Att mäta resultat

Vi stöttar organisationer och företag i arbetet med att bygga nya ramverk för att mäta och värdera ekonomiska och icke-ekonomiska resultat. Vi hjälper våra kunder att ta resultatmätning till nästa nivå.

Vad EY kan göra för dig

Allt fler företag upptäcker att deras metoder för att mäta värde börjar bli omoderna.

De söker bredare ramverk för resultatmätning för att bättre förstå företagets värde. Många företag söker också efter nya kapitalströmmar och ser fördelarna med impact investment, det vill säga investeringar som ger ekonomisk utdelning samtidigt som de påverkar samhälle och miljö på ett positivt sätt.

EY:s team har omfattande erfarenhet av områden som samhällsutveckling, bistånd, teknik, vetenskap och affärsverksamhet.

Vi kan hjälpa dig att:

 • förbättra företagets beslutsfattande
 • öka verksamhetens effektivitet
 • leverera långsiktigt värde.

Våra tjänster omfattar:

 • Strategier för att uppfylla mål för investeringar i socialt kapital och naturkapital.
 • Utveckling av strategier för bistånd och samhällsinvesteringar.
 • Stöd i bedömning av naturkapital.
 • Program för att engagera och motivera medarbetare.
 • Hjälp att bygga upp kunskap om mätning och rapportering av företagets påverkan.
 • Utveckling av ramverk för resultatmätning.
 • Analys av företagets påverkan, inklusive bistånd och social avkastning på investeringar.
 • Rådgivning om impact investment.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.