17 nov. 2021
EY:s mystiska skattemaskin: en guide för nybörjaren och den initierade

EY:s mystiska skattemaskin: en guide för nybörjaren och den initierade

Av Wilhelm Nyström

Transfer pricing consultant, Tax, EY Sweden

Språksmart skattestreber. Hopplös teoretiker. Köksdilettante.

17 nov. 2021
Relaterade ämnen Karriär Tax

Wilhelm gör ett tappert försök att nysta upp alla olika avdelningar på Tax. Hur förhåller de sig till varandra och vad gör de om dagarna?

Det här med skatter är ruskigt svårt. Så svårt att inte ens stora företag fulla med smarta, vuxna människor kan förväntas hålla koll på alla regler. Därför finns Tax – en sinnrik och effektiv maskin vars kugghjul och komponenter utgörs av medarbetare med kunskap inom alla tänkbara skatteområden. 

Tax utgör tillsammans med EY Law ett av EY:s affärsområden eller service lines (SL:s). Det består i sin tur av sub-service lines (SSL:s). I det här inlägget ska jag gå igenom alla SSL:s inom Tax och deras olika team. Jag kommer dock inte säga något om EY Law – jag har dålig koll på vad som händer där. Jag har helt ärligt fortfarande svårt att helt greppa hur Tax hänger ihop, men vi gör ett försök. Till hjälp har jag mina kompisar från andra team (och som jag i de flesta fall lärde känna på NIP – introduktionsprogrammet för nya skattekonsulter). Hoppas du gillar förkortningar, för nu ska jag berätta hur EY:s skattemaskin fungerar. 

Min tolkning av den organisatoriska arkitekturen på Tax. I Sverige är vi typ 200 anställda, varav de flesta jobbar i Stockholm. Det finns såklart individer – och hela grupper, exempelvis tull-gänget på Global Trade i Stockholm – som jag har haft svårt att klämma in i något särskilt fack. Se detta som ett work in progress.

International Tax & Transaction Services (ITTS)

International Corporate Tax Advisory (ICTA)

ICTA kallades förr i tiden för ITS Core – ett namn som envist sitter kvar i väggarna (trots att vi bytt kontor i Stockholm?). ICTA jobbar mycket tillsammans med utländska EY-kontor och täcker upp det svenska perspektivet i komplexa, internationella bolagsskattesituationer. Säg att en global koncern ska omstruktureras. Då kan ICTA exempelvis kolla vilken juridisk överlåtelseform som är bäst ur ett svenskt skatteperspektiv, huruvida underskott påverkas av ägarförändringar, och hur utdelningar till och från Sverige kan komma att beskattas efter omstruktureringen. ICTA kollar också om utländska företag har fasta driftställen i Sverige, och såklart mycket annat. 

Gillar du seriös hjärngymnastik och vill veta mer om ICTA? Hör av dig till Emelie
 

Transfer Pricing (TP)

Här jobbar jag. När två bolag inom samma koncern gör affärer med varandra så kan moderbolaget styra prissättningen, vilket såklart påverkar hur mycket vinst som uppstår hos varje bolag. Det finns massor med regler som ska förhindra att koncernen trixar med priserna för att minska vinsten i högskatteländer och öka vinsten i lågskatteländer. Vi i TP-teamet ser till att vinsten blir rätt i varje land genom att hjälpa koncerner att prissätta sina interna transaktioner till marknadspris – därav det svenska namnet internprissättning

Om du gillar luriga skatteregler och coola affärsmodeller – hit me up så berättar jag mer om TP!  
 

Transaction Tax Advisory (TTA)

TTA, eller TT som vi oftast säger (jag har aldrig hört någon säga TTA), jobbar med skattefrågor i samband med stora transaktioner – ofta när bolag ska köpas och säljas. Det kan i praktiken innebära skatte-DD (”due diligence”), alltså att kolla om ett bolag som ska köpas har skött sina skatter – annars kan bolaget ha dolda skatteskulder som köparen inte visste om, vilket är grymt osoft för den som nyss köpt ett bolag för hundratals miljoner! Vid en DD tar TT ofta hjälp av andra team från hela Tax – jag är ibland med och kontrollerar TP:n, till exempel. 

TT kan också hjälpa till att strukturera själva transaktionen på ett sätt som är vettigt ur skattesynpunkt. Eftersom transaktioner ofta har ganska hårda deadlines är tempot högt på TT. 

