17 nov. 2021
Vad händer egentligen på strategy and transactions

Vad händer egentligen på Strategy and Transactions?

Författare
Erika Holte

Analyst, Transaction Strategy & Execution, EY-Parthenon, EY Sweden

Engagerad och inkluderande lagspelare i såväl små som stora projekt. En analytiker med kreativa inslag. Sportintresse av rang.

Ellen Daver

Corporate Finance Analyst – Lead advisory, Strategy and Transactions, EY Sweden

Analytiker inom Corporate Finance. Flera års erfarenhet av ekonomiadministration. Hobbystyrkelyftare och passionerad dykinstruktör.

17 nov. 2021

Få svar på alla dina frågetecken kring Strategy and Transactions!

Hej hallå! Erika och Ellen här, denna gång som en duo! Som du möjligen redan har koll på är vi nya på EY-Parthenon respektive Lead Advisory som båda är en del av affärsområde Strategy and Transactions (eller SaT som vi ofta förkortar det till).  

Eftersom vi av erfarenhet vet att det kan vara lite av en djungel att navigera sig på SaT och förstå sig på vilka avdelningar som finns här, och kanske framför allt vad respektive avdelning egentligen gör, tänkte vi en gång för alla försöka reda ut detta. Då vi båda är relativt nya själva (och det troligen hade varit en dum idé att försöka kartlägga detta på egen hand), bestämde vi oss för att sitta ned med en representant från samtliga fyra avdelningar: EY-Parthenon (EY-P), Transaction Diligence (TD), Lead Advisory och Valuation, Modelling and Economics (VME) för att låta dem berätta om sina egna erfarenheter. 

Går du i tankarna på att söka dig till någon av våra avdelningar på SaT eller bara är allmänt nyfiken på vad som händer här, så har du alltså kommit helt rätt!

Christopher – EY-Parthenon

Christopher mellan två möten.

Berätta lite om dig själv och din resa hit!
Mitt namn är Christopher och jag började min resa på EY-Parthenon 2018 med ett internship och sedan började jag jobba heltid här 2019. Dessförinnan bodde jag i Göteborg där jag pluggade till ingenjör. Jag hamnade nog här dels för att jag lockades av EY som arbetsgivare, dels för att jag intresserade mig för spännande projekt anknutna till förvärv och försäljning av bolag.  

Vad gör man egentligen på EY-P?
Majoriteten av arbetet är kopplat till transaktioner. Det mest vanliga är olika typer av due diligence (DD), vilket i korta drag är analysprojekt för en kunds räkning för att snabbt få insikt i ett antal frågeställningar kunden har. Det handlar alltså om att scanna av olika områden på en marknad för att kunden ska förstå marknaden de ger sig in på.  

Om jag skulle beskriva vad EY-Parthenon gör med en mening skulle det nog vara: Primärt att rådge företag med strategiska beslut kring uppköp och försäljning innan, under och efter en företagstransaktion. 

Vad gör du på jobbet i dag?
Jag är just nu med på ett DD-projekt och ska under dagen ha intervju med kundens ledningsgrupp för att få lite klarhet i frågeställningar som kunden har.  

Varför borde man välja EY-P?
Jag tycker att man ska välja EY-Parthenon eftersom man får vara med i strategiska projekt och känna en stor påverkan på en transaktion. Man får verkligen jobba som rådgivare inom många olika branscher, och lära sig att på ett strukturerat sätt utföra strategiprojekt. Man får dels jobba nära inpå kunniga kollegor, dels nära inpå kunder. Det är en bra mix av varierande typer av projekt.  

För att trivas här tror jag det är viktigt att man är öppen och flexibel vad gäller att integrera med ett team. Sedan är det också bra om man är okej med att allt inte alltid kommer vara så strukturerat (vi är ett team som växer väldigt fort, så rutiner och struktur är något som kan hamna i kläm ibland!). Sist, men inte minst, är det så klart viktigt att man är intresserad av företagstransaktioner och har lite känsla för grundläggande affärskunskap.

Vad är det roligaste och det absolut tråkigaste med ditt jobb?
Det roligaste är att få jobba nära andra väldigt duktiga människor. Det tråkigaste är att man ibland förutsättningslöst behöver genomföra bred research för att skapa sig en förståelse för ett ämne innan man förstår helheten. Det kan vara en utmaning som kan ta lång tid och kännas ganska ineffektivt, det är inte alltid det går i hamn så som man önskat.  

