26 nov. 2021
Var det verkligen bättre förr?

Var det verkligen bättre förr?

Av Elida Dilaveri

Audit associate - Assurance, EY Sweden

Civilekonom med inriktning redovisning. Driver för att utvecklas och ta mig an nya utmaningar.

26 nov. 2021
Relaterade ämnen Assurance

I dagens blogginlägg reser vi tillbaka till 1991. Hur kunde en typisk arbetsdag för en revisionsmedarbetare se ut?

I dagens blogginlägg får ni få följa med mig in i en tidsmaskin som tar oss tillbaka ända till 1991. Somliga av er som läser detta kanske inte ens var födda då, själv var jag inte ens påtänkt förrän sju år senare. Något jag på sistone börjat fundera kring är hur det var att jobba på EY innan jag ens var född. Hur kunde en typisk arbetsdag se ut för en revisionsmedarbetare på 1990-talet kontra idag?  Det här vet Mikael Svensson som har jobbat på EY-kontoret i Växjö i drygt 30 år svaret på.

 

Mikael Svensson 

Befattning: Associate Partner och auktoriserad revisor 

Startår på EY: februari 1991 

 

 

 

 

Hur var det att börja på EY år 1991? 

Du kunde mer eller mindre enbart det du lärt dig i skolan, så jag blev omhändertagen av tre yngre medarbetare som inte var påskrivande revisorer (idag kallar vi dem för seniors). På den tiden jobbade vi både med revison och med bokslut. Vi hade med andra ord inte den uppdelning mellan revision och FRS som finns idag. Att vi fick möjligheten att göra både revision och bokslut såg jag som något positivt, eftersom vi också fick lära oss hur bokslut fungerar.  

Vi hade i början på 1990-talet inga datorer, utan vi dokumenterade utifrån pärmar där vi fick fylla i granskningsprogram för hand. Datorerna kom sedan i mitten på 90-talet. Vi hade vidare inga skattekonsulter på den tiden, utan det var revisorerna som var lite allt i allo.  

Hur gick rekryteringsprocessen till 1991? 

Jag hittade en annons i tidningen om att man kunde skicka in en spontanansökan till EY i Växjö. Jag postade då mitt cv till EY för att sedan bli kallad till intervju med kontorschefen. Direkt efter första intervjun hade jag en intervju med en psykolog. Psykologen skulle bedöma hur vi var som personer, vilket jag skulle säga motsvarar de tester ni gör idag innan era intervjuer. 

Vad förväntades av dig som ny? 

Det förväntades inte någon större kunskap om det vi skulle jobba med. Men det förväntades att vi kunde räkna och hålla ordning och reda på saker och ting. EY ville likt idag ha nyanställda som kunde läras upp. Det skulle jag säga är något som fortgår än idag, då majoriteten som börjar på EY är nyexaminerade. 

Fanns det utbildningar likt idag? 

Utbildningsplanen skulle jag säga är snarlik den ni har idag. Det fanns en fastlagd plan för de fem första åren, men den var enbart inom de svenska ramarna. Vi hade med andra ord inget gemensamt med andra länder på det sätt vi har idag med de nordiska länderna. Vi fick även möjlighet att åka iväg på utlandskurser, men mellan åren 1992 och 1993 inträffade en lågkonjunktur. Det innebar att utlandskurserna som vi såg fram emot flyttades hem. Nästan lite déjà vu-feeling för de utlandskurser som tvingats flytta hem de senaste två åren på grund av pandemin.  

Tror du det var lättare som nyanställd på din tid kontra idag? 

Jag skulle säga att det är hyfsat likvärdigt. Ni har fler att fråga om hjälp, medan jag enbart hade tre yngre kollegor på hela kontoret att fråga. Ni har även tillgång till datorer idag, vilket förutsätter att ni ska vara lite mer datavana. Jag skulle säga att skillnaden inte handlar om större eller mindre krav, utan om hur tekniken var då vid olika tidpunkter. 

Hur kunde en typisk arbetsdag som revisionsmedarbetare se ut på din tid? 

I och med att det var mycket kombiuppdrag, så var vi inte ute hos kunder speciellt mycket. Det var vanligare att kunderna kom in med sina pärmar till kontoren. Nu har vi fått tampas med en pandemi, så det har väl inte direkt varit representativt för er heller. Men ni är i högre grad ute hos kund jämfört med vad vi var på vår tid. Det var inte heller samma krav på att vi skulle vara med på lagerinventeringar förutsatt att inte företaget gick dåligt. Idag ska vi vara med oavsett om företaget går bra eller dåligt om lagret är väsentligt. Det är även lite mer uppstyrt idag. Det vill säga att du på exempelvis måndagen vet vad du ska göra på torsdagen eller fredagen. Vi hade inte alls den planeringen på min tid som ni har idag via Retain (planeringsverktyg). Vi visste inte lika tydligt vad vi skulle göra om dagarna, vi tog istället det när vi kom till kontoret på morgnarna.  

Vad är den största skillnaden mellan revision på 1990-talet och revision idag? 

Det är det digitala arbetssättet. Ni kan använda EY:s digitala verktyg för att få betydligt bättre revisionsbevis. Förr gjorde vi som så att vi testade olika stickprov. Men även om vi testade 25 eller 50 stickprov, så var det enbart en bråkdel av den totala populationen. Idag har vi ett mycket bättre och effektivare sätt att revidera på, då tekniken möjliggör betydligt bättre slutsatser i revisioner. 

Hur tror du utvecklingen inom revision kommer att vara när jag är i din ålder? 

Jag tror att mindre bolag inte kommer ha revisionsplikt framöver. Det infördes en gräns för 10–12 år sedan som jag tror kommer att höjas. Annars är det fortsatt digitala arbetssätt som gäller. Hade du sagt till mig på 90-talet att jag idag skulle sitta och jobba digitalt hade jag inte trott mina öron! Så det är egentligen omöjligt att säga. Men jag skulle framför allt säga att det förmodligen kommer bli mindre kundbesök i och med att vi tar in mer digitala filer och gör mer jobb på kontor idag. Pandemin medförde ju också ett steg i denna riktning.  

Sammanfattande punkter, 1990-tal versus nutid: 

  • Digitala verktyg bidrar till en effektivare revision 
  • Att jobba över gränserna mellan kontoren 
  • Förmånen att kunna specialisera sig mer inom olika branscher 
  • Hårdare krav på dokumentation idag 
  • Striktare krav på närvaro på lagerinventeringar idag 
  • Lättare och snabbare kundkontakt  

För att knyta ihop säcken skulle jag med några avslutande ord vilja säga att revisionsyrket verkligen har haft en brant utveckling. Den fundering jag fick efter intervjun handlar om hur revisionsyrket kommer att se ut om ytterligare 30 år? Det är en tanke som är svår att sätta sig in i, då det mer eller mindre känns som att den digitala världen inte kan konkurreras ut av något annat. Vad tror ni? 

Child walking on footpath

Har du en föråldrad bild av revisorer? Låt oss berätta om framtiden!!

Hos oss får du jobba med ny teknik, i effektiva team som bidrar till att skapa långsiktigt värde och hållbar tillväxt för våra kunder. Starta din karriär inom revision hos oss!

Läs mer 

Summering

Nyanställda berättar om sitt första år på EY. Vi får följa deras utveckling från de första nervösa dagarna som nyexade via utbildningar och successivt alltmer utmanande erfarenheter.

Om artikeln

Av Elida Dilaveri

Audit associate - Assurance, EY Sweden

Civilekonom med inriktning redovisning. Driver för att utvecklas och ta mig an nya utmaningar.

Related topics Assurance