Om du gillar action och projektledning, kontakta min polare Anton som gärna berättar allt om TT. 
 

Business Tax Advisory (BTA)

Business Tax Services (BTS)

BTS – en riktig grundbult i EY:s skattemaskin – hjälper företag med framför allt svenska bolagsskattefrågor av alla slag, till exempel inkomstdeklarationer och skatteberäkningar, ägarförändringar och omstruktureringar, revisioner och processer, och anpassning till nya skatteregler (ränteavdragsbegränsningar, någon?). Arbetstempot varierar under året och även från dag till dag. 

Sara, som jag lärde känna på Skatteverket och senare på YTPY (EY:s årliga skattetävling för drivna studenter – rekommenderas!), jobbar sedan en tid tillbaka på BTS, vilket hon kan gärna berättar om. 
 

Quantitative Services (QS)

QS är enligt mig det coolaste teamet på Tax. För att främja forskning och utveckling (R&D) så erbjuder många länder olika skatteförmåner och bidrag – så även Sverige. QS är ett gäng vetenskapliga experter – från kemister och biologer till robot- och IT-ingenjörer – som hjälper företag att hitta investeringar som uppfyller förmånskraven och att skriva vettiga och övertygande ansökningar för olika förmåner. QS-teamet jobbar också med att separera kostnader för att hitta de kostnadskategorier som åtnjuter schyssta förmåner. QS-teamet har en unik bredd: både multidisciplinärt och superinternationellt. Svincoolt. 

Eftersom du läser det här är du säkert typ jurist eller ekonom, men om du känner någon med häftig vetenskaplig kompetens, pitcha QS-teamet på Tax! Tomas är manager i QS-teamet och svarar gärna på frågor. (Det faktum att QS skickar in en manager för att rodda bloggen visar hur taggade de är på att hitta talang! Håll utkik!) 
 

Private Client Services (PCS)

Typkunden för PCS är en individ som har ett fåmansföretag. Eftersom skatten på kapital är lägre än skatten på tjänsteinkomst finns det goda skäl att göra om tjänsteinkomst till kapitalinkomst genom att använda ett bolag – och därför finns ett regelverk som historiskt kallats 3:12-reglerna. Regelverket är känt för sin snårighet och blir bara ännu värre när individen vill flytta mellan länder. Den här typen av frågor, bland många andra, hanterar PCS både genom löpande rådgivning och genom att hjälpa individer i kontakt med Skatteverket; arbetet är mångfacetterat. Tempot varierar efter säsong – lugnare under hösten och lite snabbare ryck på våren. 

Om du vill veta mer om PCS, snacka med Beatrice (som själv skrev för Karriärbloggen en gång i tiden!). 
 

Indirect Tax

Moms, moms, moms. Och punktskatter. Men mest moms. Gänget på Indirect Tax hjälper företag med rubbet: Om företaget köpt ett bolag, på vilka transaktionskostnader får de dra av momsen? Stämmer företagets fakturor överens med momslagen? Klassas företaget som ett byggföretag i momssammanhang? Indirect Tax jobbar som sagt även med punktskatter, alltså skatter på särskilda varor och tjänster: plastkassar, tobak, elektricitet, naturgrus, flyg och mycket annat. (Och om förslaget om en ny bankskatt går igenom antar jag att sådana frågor lär hamna hos Indirect Tax – FSO…?)

Filip (min barndomsvän från Linköping!) har precis börjat på Indirect Tax. Han besvarar gärna frågor om la vida loca som momskonsult, särskilt inom FSO.  

Moms är en cool och annorlunda skatt som älskas av många ekonomer. Säg att en sportbutik köper in en padelracket för 1 000 kr + 250 kr i moms, d.v.s. totalt 1 250 kr. Sedan övertygar butiken dig om att padel fortfarande är coolt och säljer racketen till dig för 2 000 kr + 500 kr i moms, d.v.s. totalt 2 500 kr. Butiken ska betala 500 kr i moms till Skatteverket, men får samtidigt tillbaka de 250 kr som butiken själv betalade. Formellt betalas momsen till Skatteverket av butiken, men ekonomiskt betalas momsen av dig – därför är moms en indirekt skatt. Den skatten betalar du mer än gärna, för du ska börja jobba på EY som sponsrar en egen padelbana på NK-taket.