Hur samverkar ni med andra kompetensområden på SaT? 
De mer seniora kollegorna brukar sälja in projekt tillsammans. Sedan är våra sektorindelningar helt gränsöverskridande. I går hade jag till exempel ett möte med en person från ett annat affärsområde som ingår i samma sektor som mig. Förra året jobbade jag också i ett projekt med andra kollegor från både M&A, VME, Tax och HR. 

Vad har varit det mest oväntade med din roll? 
Jag hade ganska bra koll innan jag började här eftersom jag hade gjort ett internship innan. Så ingenting var nog jätteoväntat. 

Ge oss ditt bästa rekryteringstips om man vill söka till EY-P!
Mitt bästa tips är nog att läsa på om EY-Parthenon och vilka vi är för att få en grundläggande förståelse. Sedan är det också bra att höra av sig till någon som jobbar här för att få en ännu bättre uppfattning. Under själva intervjun kommer det vara fokus på både personlighet och case. Mitt bästa tips till caselösningen är att ta det lugnt och arbeta strukturerat – det kan vara ett svårt case, men det är inte hela världen om det inte blir 100 procent perfekt så länge du hanterat caset på ett lugnt och metodiskt sätt! 

Emi – Transaction Diligence

Emi med sin kollega under en fikapaus på kontoret.

Berätta lite om dig själv och din resa hit! 
Mitt namn är Emi och jag började på Transaction Diligence förra hösten. Innan dess läste jag en MSc i Finance & Strategic Management i Köpenhamn. 

Vad gör man egentligen på TD? 
Inom TD jobbar vi med finansiell DD, vilket innebär att vi analyserar och granskar bolag inför antingen ett uppköp eller en försäljning. Fokus i en finansiell DD är att hjälpa kunden att främst minimera risker i samband med en transaktion. Mycket av vårt arbete går ut på att analysera och förstå trender och drivare i finansiella data, till exempel i intäkter, rörelsekapital och skuldsättning. Som du kanske kan misstänkas, spenderar vi mycket tid i Excel när vi jobbar. Tycker du om analys och siffror är det hit du ska söka dig! Men utöver en del timmar i Excel, så har vi ofta en nära kontakt med target-bolaget. Under en transaktionsprocess har vi flera så kallade Q&A-sessions med kunden för att få en ännu djupare förståelse av target-bolaget.  

Inom TD kan vi representera både köp- och säljsidan. Fokus för köpsidan är olika analyser för att underlätta för kunden att utvärdera ett bolag inför ett potentiellt uppköp och att assistera med underlag för förhandlingar. För säljsidan ligger fokus på att förbereda kunden inför kommande förhandlingar och att underlätta genom att förbereda material och analyser som köpsidan kommer att fråga om. 

Om jag bara fick beskriva vad TD gör med en mening hade jag sagt: Analysera finansiella data för att minska risken och ge köparen/säljaren en bättre förhandlingsposition inför ett köp eller en försäljning av ett bolag. 

Vad gör du på jobbet i dag? 
Jag har precis avslutat ett intensivt projekt, och har nu några dagar som är lite lugnare innan nästa projekt drar igång. I dag ska jag passa på att sköta lite administration och förbereda mig inför ett studentevent på torsdag eftersom jag är studentansvarig på SaT.

Varför borde man välja TD? 
Man ska välja TD om man tycker om att analysera och jobba i Excel och vill få en bra finansiell förståelse. Vi exponeras också mycket gentemot management i stora bolag, vilket är både häftigt och lärorikt. Dessutom är vi inte sektorspecificerade, utan hos oss får man chansen att jobba med många olika sektorer, allt från industrier och restauranger till läkemedelsbolag och gaming. Så är man osäker på vilken sektor man tycker om eller uppskattar så är TD ett toppenbra val. 

Vad är det roligaste och det absolut tråkigaste med ditt jobb?
Det roligaste med att jobba på TD är att man får ta mycket ansvar både gällande analyser och kontakt med kund redan under sitt första år! Det tråkigaste är att vid sidan av alla roliga projekt finns det även en del intern administration som man så klart måste sköta, meeen som kanske inte är det roligaste…

Vad har varit det mest oväntade med din roll?  
Oj, det måste nog vara att det är så många fler möten än vad man tror! Man kanske tror att vi bara sitter i Excel och analyserar tyst för oss själva, men vi har många externa kundmöten och interna möten. 

