16 apr. 2020
Kraftig ökning av nätfiske under covid-19

Kraftig ökning av nätfiske under covid-19

16 apr. 2020

Visa resurser

 

C
ovid-19 är inte bara ett fysiskt hot. Det är även ett cyberhot som kan skada ditt företag. Cyberkriminella utnyttjar oron kring covid-19 för att få tillgång till datorer och nätverk. Vad kan du göra för att skydda din organisation?

Under de senaste månaderna har cyberhotlandskapet förändrats. Pandemin covid-19 skapar rädsla, fascination och nyfikenhet. Cyberkriminella försöker utnyttja dessa känslor för att få tillgång till datorer och nätverk. I Norden har vi sett en ökning av antalet nätfiskeattacker och social manipulation. Därför är det viktigt att du är proaktiv och bekämpar det ökade hotet.

Så här kan du öka organisationens motståndskraft mot cyberattacker

Tänk på organisationens onlinehygien
Cyberkriminella utnyttjar rädsla för att lura sina offer att klicka på länkar eller öppna bilagor som påstås innehålla den senaste informationen om viruset. Se till att utbilda dina medarbetare i att känna igen coronarelaterade mejl som kan vara nätfiske.

Säkerställ effektiva säkerhetskontroller för mejl
Säkerställ att dina säkerhetsmekanismer för mejl, till exempel anti-spamfilter och anti-malware, är inställda så att de skyddar dina medarbetare från skadliga mejl.

Testa din motståndskraft mot nätfiske
Testning ger en dig en förståelse för hur motståndskraftig din organisation är. Du kan öka verksamhetens medvetenhet om risken för attacker, träna dina medarbetare i att hantera nätfiske och identifiera om rätt kanaler för rapportering används.

Vill du veta mer om vad din organisation kan göra för att hantera hotet från nätfiske? Kontakta oss gärna. 

Ladda ner
Hotet från nätfiske under covid-19, PDF (2,66 MB)

Summering

Under covid-19 har hotet från nätfiske ökat. Med utbildning av medarbetare, effektiva säkerhetskontroller och simuleringstester kan du stärka organisationens motståndskraft mot nätfiske.

Om artikeln