Global Compliance & Reporting (GCR) och Tax Accounting Compliance & Reporting (Tax ACR)

GCR och Tax ACR är systergrupper som jobbar mycket ihop. Båda sysslar med rapportering, alltså uppgifter som enligt olika regelverk måste rapporteras in till myndigheter – vad, när, hur och var uppgifter ska rapporteras. Exempel: Vissa uppgifter om internprissättning måste regelbundet rapporteras in till myndigheter, så jag har nyss börjat jobba på ett stort, globalt rapporteringsuppdrag som leds av GCR. 

Tax ACR sysslar mycket med årsredovisningar medan GCR till exempel fixar skatteberäkningarna som ligger till grund för årsredovisningen. Både GCR och Tax ACR kan också komma att täcka in de compliance- och rapporteringsfrågor som uppstår när det händer viktiga saker i ett företag, till exempel omstruktureringar. Arbetstempot varierar beroende på säsong. 

Om du är intresserad av GCR, hör av dig till Henrik. Han kan även hänvisa till sina kollegor på Tax ACR. 
 

People Advisory Services (PAS)

Mycket av EY:s skatterådgivning rör företagens egna skatter, särskilt moms och bolagsskatt. Men ofta förväntas företagen även hjälpa sina anställda med deras skatter, särskilt när anställda ska skickas på utlandsuppdrag. När ett företag ska flytta anställda till eller från Sverige kan PAS hjälpa till med exempelvis de anställdas inkomstdeklarationer, ansökningar om särskilda inkomstskatter, och hantering av företagets olika skyldigheter som arbetsgivare. Tempot är säsongsbundet och brukar vridas upp när det är dags att deklarera. 

Det bör också nämnas att PAS står på två ben – det som beskrivs här kallas tax & immigration och hanterar skatter, visum, och andra regler. Det andra benet finns inom Consulting – en helt annan SL – och angriper personalfrågor från ett strategiperspektiv. 

Om du tycker PAS verkar nice, kontakta Sigrid, som kan berätta mer.  
 

Tax Technology & Transformation (TTT)

Andra SSL:s kännetecknas av den typ av skattefrågor som hanteras där. TTT, å andra sidan, verkar inom flera skatteområden och har istället teknologin som signum; TTT automatiserar och effektiviserar företagens (och EY:s) interna processer på skatteområdet. Lösningarna bygger på allt från AI och webbportaler till Excel och Power automate – teamet lägger mycket tid på att ligga i utvecklingens framkant. För detta krävs särskild kompetens: teamet har en jämn fördelning mellan ingenjörer och jurister, men alla har teknikintresse som gemensam nämnare.

Är du jurist med teknikintresse eller ingenjör med skatteintresse? Snacka med Nicolai som kan berätta mer om TTT. 
 

Financial Services Operations (FSO) Tax

Finansföretag, i praktiken oftast inom bank och försäkring, fungerar lite annorlunda jämfört med andra företag. Därför är det värt att ha folk som inom sitt skatteområde särskilt nischar in sig på finans. Et voilá: FSO Tax är en dold sammansvärjning av folk från BTS, ITTS och Indirect Tax – gemensamt har de sin kunskap om finansindustrin och att de jobbar nära ihop med andra EY-avdelningar som också sysslar med finans. Filip, som är kontaktperson på Indirect tax (ovan), jobbar inom FSO. Ett annat exempel är Emil – han jobbar också inom FSO men tillhör BTS.  

Sammanfattningsvis
Hej och hå – årets säkerligen längsta blogginlägg! Mina tafatta beskrivningar av våra olika team är närmast en förolämpning mot den bredd, det djup och den komplexitet som egentligen präglar deras dagliga arbete. Hör istället av dig till kontaktpersonerna och få en egen (bättre!) bild av vad som försiggår. I skrivande stund sitter jag i EY:s Social Hub på plan 9 medan personalen preppar en jätte-AW för hela Tax & Law. Efter AW:n förstår jag kanske organisationen bättre – eller också sämre. Vad jag däremot vet är att Tax är ett härligt gäng och att någon del av vår SL sannolikt behöver din talang, disciplin, kompetens och ambition – om du bara vet var du ska leta. 


Peace out! // W

Summering

Nyanställda berättar om sitt första år på EY. Vi får följa deras utveckling från de första nervösa dagarna som nyexade via utbildningar och successivt alltmer utmanande erfarenheter.

Om artikeln

Av Wilhelm Nyström

Transfer pricing consultant, Tax, EY Sweden

Språksmart skattestreber. Hopplös teoretiker. Köksdilettante.

Related topics Karriär Tax