Ge oss ditt bästa rekryteringstips om man vill söka till TD!
Det börjar alltid bra med ett leende! Men om jag ska vara mer specifik, så kommer vi att testa din finansiella förståelse. Med det sagt rekommenderar jag verkligen att friska upp sina kunskaper kring hur man räknar lite nyckeltal och hur nyckeltalen kan tolkas. En generellt god förståelse för resultat och balansräkning är också en fördel! :)

Axel – Valuation, Modelling and Economics

Axel tar en paus från Excel.

Berätta lite om dig själv och din resa hit! 
Hejsan! Jag heter Axel och kommer ursprungligen från Stockholm, men pluggade min kandidat i Uppsala innan jag läste vidare på CBS i köpenhamn. Masterprogrammet i Finance & Investments som jag läste i Köpenhamn var klockren för min roll som analytiker på VME-avdelningen här på EY där jag har jobbat sedan i augusti förra året. 

Vad gör man egentligen på VME?
Vi på VME sitter mycket med det värderingstekniska som ingår i en bolagstransaktion där vi arbetar med projekt som antingen kan vara innan, under eller efter en deal. Vi sitter med värderingar inom flera olika områden, så som analyser av finansiella och immateriella tillgångar vid ett bolagsförvärv, skattevärderingar av Intellectual Property (IP), värdering av komplexa värdepapper så som optioner/warranter med tillämning av exempelvis Black Scholes eller Monte Carlo-simulering, eller värdering av bolag i olika industrier inklusive early-stage och startups. Vi arbetar också mycket med att bygga modeller i Excel för transaktioner eller andra syften.

Sammanfattat i en mening, så är vi helt enkelt specialiserade på allt värderingsrelaterat!

Vad gör du på jobbet i dag?
I dag har jag flera olika möten i de olika projekt jag arbetar med för tillfället. Just nu sitter jag på ett projekt där vi hjälper en kund att ta fram modeller för nedskrivningstest av goodwill. Då kommer vi på VME in som specialister och hjälper kunden att utforma modeller eller utvärderar om kundens egna modeller är i linje med nuvarande redovisningsprinciper. Senare i dag har jag ett annat möte där vi ska värdera olika tillgångar för en kund som vill flytta tillgångarna mellan bolag i koncernen och då måste det ske enligt armslängdsprincipen (arm’s length principle). Generellt sitter vi på VME ofta på flera olika projekt samtidigt där vi kan ha uppemot tio stycken som rullar löpande, vilket jag tycker är väldigt utmanande och roligt!

Varför borde man välja VME?
Man ska välja VME om man är intresserad av värdering och gillar att göra sifferbaserade analyser, det är helt enkelt något du kommer få möjligheten att sitta mycket med! Dessutom kommer du verkligen få chansen att bli specialist inom ett ganska nischat område. Vårt team fokuserar också mycket på work-life balance trots att vi arbetar inom transaktionsbranschen, vilket jag tycker är väldigt viktigt!

Vi söker olika typer av människor till teamet, gärna med olika bakgrunder. Men det är såklart en fördel om du gillar siffror och att verkligen grotta ner dig i komplexa frågor.

Vad är det roligaste och det absolut tråkigaste med ditt jobb?
Det absolut roligaste är att få sitta med på alla olika projekt där jag får hålla på med det jag tycker är kul – att sitta i Excel och bygga modeller! Sedan har vi ett riktigt grymt team med smarta och hjälpsamma kollegor.

Inget är tråkigt hehe! Men om jag verkligen måste välja något så är det väl viss admin som det alltid blir i större projekt, så som typ arkivering.

Vad har varit det mest oväntade med din roll? 
Oj, svår fråga. Jag tror inte något var särskilt oväntat. Jag hade redan en del bekanta som jobbade på EY och en kompis på SaT som jag pratade med innan jag ansökte. Sedan hjälpte rekryteringsprocessen också till med att få koll på vad jobbet skulle innebära och att VME skulle passa mig bäst. Men det mest oväntade var nog hur mycket ansvar man fick direkt som ny analytiker på VME.

Ge oss ditt bästa rekryteringstips om man vill söka till VME!
Generellt letar vi först och främst efter personer med ett genuint intresse för siffror och värdering, så om du är intresserade av VME skriv gärna det i din ansökan. Inför intervju är det alltid bra att fräscha upp minnet på de vanligaste värderingsprinciperna. Sedan kan det vara en bra idé att damma av dina kunskaper om olika finansiella rapporter och hur de hänger ihop – men då främst på ett övergripligt plan.

Anna – Lead Advisory

Anna med sin kollega Matilda.

Berätta lite om dig själv och din resa hit! 
Hej! Anna heter jag och har i lite mer än ett år jobbat som senior analytiker i sektorteamet Technology, Media and Telecommunications (TMT) på M&A-avdelningen! Jag hamnade på Lead Advisory efter att under mitt första år på masterprogrammet gjort internship hos EY, både på TD och Lead Advisory. Under mitt internship på Lead Advisory fick jag testa på att arbeta med tre (av våra totalt sex sektorteam), men hamnade till slut på TMT. Jag valde sedan även att jobba deltid medan jag skrev min masteruppsats under våren 2020. 

Vad gör man egentligen på Lead Advisory?
För att beskriva vad vi gör på Lead Advisory med en mening, så skulle jag säga att vi jobbar som rådgivare till köpare eller säljare i M&A-transaktioner. Våra uppgifter inkluderar projektledning av processen, koordinering av olika DD-teams och att ta fram material så som Information Memorandum (IM), teasers och finansiella modeller. 

Vad gör du på jobbet i dag?
I dag har jag jobbat på ett sell-side mandat som vi sitter på just nu och mitt huvudsakliga ansvar är att ta fram en prognosmodell. Inom ramen för det har jag haft möten med TD-gänget som jobbar med att få ordning på de historiska siffrorna. Jag har även haft en workshop med bolaget för att få en bättre uppfattning om deras syn på framtiden. 

Varför borde man välja Lead Advisory?
Man ska välja Lead Advisory om man vill ha stor variation i sitt arbete och hela tiden lära sig något nytt! En stor USP är också vårt sektorfokus. Jag har verkligen uppskattat att ha fått specialisera mig inom en specifik sektor! 

Jag skulle säga att alla passar in på Lead Advisory, där vi redan har en stor variation i teamet. Men det är nog bra om man kan ha många bollar i luften och gillar att träffa nya människor!  

Vad är det roligaste och det absolut tråkigaste med ditt jobb?
Det absolut bästa med mitt jobb är mitt team och hela M&A-gruppen som gör det roligt att gå till jobbet varje dag! Det tråkigaste skulle väl kanske vara att kaffemaskinen alltid är trasig på vår våning 

Vad har varit det mest oväntade med din roll? 
Oj svår fråga, men generellt tror jag det är svårt att veta vad jobbet konkret innebär innan man börjar. Och man upptäcker hela tiden nya sidor av vår roll på Lead Advisory! 

Ge oss ditt bästa rekryteringstips om man vill söka till Lead Advisory?
Det skulle kanske vara att fräscha upp sina kunskaper om de olika finansiella rapporterna och de grundläggande principerna och teknikerna vid värdering av bolag.

Förhoppningsvis har du nu fått ett bra smakprov på hur det är att vara en del av vårt SaT-gäng och att din spontana känsla är att du ASAP måste skicka in din ansökan för att bli vår nästa stjärna. Tur är det väl då att vi just i denna stund har en annons med sista ansökningsdag 30 november. Den hittar du enkelt genom att klicka här.

Samtidigt förstår vi självklart att det fortfarande kan vara lite klurigt att i detalj förstå vad en anställning hos oss skulle innebära för dig och din framtida karriär. Om du skulle vilja veta mer om SaT i allmänhet, eller någon av de olika avdelningarna i synnerhet, så är du mer än välkommen att höra av dig till oss (Ellen & Erika), eller till någon av våra representanter nedan!

Allt gott, och på återseende!

Ellen & Erika 

EY-Parthenon (EY-P): Christopher Lenning
Transaction Diligence (TD): Emi Martinsson
Lead Advisory: Anna Widemar
Valuation, Modelling and Economics (VME): Axel Gustafsson

Summering

Nyanställda berättar om sitt första år på EY. Vi får följa deras utveckling från de första nervösa dagarna som nyexade via utbildningar och successivt alltmer utmanande erfarenheter.

Om artikeln

Författare
Erika Holte

Analyst, Transaction Strategy & Execution, EY-Parthenon, EY Sweden

Engagerad och inkluderande lagspelare i såväl små som stora projekt. En analytiker med kreativa inslag. Sportintresse av rang.

Ellen Daver

Corporate Finance Analyst – Lead advisory, Strategy and Transactions, EY Sweden

Analytiker inom Corporate Finance. Flera års erfarenhet av ekonomiadministration. Hobbystyrkelyftare och passionerad dykinstruktör.