Jerzy Toczynski
Wraz ze zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym, zmienia się również sposób realizacji funkcji podatkowej w organizacji. Outsourcing jest zastępowany przez co-sourcing który zakłada partnerstwo, współpracę, wspólną odpowiedzialność za realizację funkcji podatkowej.

Jerzy Toczyński

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Jerzy jest Partnerem w Zespole Sprawozdawczości Podatkowej w Dziale Doradztwa Podatkowego EY i specjalizuje się w podatkach bezpośrednich i pośrednich.

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Jerzy Toczyński jest Partnerem w Zespole Sprawozdawczości Podatkowej w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Pracuje w EY od 2014 r., wcześniej zdobywał doświadczenie w innych międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego.

Jerzy jest absolwentem Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również w ramach wymiany międzynarodowej na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze w Niemczech. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz bezpośrednich. Doświadczenie Jurka obejmuje wsparcie w zarządzaniu funkcją podatkową w międzynarodowych korporacjach, a także przeprowadzanie przeglądów podatkowych nakierowanych na poprawę efektywności podatkowej oraz bezpieczeństwa podatkowego.

Jest autorem wielu artykułów podatkowych w prasie branżowej oraz prelegentem na konferencjach i szkoleniach z dziedziny prawa podatkowego. 

Jak Jerzy wciela w życie misję EY "building a better working world"

"Pomagam klientom w efektywny i jednocześnie bezpieczny sposób prowadzić ich biznes w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu podatkowym."

Kontakt