeniami.